Villamosmérnöki szak

Órarendek  ·  Számonkérések ütemezése

BSc képzés (2022-től felvetteknek)

Tanterv  ·  Előtanulmányi rend

A BSc képzés programja  ·  Képzési program archívum

Szakmai gyakorlat

Gazdasági és humán ismeretek tantárgyai

Tantervek átmenetének szabályozása

A 2014-2022 átmenet szabályozása · A dékáni utasítás melléklete (vill)

BSc képzés (2014-től felvetteknek)

Tanterv  ·  Előtanulmányi rend  ·  Keresztféléves tantárgymeghirdetések 

A BSc képzés programja  ·  Képzési program archívum

Szakmai gyakorlat

Gazdasági és humán ismeretek tantárgyai

Specializációk

Tantervek átmenetének szabályozása

BSc tantervek átmenetének szabályai (2014)

Régi tantárgy helyettesítése újjal

Régi tantárgyak befogadása

BSc tantervek átmenetének szabályai (2017)

BSc képzés (2013-ig felvetteknek)

Tanterv  ·  Előtanulmányi rend  ·  Keresztféléves tantárgymeghirdetések 

A BSc képzés programja  ·  Képzési program archívum  

Szakmai gyakorlat

Gazdasági és humán ismeretek tantárgyai

Specializációk

Ötéves képzés

Tájékoztató az ötéves képzésen résztvevő hallgatók szakirány választásához

BSc diploma megszerzésének lehetősége a BME VIK ötéves képzését elkezdett hallgatók számára

Tanterv 2002-ben, vagy utána kezdőknek  ·  Tanterv 2002 előtt kezdetteknek

Közös tantárgyak  ·  Előtanulmányi rend  ·  Kizáró táblázat

Korrekció  "A Villamosmérnöki Szak Főszakirányai 2007" című tájékoztató füzethez

Főszakirányok 2006  ·  Mellékszakirányok 2006  ·  Kiegészítő nappali képzés

Az ötéves képzésben lemaradó hallgatók  tantárgyfelvétele

Főszakirányok 2005  ·  Mellékszakirányok 2005

Főszakirányok 2004