A villamosmérnöki BSc szak tanterve

Érvényes 2022. szeptember 1-től (Felmenő rendszerben)

 

Tárgykód

Tárgynév

Szemeszter

1

2

3

4

5

6

7

Természettudományos alapismeretek (49 kreditpont)

1

TE90AX00

Matematika A1a – Analízis

4/2/0/v/6

2

TE90AX59

Matematika A2 – villamosmérnököknek

4/2/0/v/6

3

TE90AX09

Matematika A3 – villamosmérnököknek

2/1/0/v/4

4

TE90AX58

Matematika A4 – Valószínűségszámítás

2/2/0/f/4

5

TE11AX21

Fizika 1

3/1/0/v/4

6

TE11AX22

Fizika 2

2/1/0/v/4

7

VISZAA07

A számítástudomány alapjai

3/2/0/v/5

8

VIIIAB09

Informatika 1

4/0/0/f/5

9

VIAUAC10

Informatika 2

3/0/1/f/5

10

VIETAB01

Elektronikai technológia

2/0/2/f/4

11

VIETAA01

Elektronikai anyagtudomány

 

2/0/0/f/2

 

 

 

 

 

Gazdasági és humán ismeretek (18 kreditpont)

12

GT30A430

Mikro- és makroökonomia B

3/0/0/v/3

13

GT20A001

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

 

4/0/0/f/4

14

GT55A405

Jogi alapismeretek

3/0/0/f/3

15

VIAUAA02

Digitális kompetenciák

2/0/0/f/2

16

ld. honlap

Köt. vál. gazd. és hum. ism. 1

2/0/0/f/2

 

17

ld. honlap

Köt. vál. gazd. és hum. ism. 2

 

 

 

 

 

 

2/0/0/f/2

18

ld. honlap

Köt. vál. gazd. és hum. ism. 3

 

2/0/0/f/2

Szakmai törzsanyag (93 kreditpont)

19

VIHIAA01

A programozás alapjai 1

2/2/2/f/7

 

 

 

 

 

 

20

VIAUAA01

A programozás alapjai 2

 

2/0/2/f/6

 

 

 

 

 

21

VIIIAA04

Digitális technika 1

3/1/1/v/6

 

 

 

 

 

 

22

VIIIAA05

Digitális technika 2

 

2/1/1/v/6

 

 

 

 

 

23

VIHVAA03

Jelek és rendszerek 1

 

3/3/0/v/6

 

 

 

 

 

24

VIHVAB02

Jelek és rendszerek 2

 

 

3/3/0/v/6

 

 

 

 

25

VIHVAC07

Elektromágneses terek alapjai

 

 

 

 

 

2/2/0/v/5

 

26

VIEEAB01

Mikroelektronika

 

 

2/0/2/v/5 

 

 

 

27

VIHIAB03

Elektronika 1

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

28

VIAUAC11

Elektronika 2

 

 

 

4/1/0/v/5

 

 

29

VIMIAB02

Méréstechnika

 

 

 

3/2/1/v/6

 

 

 

30

VIVEAB02

Elektrotechnika

 

 

3/0/1/v/5

 

 

 

 

31

VIIIAB10

 Szabályozástechnika

 

  

 

2/1/1/v/5

 

 

 

32

VITMAB05

 Infokommunikáció

 

 

 

3/2/0/v/6

 

 

 

33

VIVEAB03

 Villamos energetika

 

 

 

2/1/1/f/4

 

 

 

34

VIMIAC14

 Laboratórium 1

 

 

 

 

0/0/4/f/5

 

 

35

VIMIAC15

 Laboratórium 2

 

 

 

 

 

0/0/4/f/5

 

Differenciált szakmai ismeretek (40 kreditpont)

36

Specializáció ágazati főtantárgy1

 

 

 

 

2/2/0/v/5

 

 

37

Specializáció ágazati laboratórium1

 

 

 

 

 

0/0/3/f/5

38

Specializáció tantárgy 22

 

 

 

 

2/2/0/v/5

 

 

39

Specializáció-tantárgy 32

 

 

 

 

2/2/0/v/5

 

40

generikus

Önálló laboratórium

 

 

 

 

 

0/0/3/f/5

 

41

generikus

Szakdolgozat-készítés

 

 

 

 

 

 

0/8/0/f/15

Szabadon választható tantárgyak (10 kreditpont)3

42

ld. honlap

 Szabadon választható

 tantárgy 1

 

 

 

 

 

2/0/0/v/2

 

43

ld. honlap

 Szabadon választható

 tantárgy 2

 

 

 

 

 

2/0/0/v/2

 

44

ld. honlap

 Szabadon választható

 tantárgy 3

 

 

 

 

 

 

2/0/0/f/2

45

ld. honlap

 Szabadon választható

 tantárgy 4

 

 

 

 

 

 

2/0/0/f/2

46

ld. honlap

 Szabadon választható

 tantárgy 5

 

 

 

 

 

 

2/0/0/f/2

Kritériumtárgyak

47

ld. honlap

 Testnevelés 1

0/2/0/a/0

 

 

 

 

 

48

ld. honlap

 Testnevelés 2

 

0/2/0/a/0

 

 

 

 

 

49

generikus

 Szakmai gyakorlat4

 

 

 

 

 

 

6 hét/a/0

Ajánlott tantárgyak

50

generikus

 Tanköri foglalkozás 1

0/2/0/a/0

 

 

 

 

 

51

generikus

 Tanköri foglalkozás 2

 

0/2/0/a/0

 

 

 

 

 

 

 Összes heti óra bontva (krit. tantárgyak nélkül)

17/8/3

15/7/3

16/6/5

16/8/3

13/7/5

12/2/10

14/8/0

 

 Összes heti óra (krit. tantárgyak nélkül)

28

25

27

27

25

24

22

 

 Összes óra a képzésben

178

103/46/29

Elm/gyak: 57,9/42,1%

 

 

 

 Összes kredit pontszám

30

30

30

31

30

30

29

 

 Vizsgaszám5

4

4

4

4

4

2

0

x/y/z/v vagy f/kredit: x: előadás órák, y: gyakorlati órák, z: laboratórium órák száma, v: vizsga, f: félévközi jegy, kredit: a tantárgyhoz rendelt kreditpontok száma. 1 kredit: 30 (átlagos) hallgatói munkaóra

1

A Specializáció ágazati főtantárgy és a Specializáció ágazati laboratórium kötelezően a hallgató ágazata szerint teljesítendő

2

A Specializáció tantárgy 2 és 3 az adott specializáció bármelyik tantárgya közül választható (a Specializáció ágazati laboratórium tantárgyak kivételével). Egy adott félévben a tantárgyak tetszőleges kombinációban történő felvehetősége nem garantált.

3

A Szabadon választható tantárgyak tetszőleges darabszámban és kreditkombinációban vehetők fel, minimum 10 kredit teljesítése kötelező a végbizonyítvány megszerzéséhez. 

4

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat a végbizonyítvány megszerzésének kritérium-feltétele (ld. kari szabályzat) 

5

A 7. félévben felvett, vizsgakövetelménnyel záruló tantárgyak vizsgáinak teljesítésére csak erősen korlátozott idő áll rendelkezésre az MSc képzésre jelentkező hallgatók számára

Specializációk1

 

Tárgykód

Tárgynév

Szemeszter

típus

tanszék

5 v 7

6

 Beágyazott és irányító rendszerek specializáció (AUT, IIT, MIT)

               Számítógép-alapú rendszerek ágazat (AUT)

36

VIAUAC12

Mikrokontroller alapú rendszerek

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

AUT

37

VIAUAC13

Mikrokontroller laboratórium

 

0/0/3/f/5

Ágazati laboratórium

AUT

               Irányító rendszerek ágazat (IIT)

36

VIIIAC06

Robotizált gyártórendszerek

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

IIT

37

VIIIAC07

Robotizált gyártórendszerek laboratórium

 

0/0/3/f/5

Ágazati laboratórium

IIT

               Beágyazott szoftverfejlesztés ágazat (MIT)

36

VIMIAC17

Beágyazottszoftver-fejlesztés

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

MIT

37

VIMIAC18

Beágyazottszoftver-fejlesztés laboratórium

 

0/0/3/f/5

Ágazati laboratórium

MIT

               Beágyazott és irányító rendszerek specializáción felvehető további tantárgyak

38-39

VIAUAC14

Beágyazott operációs rendszerek és kliens alkalmazások

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

AUT

38-39

VIIIAC08

Folyamatszabályozás

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

IIT

38-39

VIMIAC19

Beágyazott Linux és platformjai

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

MIT

Intelligens kommunikáció specializáció (HIT, HVT, TMIT)

               Multimédia- és mobil hálózati megoldások ágazat (HIT)

36

VIHIAC08

Internetes multimédia rendszerek

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

HIT

37

VIHIAC09

Hálózati multimédia megoldások a gyakorlatban laboratórium

 

0/0/3/f/5

Ágazati laboratórium

HIT

               Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat (HVT)

36

VIHVAC08

Nagyfrekvenciás rendszerek

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

HVT

37

VIHVAC09

Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások laboratórium

 

0/0/3/f/5

Ágazati laboratórium

HVT

               Infokommunikációs rendszerek és hálózatok ágazat (TMIT)

36

VITMAC09

Hálózati technológiák és alkalmazások

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

TMIT

37

VITMAC10

Infokommunikációs technológiák és alkalmazások laboratórium

 

0/0/3/f/5

Ágazati laboratórium

TMIT

               Intelligens kommunikáció specializáción felvehető további tantárgyak

38-39

VIHIAC10

Mobil kommunikációs hálózatok és alkalmazásaik

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

HIT

38-39

VIHVAC10

Űrtechnológia

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

HVT

38-39

VITMAC11

IoT kommunikáció

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

TMIT

Mikroelektronikai hardvertervezés és integráció specializáció (ETT, ETT)

               Mikroelektronikai tervezés és integráció ágazat (EET)

36

VIEEAC04

Alkalmazott félvezetőtechnológia 

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

EET

37

VIEEAC05

Mikroelektronikai hardvertervezés laboratórium

 

0/0/3/f/5

Ágazati laboratórium

EET

               Elektronikai hardvertervezés és integráció ágazat (ETT)

36

VIETAC10

Áramkör- és készüléktervezés

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

ETT

37

VIETAC11

Elektronikai termékek prototipizálása laboratórium

 

0/0/3/f/5

Ágazati laboratórium

ETT

               Mikroelektronikai hardvertervezés és integráció spec.-n felvehető további tantárgyak

38-39

VIEEAC06

Mikroelektronikai áramkörtervezés

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

EET

38-39

VIETAC12

Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

ETT

Fenntartható villamos energetika specializáció (VET)

               Innovatív technológiák és berendezések ágazat (VET-NF)

36

VIVEAC11

Villamos berendezések és szigetelések

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

VET-NF

37

VIVEAC14

Innovatív elektrotechnika laboratórium

 

0/0/3/f/5

Ágazati laboratórium

VET-NF

               Villamos gépek és hajtások ágazat (VET-VG)

36

VIVEAC10

Villamos gépek és hajtások

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

VET-VG

37

VIVEAC13

Villamos gépek és hajtások laboratórium

 

0/0/3/f/5

Ágazati laboratórium

VET-VG

               Smart grid ágazat (VET-VM)

36

VIVEAC09

Intelligens hálózatüzemeltetés eszközei és módszerei

2/2/0/v/5

 

 Ágazati főtantárgy

VET-VM

37

VIVEAC12

Smart grid laboratórium

 

0/0/3/f/5

Ágazati laboratórium

VET-VM

               Fenntartható villamos energetika specializáción felvehető további tantárgyak

38-39

VIVEAC17

Innovatív technológiák az elektrotechnikában

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

VET-NF

38-39

VIVEAC16

Villamos hajtások szabályozása

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

VET-VG

38-39

VIVEAC15

Smart villamos hálózatok felépítése

2/2/0/v/5

 

Specializáció tantárgy

VET-VM

1

A Specializáció ágazati főtantárgy és a Specializáció ágazati laboratórium kötelezően a hallgató ágazata szerint teljesítendő. A Specializáció tantárgy 2 és 3 az adott specializáció bármelyik tantárgya közül választható (a Specializáció ágazati laboratórium tantárgyak kivételével). Egy adott félévben a tantárgyak tetszőleges kombinációban történő felvehetősége nem garantált.