Mérnökinformatikus és műszaki informatika szak

Órarendek  ·  Számonkérések ütemezése

BSc képzés (2022-től  felvetteknek)

Tanterv  ·  Előtanulmányi rend

A BSc képzés programja  ·  Képzési program archívum  

Szakmai gyakorlat

Gazdasági és humán ismeretek tantárgyai

Tantervek átmenetének szabályozása

A 2014-2022 átmenet szabályozása · A dékáni utasítás melléklete (infó)

BSc képzés (2014-től felvetteknek)

Tanterv  ·  Előtanulmányi rend  ·  Keresztféléves tantárgymeghirdetések 

A BSc képzés programja  ·  Képzési program archívum  

Szakmai gyakorlat

Gazdasági és humán ismeretek tantárgyai

Specializációk

Tantervek átmenetének szabályozása

BSc tantervek átmenetének szabályai (2014)

Régi tantárgy helyettesítése újjal

Régi tantárgyak befogadása

BSc tantervek átmenetének szabályai (2017)

BSc képzés (2013-ig felvetteknek)

Tanterv  ·  Előtanulmányi rend  ·  Keresztféléves tantárgymeghirdetések  

A BSc képzés programja  ·  Képzési program archívum

Szakmai gyakorlat

Gazdasági és humán ismeretek tantárgyai

Specializációk

Ötéves képzés

Tájékoztató az ötéves képzésen résztvevő hallgatók szakirány választásához

BSc diploma megszerzésének lehetősége a BME VIK ötéves képzését elkezdett hallgatók számára

Tanterv  ·  Előtanulmányi rend  ·  Szakirányok 2006

Az ötéves képzés közös tárgyai

Az ötéves képzésben lemaradó hallgatók  tantárgyfelvétele

Átmeneti tanterv a régi képzésből  ·  Kiegészítő nappali képzés

Szakirányok 2005   

Alfa és Béta szakirányok 2000