A Mérnökinformatikus BSc szak tanterve

Érvényes 2017. szeptember 1-től

 

    Tárgynév Szemeszter
      1 2 3 4 5 6 7
Természettudományos alapismeretek (44 kreditpont)
1 TE90AX21 Analízis 1 informatikusoknak 4/2/0/v/6            
2 TE90AX22 Analízis 2 informatikusoknak   4/2/0/f/6          
3 TE90AX20 Analízis szigorlat informatikusoknak   0/0/0/s/0          
4 VISZAB02 Valószínűségszámítás     2/2/0/v/5        
5 VISZAA03 Bevezetés a számításelméletbe 1 2/2/0/v/5            
6 VISZAA04 Bevezetés a számításelméletbe 2   2/2/0/v/5          
7 VIHIAB00 Kódolástechnika     3/0/0/v/4        
8 VISZAB03 Algoritmuselmélet       2/2/0/v/5      
9 TE11AX23 Fizika 1i 2/1/0/v/4            
10 TE11AX24 Fizika 2i   2/1/0/v/4          
Gazdasági és humán ismeretek (20 kreditpont)
11 GT30A001 Mikro- és makroökonomia         4/0/0/v/4    
12 GT20A001 Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan       4/0/0/f/4      
13 GT55A001 Üzleti jog         2/0/0/f/2    
14 GT52A400 Mérnök leszek 1/0/0/f/2            
15 ld. honlap Köt vál gazd és hum 1           2/0/0/f/2  
16 ld. honlap Köt vál gazd és hum 2           2/0/0/f/2  
17 ld. honlap Köt vál gazd és hum 3             2/0/0/f/2
18 ld. honlap Köt vál gazd és hum 4             2/0/0/f/2
Szakmai törzsanyag (91 kreditpont)
19 VIHVAB00 Rendszerelmélet      2/2/0/f/4        
20 VIEEAC00 IT eszközök technológiája         2/0/1/f/4    
21 VIMIAA02 Digitális technika 2/1/2/v/6            
22 VIMIAA00 Rendszermodellezés   2/1/0/f/4          
23 VIHIAA02 Számítógép-architektúrák   2/1/0/v/4          
24 VIHIAB01 Kommunikációs hálózatok 1     2/0/1/f/4        
25 VITMAB01 Kommunikációs hálózatok 2       2/0/1/v/4      
26 VIMIAB00 Operációs rendszerek       3/0/1/v/5      
27 VIEEAA00 A programozás alapjai 1 2/2/2/f/7            
28 VIIIAA03 A programozás alapjai 2   2/0/2/f/6          
29 VIIIAB00 A programozás alapjai 3     2/0/2/f/5        
30 VITMAB04 Adatbázisok5     2/1/1/v/5        
31 VIIIAB01 Szoftvertechnológia     3/0/0/v/4        
32 VIAUAB00 Szoftvertechnikák       2/0/2/v/5      
33 VIIIAB06 Szoftver projekt laboratórium       0/0/2/f/3      
34 VIAUAC00 Mobil és webes szoftverek         2/0/2/v/5    
35 VIIIAB07 Számítógépes grafika       3/0/0/f/3      
36 VIMIAC10 Mesterséges intelligencia         3/0/0/f/3    
37 VIHIAC01 IT biztonság            3/0/0/f/3  
38 VITMAC02 Információs rendszerek üzemeltetése           2/0/1/f/4  
39 Elágazó tantárgy1             2/1/0/f/3
Differenciált szakmai ismeretek (45 kreditpont)
40 Specializáció tantárgy 1         2/1/0/v/4    
41 Specializáció tantárgy 2         2/1/0/v/4    
42 Specializáció tantárgy 3           2/1/0/v/4  
43 Specializáció tantárgy 4           2/1/0/v/4  
44 Specializáció laboratórium 1, 2           0/0/2/f/3 0/0/2/f/3
45 generikus Témalaboratórium         0/0/3/f/3    
46 generikus Önálló laboratórium           0/0/4/f/5  
47 generikus Szakdolgozat-készítés             0/10/0/f/15
Szabadon választható tantárgyak (10 kreditpont)2
48 ld. honlap Szabadon választható tantárgy 1, 2           4/0/0/v/4 2/0/0/f/2
49 ld. honlap Szabadon választható tantárgy 3             2/0/0/f/2
50 ld. honlap Szabadon választható tantárgy 4             2/0/0/f/2
Kritériumtárgyak
51 ld. honlap Testnevelés 0/2/0/a/0 0/2/0/a/0          
52 generikus Szakmai gyakorlat3             8 hét/a/0
Ajánlott tantárgy
53 generikus Tanköri foglalkozás 0/2/0/a/0 0/2/0/a/0          
Összesítés
    Összes heti óra bontva (krit. tárgyak nélkül) 13/8/4/30 14/7/2/29 16/5/4/31 16/2/6/29 17/2/6/29 17/2/7/31 12/11/2/31
    Összes heti óra (krit. tárgyak nélkül) 25 23 25 24 25 26 25
    Összes óra a képzésben 173 105/37/31 60,7/39,3%
       
    Összes kredit pontszám 30 29 31 29 29 31 31
    Vizsgaszám4 4 4 4 4 4 3 0

 

x/y/z/v vagy f/kredit: x: előadási órák, y: gyakorlati órák, z: laboratórium órák száma, v: vizsga, f: félévközi jegy, kredit: a tantárgyhoz rendelt kreditpontok száma. 1 kredit: 30 (átlagos) hallgatói munkaóra
1 Elágazó tantárgyként a tantervben ezen blokk számára előírt tantárgyak egyike teljesítendő
2 A tantervben előírt 10 kreditnyi szabadon választható tantárgykeret más kreditértékű tantárgyakkal is teljesíthető
3 Az intézményen kívül teljesítendő  szakmai gyakorlat a végbizonyítvány megszerzésének kritériumfeltétele (ld. kari szabályzat)
4 A 7. félévben felvett, vizsgakövetelménnyel záruló tantárgyak vizsgáinak teljesítésére csak erősen korlátozott idő áll rendelkezésre az MSc képzésre jelentkező hallgatók számára
5 A korábbi Adatbázisok (VITMAB00) és Adatbázisok laboratórium (VITMAB02) tantárgyak helyettesítési szabályait ld. ebben a dokumentumban.

 

Elágazó tantárgyak

39 VIMIAD00 Beágyazott információs rendszerek             2/1/0/f/3
39 VITMAD00 Beszédinformációs rendszerek             2/1/0/f/3
39 VISZAD00 Deklaratív programozás             2/1/0/f/3
39 VIIIAD00 Képfeldolgozás             2/1/0/f/3

 

Specializáció tantárgyak

Infokommunikáció specializáció
40 VIHIAC00 Mobil kommunikációs hálózatok         2/1/0/v/4    
41 VITMAC00 Hálózatok építése és üzemeltetése         2/1/0/v/4    
42 VIHIAC02 Médiaalk. és –hálózatok a gyakorlatban           2/1/0/v/4  
43 VITMAC03 Hálózatba kapcs. erőforrás platf. és alk.           2/1/0/v/4  
44 VITMAC08 Infokommunikáció laboratórium 1           0/0/2/f/3  
44 VIHIAD02 Infokommunikáció laboratórium 2             0/0/2/f/3
Rendszertervezés specializáció
40 VIMIAC01 Informatikai rendszertervezés          2/1/0/v/4    
41 VIIIAC02 Ipari informatika         2/1/0/v/4    
42 VIAUAC04 Alkalmazásfejlesztési környezetek           2/1/0/v/4  
43 VIMIAC02 Intelligens elosztott rendszerek           2/1/0/v/4  
44 VIMIAC11 Rendszertervezés laboratórium 1           0/0/2/f/3  
44 VIMIAD02 Rendszertervezés laboratórium 2             0/0/2/f/3
Szoftverfejlesztés specializáció
40 VIAUAC01 Adatvezérelt rendszerek          2/1/0/v/4    
41 VIIIAC00 Objektumorientált szoftvertervezés         2/1/0/v/4    
42 VIMIAC04 Integrációs és ellenőrzési technikák           2/1/0/v/4  
43 VIAUAC02 Kliensoldali technológiák            2/1/0/v/4  
43 VIIIAC01 3D grafikus rendszerek           2/1/0/v/4  
44 VIAUAC09 Szoftverfejlesztés laboratórium 1           0/0/2/f/3  
44 VIAUAD01 Szoftverfejlesztés laboratórium 2             0/0/2/f/3
Vállalati információs rendszerek specializáció
40 VIETAC00 Vállalatirányítási rendszerek         2/1/0/v/4    
41 VIETAC01 Termelésinformatika         2/1/0/v/4    
42 VITMAC01 Gazdálkodási információmenedzsment           2/1/0/v/4  
43 VISZAC00 Adatelemzés           2/1/0/v/4  
44 VIETAC07 Vállalati rendszerek programozása lab.           0/0/2/f/3  
44 VIETAC08 Vállalati jelentéskészítés laboratórium             0/0/2/f/3