Általános információk

A tanév időbeosztása (2021/22)  ·  Kari kiegészítés  ·  Munkanap-áthelyezések

A tanév időbeosztása (2020/21)  ·  Kari kiegészítés  ·  Munkanap-áthelyezések

Órarendek (2021 ősz)

Szabadon választható tantárgyak (2021 ősz)  ·  A választható tárgyak mikéntjéről

Számonkérések ütemezése (Teljesítményértékelési terv) (2021 ősz)

Előtanulmányi rendek  ·  Keresztféléves tantárgymeghirdetések  ·  Tantárgyi adatlapok  ·  Jegyzetinformációk

Specializációválasztás

A Hallgatói Képviselet aktuális információi

SPECIÁLIS INFORMÁCIÓK

Tűzvédelmi oktatás  ·  Általános munkavédelmi és környezetvédelmi ismeretek

Nyelvtanulás és nyelvvizsga lehetőségek · Áthallgatás az angol képzésbe · Áttekintő táblázat a VIK képzéseiről  ·  Rövidítések

Önköltség táblázat  · Dékáni utasítás az önköltség csökkentésről

Az ötéves képzésben lemaradó hallgatók tantárgyfelvétele

ELSŐÉVESEKNEK

Elsős tájékoztató (BSc)  ·  Felzárkóztató szemeszter

Tanköri foglalkozás  ·  Felzárkózást segítő tantárgyak  ·  E-mail címek elsősöknek

Elsős tájékoztató (MSc)

Önálló munka

Témalabor és Önálló laboratórium témák felvételének előírásai

Önálló laboratóriumi kiírások  ·  Szakmai gyakorlat  ·  Tudományos Diákkör

SZAKDOLGOZAT, Diplomaterv

Szakdolgozat és diplomaterv témák felvételének előírásai  ·  Tájékoztató a diplomatervről és szakdolgozatról

Diplomamunka-kiírások  ·  Diplomaterv-portál  ·  Záróvizsga-tárgyak

Továbbtanulás

Doktoranduszképzés

Pályázati felhívás doktori (Ph.D.) képzésre  ·  Felvételi pontozási rendszer  · Meghirdetett témák:  villamosmérnöki tudományok  ·  informatikai tudományok

Más lehetőségek

Mesterképzés BSc, ill. főiskolai diplomával rendelkezők részére  ·  BSc diploma megszerzésének lehetősége a BME VIK ötéves képzését elkezdett hallgatók számára

Szakirányú továbbképzés

Bulletin: néhány tantárgy tematikája angolul (ösztöndíjpályázatokhoz)

Szabályzatok, ügyrendek

Szabályzatok  ·  Az elektronikus kapcsolattartás ügyrendje  ·  E-mail címek felsőbbéveseknek  ·  Elektronikus levelezési kódex

ŰRLAPOK ÉS DOKUMENTUMOK

Tanszéki elbocsátó/befogadó nyilatkozat (2014-ig):   önálló laboratórium  ·  szakdolgozat/diplomaterv

Engedély szabályzattól eltérő témafelvételre (2014-től):   BSc Ölab/Szakdolgozat  ·  MSc Ölab/Diplomaterv

Hallgatói kérvények beadása  ·  Tanulmányi Bizottság

Tájékoztatók

Az 5 éves diploma egyenértékűsége


Archívum