Azok a hallgatók, akik lemaradnak az ötéves képzésben, mintatanterv szerinti tantárgyaikat mindaddig a saját képzésükben veszik fel, amíg ezek a tantárgyak a mintatanterv szerint elindulnak. Ha már nem indulnak el a mintatanterv szerinti félévben, akkor a hallgatók ezeket a BSc képzés megfelelő tárgyaival helyettesíthetik. Ezek lehetőségét a szakbizottságok által elfogadott alábbi táblázatok tartalmazzák. A nem helyettesíthető tantárgyakat a Kar mindaddig időről-időre elindítja, amíg a Karon olyan hallgatók tanulnak, akik a végzésükhez ezeket kötelezően fel kell hogy vegyék. Az ilyen tantárgyak legközelebbi indítását ezen  lapon tesszük közzé.

Ha a helyettesítő tantárgy kreditszáma eltér, az eljárás a következő:

  1. ha az ötéves képzésben nagyobb az előírt kreditszám, akkor a BSc képzés tárgyának kreditpontszámát egy szakmai választható tantárgy kreditpontszámával ki kell pótolni
  2. ha a BSc képzésben nagyobb a kreditszám, akkor  az ötéves képzésben megadott kreditszámot írjuk jóvá, és a "maradék" kredit elszámolható az 1. pont szerint hiányzó kreditpontok helyett. 

Villamosmérnöki szak tantárgy-helyettesítő táblázat   BSc tanterv   MSc tanterv

          Nem helyettesíthető tantárgyak és legközelebbi indításuk


Műszaki informatikai szak tantárgy-helyettesítő táblázat   BSc tanterv   MSc tanterv

         Nem helyettesíthető tantárgyak és legközelebbi indításuk