A mérnök informatikus BSc szak mintatanterve

érvényes 2013. június 19-től

      Szemeszter
  Tárgynév Neptunkód 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Természettudományos alapismeretek (45 kreditpont)            
1 Analízis 1  TE90AX04 4/2/0/v/7            
2 Analízis 2  TE90AX05   4/2/0/v/7          
3 Valószínűségszámítás  VISZA208     3/1/0/v/4        
4 Bevezetés a számításelméletbe 1  VISZA103 2/2/0/v/5            
5 Bevezetés a számításelméletbe 2  VISZA110   2/2/0/v/4          
6 Kódolástechnika  VIHIA209     3/1/0/f/5        
7 Algoritmuselmélet  VISZA213       2/2/0/v/5      
8 Fizika 1  TE11AX03   3/1/0/v/4          
9 Fizika 2  TE11AX04     3/1/0/v/4        
Gazdasági és humán ismeretek (20 kreditpont)            
10 Mikro- és makroökonómia  GT30A001 4/0/0/v/4            
11 Menedzs. és váll.gazd.  GT20A001   4/0/0/f/4          
12 Üzleti jog  GT55A001     2/0/0/f/2        
13 Köt.vál gazd és hum. 1.         2/0/0/f/2 2/0/0/f/2    
14 Köt.vál gazd és hum. 2.   2/0/0/f/2   2/0/0/f/2 2/0/0/f/2      
Szakmai törzsanyag (93 kreditpont)            
15 Jelek és rendszerek  VIHVA214       3/1/0/f/5      
16 Elektronika  VIEEA307         3/1/0/f/4    
17 Szabályozástechnika  VIAUA309         3/1/0/f/4    
18 Digitális technika 1  VIMIA102 3/1/0/f/5            
19 Digitális technika 2  VIMIA111   3/1/0/v/5          
20 Számítógép-architektúrák  VIHIA210     2/2/0/v/5        
21 Számítógép hálózatok  VIHIA215       3/1/0/v/4      
22 Távközlő hálózatok és szolg.  VITMA310         3/1/0/v/4    
23 Mérés laboratórium

 VIMIA211 

 VIMIA216

 VIMIA312

 VIMIA315

    0/0/2/f/2

0/0/2/f/2
0/0/2/f/2
0/0/2/f/2
 
24 A programozás alapjai 1  VIEEA100 2/2/0/v/5            
25 A programozás alapjai 2  VIIIA114   2/2/0/f/4          
26 Szoftvertechnológia  VIIIA217     3/1/0/v/4        
27 Szoftvertechnikák  VIAUA218       3/1/0/v/4      
28 Információs rendszerek üzemeltetése  VITMA314           3/1/0/v/4  
29 Operációs rendszerek  VIMIA219       3/1/0/v/4      
30 Adatbázisok  VITMA311         3/1/0/v/5    
31 Mesterséges intelligencia   VIMIA313          3/1/0/v/5    
32 Számítógépes grafika és képfeldolg.  VIIIA316         3/1/0/v/4    
33 Szoftver laboratórium

 VIEEA101

 VIIIA115

 VIIIA212

 VIIIA220

 VITMA308 

0/0/2/f/2


0/0/2/f/2
0/0/2/f/2


0/0/2/f/2
 
0/0/2/f/2 
 
Differenciált szakmai ismeretek (42 kreditpont)            
34

Elágazó 1 

 

            3/1/0/f/5
35 Szakirány tárgy             3/1/0/v/4  
36  Szakirány tárgy              3/1/0/v/4  
37 Szakirány tárgy             3/1/0/v/4  
38 Szakirány laboratórium             0/0/2/f/2 0/0/2/f/2
39 Önálló labor             0/0/4/f/6  
40 Szakdolgozat               0/10/0/f/15
Szabadon választható tárgyak (10 kreditpont)            
41 Szabadon választható tantárgy 1             2/0/0/f/2 4/0/0/v/4
42 Szabadon választható tantárgy 2               4/0/0/v/4
Kritériumtárgy            
43 Testnevelés 2 ld. a Neptun mintatantervben   0/2/0/a/0 0/2/0/a/0 0/2/0/a/0 0/2/0/a/0      
44 Szakmai gyakorlat 3             6 hét/a/0
Ajánlott tárgy             
45  Tanköri foglalkozás    0/2/0/a/0  0/2/0/a/0  0/1/0/a/0  0/1/0/a/0       
  Összes heti óra (krit.tárgyak nélkül)   26 28 28 28 28 28 24
  Összes kredit-pontszám   30 30 30 30 30 30 30
  Vizsgaszám   4 4 4 4 4 4 2

 

1 Elágazó: Beszédinformációs rendszerek (VITMA404), Rendszermodellezés (VIMIA405), Deklaratív programozás (VISZA403)

2 A tanulmányait 2010. szeptemberében kezdő évfolyamtól kezdődően (felmenő rendszerben) csak 2 db Testnevelés tantárgy teljesítése kötelező, 2 db teljesítése pedig ajánlott.

3 A tanulmányait 2010. szeptemberében kezdő évfolyamtól kezdődően (felmenő rendszerben) a szakmai gyakorlat teljesítése kötelező.