Kutatás+Fejlesztés+Innováció

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar tanszékei kiterjedt és eredményes kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet végeznek.

A kar oktatói és kutatói vezető szerepet játszanak a BME kiemelt pályázataihoz kapcsolódó K+F+I tevékenységekben, a projektek adminisztrációjának szervezésében.

A BME VIK a kutatóegyetemi program megvalósításával kettős célt kívánt követni: (1) meglévő kutatási kapacitásait stratégiai területekre fókuszálva, és a többi kar tevékenységével összehangolva a kutatás eredményességét tovább javítsa, és (2) lökést adjon a jövőben várhatóan növekvő szerepet betöltő területek fejlesztésének. A célok megvalósításának eszközei a humán erőforrás tudatos fejlesztése, a tehetségek kitüntetett támogatása, a hallgatókkal való kutatási együttműködés fejlesztése, az infrastruktúra fejlesztés gyorsítása és kutatás-fejlesztési projektek eredményességének monitorozása, a transzferfolyamatok támogatása és gyorsítása.

A BME VIK stratégiájának középpontjában az intelligens környezetek és e-technológiák alap- és alkalmazói területeinek kutatása áll, melynek célja az ember-gép-világ kapcsolatrendszer újrafogalmazása. A hálózati alkalmazások, az adatátviteli technológiák, a virtuális világ kutatása, az intelligens rendszerek és még sok más téma fejlődése mind ennek megvalósítását szolgálja. Ezek a kutatások természetesen jelentős szerepet játszanak a BME többi kiemelt kutatási területén, azaz a közlekedési, járműtechnikai és logisztikai rendszerekben, a környezettudatos energetikában, az egészségügyi technológiák fejlesztésében, az anyagtechnológiai kutatásokban is. A VIK arra törekszik, hogy eredményeivel segítse az összes stratégiai terület tevékenységét, az oktatásban és a kutatásban egyaránt. Ennek megfelelően a kutatóegyetemi programban elsősorban azokat a kari projekteket támogatja, amelyek segítik a társkarok kutatásait. Kiemelt súllyal foglalkozunk az energetikai, közlekedési, egészségügyi területek e-technológiai kérdéseivel, és jelentős támogatást adunk a nanotechnológiai terület gyorsított fejlesztéséhez.

BME VIK kutatócsoportok oldala

BME affiliációs protokoll

 
Department of Automation and Applied Informatics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Budapest University of Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary.
 

Direkt publikációtámogatás

A direkt publikációtámogatás által a tudományos közlemények szerzői a publikációs fórum rangjának megfelelő közvetlen díjazásban részesülnek, az alábbi szabályok szerint: Direkt publikációtámogatási program

A megkérdőjelezhető minőségű, nem támogatható publikációk kiszűrésére a program a "finn listát" használja, melynek ismertetője itt érhető el.

Tanszéki kutatási oldalak

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Elektronikai Technológia Tanszék
Elektronikus Eszközök Tanszéke
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Irányítástechnika és Informatika Tanszék
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
Villamos Energetika Tanszék

Kapcsolódó oldalak

BME K+F+I oldal

Horizon Europe - BME

BME FIEK 

Tehetségsegítő tanács

Demola Budapest

Kutatóegyetemi portál (archív)

Tehetséggondozás TÁMOP (archív)