A villamosmérnöki mesterszak tantervi hálója

érvényes 2010. november 28-tól 2015. február 1-ig felvettekre

Kezdés a tavaszi félévben

 

Tárgynév

Szemeszter

1

2

3

4

Természettudományos alapismeretek (24 kredit)

1

Felsőbb matematika vill.m.-nek

 

4/2/0/v/6

 

 

 2

Elágazó tantárgy

3/1/0/v/5

     

 2a

     Fizika 3

       

2b

     Elektromágneses terek (*)

 

 

 

 

3

Választható term. tud. tantárgy

 

4/0/0/f/5

 

 

4

Közös tantárgyak

3/0/0/f/4

 

 

 

5

3/0/0/f/4

 

 

 

Gazdasági és humán ismeretek (10 kredit)

6

Gazdasági és humán ismeretek

 

 

6/0/0/f/6

4/0/0/v/4

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (28 kredit)

7

Szakirány tantárgyak

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

 

 

8

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

 

 

9

2/1/0/v/4

 

 

 

10

Szakirány labor

 

0/0/3/f/4

0/0/3/f/4

 

Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei (52 kredit)

11

Köt. választható tantárgyak

 

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

 

12

 

 

2/1/0/v/4

 

13

Önálló laboratórium

0/0/5/f/5

0/0/5/f/5

 

 

14

Diplomatervezés

 

 

0/5/0/f/10

0/10/0/f/20

Szabadon választható tantárgyak (6 kredit)

15

Szabadon választható tantárgy

 

 

 

6/0/0/f/6

Kritérium tantárgy (0 kredit)

16

Szakmai gyakorlat

4 hét/a/0

 

 

 

 

 

 

 

Összes heti óra

24

27

20

20

 

Összes kredit-pontszám

30

32

28

30

 

Vizsgaszám

4

4

2

1

 

Kezdés az őszi félévben

 

Tárgynév

Szemeszter

0

1

2

3

Természettudományos alapismeretek (24 kredit)

1

Felsőbb matematika vill.m.-nek

4/2/0/v/6

 

 

 

 2

Elágazó tantárgy  

 3/1/0/v/5

   

 2a

     Fizika 3

       

2b

     Elektromágneses terek (*)

 

 

 

 

3

Választható term. tud. tantárgy

4/0/0/f/5

 

 

 

4

Közös tantárgyak

 

3/0/0/f/4

 

 

5

 

3/0/0/f/4

 

 

Gazdasági és humán ismeretek (10 kredit)

6

Gazdasági és humán ismeretek

6/0/0/f/6

 

4/0/0/v/4

 

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (28 kredit)

7

Szakirány tantárgyak

 

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

 

8

 

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

 

9

 

2/1/0/v/4

 

 

10

Szakirány labor

 

 

0/0/3/f/4

0/0/3/f/4

Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei (52 kredit)

11

Köt. választható tantárgyak

 

 

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

12

 

 

 

2/1/0/v/4

13

Önálló laboratórium

0/0/5/f/5

0/0/5/f/5

 

 

14

Diplomatervezés

 

 

0/5/0/f/10

0/10/0/f/20

Szabadon választható tantárgyak (6 kredit)

15

Szabadon választható tantárgy

6/0/0/f/6

 

 

 

Kritérium tantárgy (0 kredit)

16

Szakmai gyakorlat

4 hét/a/0

 

 

 

 

 

 

 

Összes heti óra

27

24

21

19

 

Összes kredit-pontszám

28

30

30

32

 

Vizsgaszám

1

4

4

2

 

Jelmagyarázat: előadás/gyakorlat/laboratórium/v=vizsga, f=félévközi jegy, a=aláírás/kreditpont

(*) A tantárgy a 2012/13 tanév tavaszi félévétől kerül felkínálásra.