Szabályzatok

A szabályzatokat mindig az ezeket elfogadó szerv (Szenátus, Kari Tanács stb.) tárolja a saját honlapján, ezért itt az egyetemi szabályzatokra linkeket adunk, a kari kiegészítéseket és helyi szabályzatokat pedig ezen a szerveren tároljuk. Ezen az oldalon tehát az autentikus helyekre mutatunk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a helyi szervereken és más nem megfelelő helyen tárolt másolati szövegek sajnos lehetnek régiek, vagy tévesek is.

Törvény a felsőoktatásról  ·  Jogszabálykereső  ·  OKM jogszabályok

Az egyetemi szabályzatok összefoglaló oldalai:   A DIK-nél  ·  a KTH-nál  ·  a GMF-nél  ·  az EHBDT-nél

Szellemitulajdon-kezelés

Kari szintű szabályzatok

Közvetlenül a tanulmányokra vonatkozó szabályzatok

Alapképzés (BProf)

BProf specializációválasztási szabályzat  ·  Dékáni utasítás a szabályzathoz

BProf kooperatív képzés szabályzat

BProf szakdolgozat-, záróvizsga- és oklevélszabályzat

Alapképzés (BSc)

BSc szakirány- és ágazatválasztási szabályzat (Kezdés: 2013-ig)

BSc specializáció- és ágazatválasztási szabályzat (Kezdés: 2014-től) – Dékáni utasítás a szabályzathoz

BSc szakmai gyakorlat szabályzat: Kezdés: 2014-től   ·   2013-ig

BSc szakdolgozat-, záróvizsga- és oklevélszabályzat

Közös BSc záróvizsga-MSc felvételi szabályzat  ·  Tájékoztató a kiváló tanulmányi eredménnyel végzőknek

Mesterképzés (MSc)

MSc szakmai gyakorlat szabályzat: Kezdés: 2015-től   ·   2014-ig

Diplomaterv, záróvizsga, oklevél szabályzat

Titkosított diplomatervezés

Osztatlan 5-éves képzés

Szakirányválasztási szabályzat

Diplomamunka, záróvizsga, oklevél szabályzat  ·  Kiegészítés

Doktori fokozatszerzés, habilitáció

VIK információk doktorálók és habilitálók számára

Szabályzatok az EHBDT-nél:   Kari doktori kiegészítések   Kari habilitációs kiegészítések

Az Oszágos Doktori Tanács oldaláról elérhető jogszabályok

Egyéb kari szabályzatok

Kari Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz)

Állásfoglalás az egyetemi tantárgyak és a céges tanfolyamok viszonyáról

Általános szerződési feltételek a költségtérítéses képzésre 

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Dékáni utasítások

Dékáni utasítás a a hallgatói fizetési kedvezményekre irányuló kérelmek elbírálása során alkalmazandó szempontrendszerről (2019.09.05)

Dékáni utasítás az IMSc program mentorainak feladatairól (2019.04.25)

Dékáni utasítás az IMSc program kiszolgálásáról (2019.04.25)

Dékáni utasítás a kari Moodle rendszerről (2018.12.04)

Dékáni Utasítás az Egyesült Innovációs és Tudásközpont  Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (2018.11.30)

Dékáni Utasítás a H2020-as pályázati projekt lebonyolítási elvekről (2018.09.18)  Melléklet

Dékáni Utasítás az IMSc program minőségbiztosítását segítő visszacsatolások eljárásrendjéről (2018.06.25)

Dékáni Utasítás az IMSc többletteljesítmény mérésének tervezéséről (2018.06.25)

Dékáni Utasítás a mentorok és konzulensek feladatairól (2018.06.25)

Dékáni Utasítás az IMSc programhoz kapcsolódó elismerési rendszerről (2018.06.25)

Dékáni Utasítás az IMSc program időszakairól, kiszolgálásuk szabályairól, részképzéseken való részvételről (2018.06.25)

Dékáni Utasítás a BME Cafeteria Szabályzata végrehajtásának eljárásrendjéről a Villamosmérnöki és Informatikai Karon (2018.05.07)

Dékáni Utasítás az átfogó szervezeti egységek közötti információs, engedélyezési, kötelezettségvállalási, együttműködési és elszámolási kapcsolatok szabályozásáról (2018.03.20)

Dékáni utasítás a kari szerződéskezelésről (2017.10.03)

Dékáni utasítás a BSc Specializáció- és ágazatválasztási szabályzathoz (2017.02.15)

Dékáni utasítás a docensi kinevezések kritériumairól (2017.01.31)

Dékáni Utasítás a VIK külföldi kiküldetéshez kapcsolódó utazások aláírási rendjéről (2016.12.05)

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar Belső Kontroll Szabályzata (2016.10.17)

Az “integrált” BSc+MSc (IMSc) programban közreműködő tankörvezetők és mentorok felkérésének módjáról (2016.10.11)

Dékáni utasítás a rezsi elszámolásáról (2015.07.01)

Pályázatok intézményi aláírása (2015)

Ügyrendek, SZMSZ-ek:

A BME VIK elektronikus kapcsolattartása

A Minőségbiztosítási Bizottság ügyrendje

SZMSZ-ek

A Kari Hallgatói Képviselet SzMSz-e 


Szabályzat-archívum (már nem érvényes, régebbi szövegek)

Korábbi OHV szabályzat  ·  Korábbi VIK OHV  szabályzat