Szabályzatok

A szabályzatokat mindig az ezeket elfogadó szerv (Szenátus, Kari Tanács stb.) tárolja a saját honlapján, ezért itt az egyetemi szabályzatokra linkeket adunk, a kari kiegészítéseket és helyi szabályzatokat pedig ezen a szerveren tároljuk. Ezen az oldalon tehát az autentikus helyekre mutatunk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a helyi szervereken és más nem megfelelő helyen tárolt másolati szövegek sajnos lehetnek régiek, vagy tévesek is.

Törvény a felsőoktatásról  ·  Jogszabálykereső  ·  EMMI jogszabályok

Az egyetemi szabályzatok összefoglaló oldalai:   A HSZI-nél  ·  a KTH-nál  ·  a Kancelláriánál  ·  az EHBDT-nél

Szellemitulajdon-kezelés

Kari szintű szabályzatok

Közvetlenül a tanulmányokra vonatkozó szabályzatok

Kimeneti szaknyelvi követelmények alap- és mesterképzésen

Nyelvi kreditek megszerzése  ·  Nyelvi krediteket felkínáló tantárgyak  ·  Hallgatói segédlet

Alapképzés (BProf)

BProf specializációválasztási szabályzat  ·  Dékáni utasítás a szabályzathoz

BProf kooperatív képzés szabályzat

BProf szakdolgozat-, záróvizsga- és oklevélszabályzat

Alapképzés (BSc)

BSc szakirány- és ágazatválasztási szabályzat (Kezdés: 2013-ig)

BSc specializáció- és ágazatválasztási szabályzat (Kezdés: 2014-től) · Dékáni utasítás a szabályzathoz

BSc specializáció- és ágazatválasztási szabályzat (Kezdés: 2022-től) · Dékáni utasítás a szabályzathoz

BSc szakmai gyakorlat szabályzat: Kezdés: 2014-től   ·   2013-ig

BSc szakdolgozat-, záróvizsga- és oklevélszabályzat

Közös BSc záróvizsga-MSc felvételi szabályzat  ·  Tájékoztató a kiváló tanulmányi eredménnyel végzőknek

Mesterképzés (MSc)

MSc szakmai gyakorlat szabályzat: Kezdés: 2015-től   ·   2014-ig

Diplomaterv, záróvizsga, oklevél szabályzat: 2024-től  ·  2023-ig

Titkosított diplomatervezés

Osztatlan 5-éves képzés

Szakirányválasztási szabályzat

Diplomamunka, záróvizsga, oklevél szabályzat  ·  Kiegészítés

Doktori fokozatszerzés, habilitáció

VIK információk doktorálók és habilitálók számára

Szabályzatok az EHBDT-nél:   Kari doktori kiegészítések   Kari habilitációs kiegészítések

Az Oszágos Doktori Tanács oldaláról elérhető jogszabályok

Egyéb kari szabályzatok

Kari Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz)

Állásfoglalás az egyetemi tantárgyak és a céges tanfolyamok viszonyáról

Általános szerződési feltételek a költségtérítéses képzésre 

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Dékáni utasítások

Dékáni utasítás a BSc Specializáció- és ágazatválasztási szabályzathoz (2024.04.04.)


Dékáni utasítás a Villamosmérnöki és Informatikai Kar bérpolitikai alapelveiről (2023.12.22.)  · 1/a sz. melléklet · 1/b sz. melléklet · 1/c sz. melléklet · 2 sz. melléklet · 3 sz. melléklet

Dékáni utasítás a doktorandusz hallgatók ösztönző rendszeréről (2023.05.17.)

Dékáni utasítás a gazdaságinformatikus és az űrmérnöki MSc tantervek átmenetéről 2023. február 1-től (2023.02.22.) · 1 sz. melléklet · 2 sz. melléklet

Dékáni utasítás a mérnökinformatikus és a villamosmérnöki MSc tantervek átmenetéről 2023. február 1-től (2023.02.05.) · 1 sz. melléklet · 2 sz. melléklet

Dékáni utasítás a Villamosmérnöki és Informatikai Kar bérpolitikai alapelveiről (2023.02.01.)  · 1/a sz. melléklet · 1/b sz. melléklet · 1/c sz. melléklet · 2 sz. melléklet · 3 sz. melléklet


Dékáni utasítás a docensi kinevezés kritériumairól (2022.09.01.)


Dékáni utasítás a VIK Tudásközpontok beolvadásáról (2021.12.01)

Dékáni utasítás a doktorandusz hallgatók ösztönző rendszeréről (2021.11.23)

Dékáni utasítás a kooperatív képzés szabályzatáról (2021.09.01)


Dékáni utasítás a 2020/21. tanév őszi félév oktatásszervezési kérdéseiről (2020.07.31)

Dékáni utasítás a 2019/20. tanév tavaszi félév záróvizsga-időszakának rendkívüli szabályairól a Villamosmérnöki és Informatikai Karon (2020.05.15)

Dékáni utasítás a doktorandusz hallgatók ösztönző rendszeréről (2020.04.17)  ·  1.sz. melléklet  ·  2.sz. melléklet  ·  3.sz. melléklet

Dékáni utasítás az Egyesült Innovációs és Tudásközpont dékáni megbízott feladat- és hatásköre (2020.03.31)

Dékáni utasítás a kooperatív képzés szabályzatáról (2020.02.18)

Dékáni utasítás az IMSc program átmeneti időszakáról 2020-ban (2020.01.15)

Dékáni utasítás az IMSc program elismerési rendszeréről 2020-09-től (2020.01.15)

Dékáni utasítás az IMSc program kiszolgálásáról 2020-09-ig (2020.01.15)

Dékáni utasítás az IMSc program kiszolgálásáról 2020-09-től (2020.01.15)


Dékáni utasítás az egészségügyimérnök MSc hallgatók számára kiírásra kerülő Monos Emil ösztöndíjról (2019.10.30)

Dékáni utasítás a VIK üzemmérnök-informatikus (BProf) alapképzés specializáció- és ágazatválasztási szabályzathoz (2019.11.27)

Dékáni utasítás a a hallgatói fizetési kedvezményekre irányuló kérelmek elbírálása során alkalmazandó szempontrendszerről (2019.09.05)

Dékáni utasítás az IMSc program mentorainak feladatairól (2019.04.25)

Dékáni utasítás az IMSc program kiszolgálásáról (2019.04.25)

Dékáni utasítás a kari Moodle rendszerről (2018.12.04)


Dékáni Utasítás az Egyesült Innovációs és Tudásközpont  Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról (2018.11.30)

Dékáni Utasítás a személyi anyagok nyilvántartásáról (2018.11.30)

Dékáni utasítás a Minősítések lebonyolítására vonatkozó rendelkezésről (2018.11.30)

Dékáni Utasítás a vagyonnyilatkozat tételhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről (2018.11.30)

Dékáni Utasítás az egyetemi szabályzatokban foglalt feladatok végrehajtásáról (2018.11.30)

Dékáni Utasítás a Dékánhelyettesek és a Hivatalvezető feladat- és hatásköréről (2018.11.30)

Dékáni Utasítás a Dékáni Hivatal iratkezelési rendjéről (2018.11.30)

Dékáni Utasítás a kari szervezeti egységek bélyegzőinek nyilvántartására és használatára, őrzésére és selejtezésére vonatkozó eljárásrendről (2018.11.30)

Dékáni Utasítás a H2020-as pályázati projekt lebonyolítási elvekről (2018.09.18)  Melléklet

Dékáni Utasítás az IMSc program minőségbiztosítását segítő visszacsatolások eljárásrendjéről (2018.06.25)

Dékáni Utasítás az IMSc többletteljesítmény mérésének tervezéséről (2018.06.25)

Dékáni Utasítás a mentorok és konzulensek feladatairól (2018.06.25)

Dékáni Utasítás az IMSc programhoz kapcsolódó elismerési rendszerről (2018.06.25)

Dékáni Utasítás az IMSc program időszakairól, kiszolgálásuk szabályairól, részképzéseken való részvételről (2018.06.25)

Dékáni Utasítás a BME Cafeteria Szabályzata végrehajtásának eljárásrendjéről a Villamosmérnöki és Informatikai Karon (2018.05.07)

Dékáni Utasítás az átfogó szervezeti egységek közötti információs, engedélyezési, kötelezettségvállalási, együttműködési és elszámolási kapcsolatok szabályozásáról (2018.03.20)


Dékáni utasítás a kari szerződéskezelésről (2017.10.03)

Dékáni utasítás a BSc Specializáció- és ágazatválasztási szabályzathoz (2017.02.15)

Dékáni utasítás a docensi kinevezések kritériumairól (2017.01.31)


Dékáni Utasítás a VIK külföldi kiküldetéshez kapcsolódó utazások aláírási rendjéről (2016.12.05)

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar Belső Kontroll Szabályzata (2016.10.17)

Az “integrált” BSc+MSc (IMSc) programban közreműködő tankörvezetők és mentorok felkérésének módjáról (2016.10.11)


Dékáni utasítás a rezsi elszámolásáról (2015.07.01)

Pályázatok intézményi aláírása (2015)

Ügyrendek, SZMSZ-ek:

A BME VIK elektronikus kapcsolattartása

A Minőségbiztosítási Bizottság ügyrendje

SZMSZ-ek

A Kari Hallgatói Képviselet SzMSz-e 


Szabályzat-archívum (már nem érvényes, régebbi szövegek)

Korábbi OHV szabályzat  ·  Korábbi VIK OHV  szabályzat