TűzvédelmI Oktatás

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói (vagy a Kar oktatásában részt vevő más karok vagy intézmények hallgatói) számára kötelező évente egy alkalommal a tűzvédelmi oktatáson való részvétel, és az ott elhangzó ismeretek elsajátítása. Ezt az 1996. évi XXXI. törvény írja elő.

2021/22. 1. félév

Félév

Hét

Nap

Dátum

Óra

Hely

Vill 1. félév

1

péntek

09.10.

8-10

E1B

Vill 1. félév

4

szerda

09.29.

18-20

E1B

Vill 3. félév

1

szerda

09.08.

18-20

E1B

Vill 5. félév

1

kedd

09.07.

18-20

E1B

Inf 1. félév

1

csütörtök

09.09.

8-10

E1B

Inf 1. félév

3

kedd

09.21.

18-20

E1B

Inf 3. félév

1

kedd

09.07.

8-10

Q-II

Inf 5. félév

4

kedd

09.28.

18-20

E1B

Inf 7. félév

3

péntek

09.24.

8-10

E1B

Bprof 1. félév

3

szerda

09.22.

18-20

E1B

Bprof 1. félév

4

péntek

10.01.

8-10

E1B

Bprof 3. félév

4

szerda

09.29.

8-10

E1C

Bprof 5. félév

1

hétfő

09.06.

18-20

E1B

MSc V, I, GaIn 1.fé

3

hétfő

09.20.

18-20

E1B

MSc V, I, GaIn 3. fé

4

csütörtök

09.30.

18-20

IB028

Eü MSc

4

hétfő

09.27.

18-20

E1B

Pót ea.

5

szerda

10.06.

18-20

E1B

 

Megjegyzések: Az első évfolyamokon a nagy hallgatói létszám miatt két-két alkalmat biztosítunk. Ezek közül csak az egyiken kell részt venni.

 

Az oktatásokon való részvételt jelenléti ívekkel ellenőrzi a BME Vagyon és Intézménybiztonsági Igazgatóság Tűzvédelmi Osztálya. Az éves oktatásokon való részvétel hiányában a hallgató a laboratóriumi foglalkozásokról kizárható (még akkor is, ha ez gátolja őt tanulmányai folytatásában).


 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről,

a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 

22. § (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint a felsőoktatási intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni kell az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket. Az oktatásról a nevelési-oktatási intézmény és az oktatást végző szerv köteles gondoskodni.

(2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.