TűzvédelmI Oktatás

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói (vagy a Kar oktatásában részt vevő más karok vagy intézmények hallgatói) számára kötelező évente egy alkalommal a tűzvédelmi oktatáson való részvétel, és az ott elhangzó ismeretek elsajátítása. Ezt az 1996. évi XXXI. törvény írja elő:

 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről,

a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 

22. § (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint a felsőoktatási intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni kell az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket. Az oktatásról a nevelési-oktatási intézmény és az oktatást végző szerv köteles gondoskodni.

(2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.


Az oktatásokon való részvételt jelenléti ívekkel ellenőrzi a BME Vagyon és Intézménybiztonsági Igazgatóság Tűzvédelmi Osztálya. Az éves oktatásokon való részvétel hiányában a hallgató a laboratóriumi foglalkozásokról kizárható (még akkor is, ha ez gátolja őt tanulmányai folytatásában).

2018/19. 1. félév

Évfolyam

Hét

Nap

Dátum

 

Hely

1/1 VI BSc

1.

Kedd

2018.09.04.

18 - 20

EIB

1/2 VI BSc

1.

Péntek

2018.09.07.

8 - 10

EIB

1/1 IN BSc

1.

Hétfő

2018.09.03.

17 - 19

EIB

1/2 IN BSc

1.

Csütörtök

2018.09.06.

8 - 10

EIB

1/1 ÜZIN BProf

2.

Péntek

2018.09.14.

8 - 10

EIB

1/2 ÜZIN BProf

3.

Péntek

2018.09.21.

8 - 10

EIB

2 VI BSc

2.

Hétfő

2018.09.10.

8 - 10

EIB

2 IN BSc

2.

Csütörtök

2018.09.13.

18 - 20

EIB

3 VI BSc

1.

Kedd

2018.09.04.

8 - 10

IB028

3 IN BSc

2.

Kedd

2018.09.11.

8 - 10

IB028

4 VI BSc

3.

Szerda

2018.09.19.

8 - 10

Q-I

4 IN BSc

2.

Szerda

2018.09.12.

8 - 10

Q-I

 

 

 

 

 

 

1 MSc

3.

Csütörtök

2018.09.20.

18 - 20

rektori szünet miatt elmarad

2 MSc

4.

Kedd

2018.09.25.

18 - 20

EIB

MSc Gazd

3.

Kedd

2018.09.18.

18 - 20

EIB

MSc EÜ mérnök

3.

Kedd

2018.09.18.

18 - 20

EIB

1 MSc és Pót ea

4.

Csütörtök

2018.09.27.

18 - 20

EIB

Pót ea

5.

Kedd

2018.10.02.

18 - 20

EIB

 

Megjegyzés:      Az első évfolyamokon a nagy hallgatói létszám miatt két-két alkalmat biztosítunk. Ezek közül csak az egyiken kell részt venni. A terembeosztás a regisztrációs héten kerül véglegesítésre.