Tájékoztató egyes tantárgyak angol nyelven történő felvételéről a VIK-en

villamosmérnöki és  mérnök informatikus alapszakok hallgatói számára a 2017 tavaszi félévétől

 

A magyar nyelvű képzésben résztvevő, villamosmérnök és mérnökinformatikus hallgatók számára a kar lehetővé teszi az ún. angol nyelvű képzés egyes tantárgyainak felvételét külön térítés nélkül. A két különböző nyelven zajló, de tantárgyanként azonos tartalmú képzés közötti áthallgatást KT határozat szabályozza.

 

Valamely tantárgy áthallgatással, azaz angol nyelven történő teljesítése esetén, a hallgató az adott tantárgy angol nyelvű kurzusára nyer felvételt. A hallgató az áthallgatásra történő jelentkezéssel tudomásul veszi, hogy a tantárgy előadásainak, gyakorlatainak és a számonkéréseknek nyelve angol. A hallgató esetlegesen hiányos nyelvtudásából származó hátrányokért a kar nem vállal felelősséget. Az áthallgatáshoz legalább középfokú nyelvtudás ajánlott. Az angol nyelvű képzés hallgatói populációja az áthallgató hallgatókon kívül a térítéses angol képzésbe beiratkozó nappali-, valamint különböző csereprogramok (elsősorban Erasmus) hallgatóiból tevődik össze. A kar fenntartja magának a jogot, hogy az angolul egy adott félévben meghirdetett tantárgyak listáját az erőforrások rendelkezésre állásának függvényében megváltoztassa (a szorgalmi időszak kezdete előtt). Az angol nyelvű kurzusok órarendi időpontjai a magyar nyelvű kurzusokétól eltérő időpontba is kerülhetnek, ami egyéb magyar kurzusokkal való ütközést eredményezhet.

 

Az áthallgatásra az alábbi általános szabályok vonatkoznak:

  1. Az alapképzés teljes időszaka alatt maximum négy tantárgy vehető fel angolul (függetlenül azok kreditértékétől és a tantárgy sikeres teljesítésétől)
  2. Az a tantárgy nem vehető fel angolul, amelyet a hallgató már a magyar nyelvű képzésen felvett, de nem teljesített.
  3. Nem vehető fel angolul vizsgakurzus és olyan tantárgy, amelyet a hallgató már sikeresen teljesített.
  4. Az angolul teljesíthető tantárgyak a kar által kijelölt tantárgyak lehetnek mindkét szakon.
  5. A félév során nem lehet az angol nyelvű kurzusról a magyar nyelvű kurzusra átjelentkezni. Ugyanakkor ellenkező irányú átjelentkezés sem lehetséges.

A jelentkezés és a kurzusfelvétel szabályai:

  1. A hallgató áthallgatási szándékát a Dékáni Hivatal felé jelzi az e célra rendszeresített kérelem leadásával. (Az angol nyelvű kurzus felvétele önmagában nem jelent jelentkezést, ezért kerülendő.)
  2. A Dékáni Hivatal az angol nyelvű kurzusokon rendelkezésre álló férőhelyeket feltölti a hallgatók tanulmányi eredményei alapján, értesíti a jelentkezett hallgatókat és ezzel egyidejűleg átsorolja őket az angol nyelvű kurzusokra.

Határidő: A regisztrációs hetet megelőző péntek 12:00., jelentkezés a mellékelt űrlapon.

 

A kritériumoknak megfelelő, az átlaguk alapján az áthallgatásban résztvevő hallgatókat a regisztrációs héten a Dékáni Hivatal az angol nyelvű kurzusra áthelyezi, a hallgatókat a regisztrációs hét végéig értesíti.

 

Figyelem!

Néhány tantárgy esetén az órarend lehet, hogy kizárja az áthallgatást (a kurzusok nem ugyanolyan időben vannak, ezért átlapolódhatnak másik tantárgy óráival).

 

Angolul felvehető tantárgyak a villamosmérnöki szakon

 

3. félév:

Jelek és rendszerek 2 (VIHVAB01)

Elektrotechnika (VIVEAB00)

 

4. félév:

Informatika 1   (VIIIAB04)

Informatika 2   (VIAUAB01)

Méréstechnika (VIMIAB01)

Villamos energetika (VIVEAB01)

Mikroelektronika (VIEEAB00)

Infokommunikáció (VITMAB03)

Szabályozástechnika (VIIIAB05)

 

Angolul felvehető tantárgyak a mérnök informatikus szakon

 

2. félév:

Számítógép-architektúrák (VIHIAA00)

 

3. félév:

Kódolástechnika (VIHIAB00)

Szoftvertechnológia (VIIIAB01)

Kommunikációs hálózatok 1 (VIHIAB01)

Adatbázisok (VITMAB00)

 

4. félév:

Algoritmuselmélet (VISZAB01)

Szoftvertechnikák (VIAUAB00)

Kommunikációs hálózatok 2 (VITMAB01)

Operációs rendszerek (VIMIAB00)

Számítógépes grafika (VIIIAB03)

 

5. félév

Mesterséges intelligencia (VIMIAC00)