A Villamosmérnöki és Informatikai Kar tanszékei nevének rövidítései

 

Név

A jelenleg érvényes név kiemelve

Sorszám Rövidítés Jelölés a tárgyak Neptun-kódjában Megjegyzés
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék 1 AT AU  
Elektronikai Technológia Tanszék 2 ETT ET  
Elektronikus Eszközök Tanszék 3 EET EE  
Elméleti Villamosságtan Tanszék   EVT EV az SzHVT része
Irányítástechnika és Informatika Tanszék 4 IIT FO  

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

(Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék)

5 HT HI  
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék 6 MIRT MM  
Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Tanszék   NTBT NF a VET része 
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék 7 SZIT MA  

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

8 SzHVT HV, EV, MH az Elméleti Villamosságtan Tanszék és a Szélessávú Hírközlő Rendszerek Tanszék összevonásával
Szélessávú Hírközlő Rendszerek Tanszék   (SzHRT, MHT) MH

előzőleg: Mikrohullámú Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék,

az SzHVT része

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 9 TMIT (TTT) TT  
Villamos Energetika Tanszék 10 VET VE, NF, VG, VM a Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Tanszék, a Villamos Gépek és Hajtások Tanszék és a Villamosművek tanszék összevonásával
 Villamos Gépek és Hajtások Tanszék   VGT VG a VET része
 Villamosművek Tanszék   VMT VM a VET része

 

 

A BME más karai tanszékeinek rövidítése

 

Gépgyártástechnológia Tanszék GT (BMEGE)GT 
Gépszerkezettani Intézet GSZI (BMEGE)GI
Műszaki Mechanikai tanszék MT (BMEGE)MM
Rendszer- és Irányítástechnikai Tanszék RI (BMEGE)GI
Közlekedésüzemi Tanszék KüT (BMEKO)KU
Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék IMVT (BMEGT)20