Felvételi pontozás felvételkor

a Villamosmérnöki Tudományok és az Informatikai Tudományok című doktori programokra

2016. májusától érvényes felvételi pontozás

A Doktori Tanács az állami ösztöndíjak száma és a Kar egyéb lehetőségeinek a figyelembevételével dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

 

1. NYELV:

 • az első diplomához szükséges középfokú nyelvvizsgáért nem adható pont
 • a felsőfokú és a második nyelvvizsga külön pontot ér
 • valamelyik nyelvvizsgának - a szakma művelésének szempontjai alapján - angol nyelvűnek kell lennie (akár az első diplomához szükségesnek, akár a második nyelvvizsgának)

10 plusz pont adható a diplomához szükséges középfokú nyelvvizsgán kívül tett nyelvvizsgáért. Differenciálás,  a második világnyelvből tett vizsga esetén:

-      alapfok: 4 pont
-      középfok: 8 pont
-      felsőfok: 10 pont

Egy nyelv esetén a felsőfokú nyelvvizsgára plusz 4 pont adható.

ÉRTÉKELÉSE: max. 10 pont

 

2. ZÁRÓVIZSGA:

Az oklevél megszerzésétől számított 5 éven belül a felvétel szükséges feltétele, hogy az oklevél legalább jó minősítésű legyen.

Pontszám = (Oklevél minősítés (diplomaátlag) - 2.5) * 10

Amennyiben a BSc-n is teljesítette a minimum 4-es átlagot, akkor + 10 pont jár.

ÉRTÉKELÉSE: max. 30 pont

 

3. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG:

Irányadó tartományok és pontozás:

TDK tevékenység (max. 20 pont):

Kari TDK

 • Kari TDK: 1. hely: 12 pont
 • Kari TDK: 2. hely: 9 pont
 • Kari TDK 3. hely: 6 pont
 • Kari TDK dicséret, stb: 3 pont
 • Rektori, Pro Progressio kitüntetések: +2 pont

OTDK helyezések (a kari TDK helyezésen felül!):

 • 1. helyezés: 8 pont
 • 2. helyezés: 6 pont
 • 3. helyezés: 4 pont

Folyóiratcikk:

 • Kiemelten rangos, külföldön megjelent idegen nyelvű (20 pont)
 • Külföldön megjelent idegen nyelvű (15 pont)
 • Magyaro.-n megjelent id. nyelvű     (10 pont)
 • Magyar nyelvű (5 pont)

Nem lektorált

 • Külföldön megjelent idegen nyelvű  (5 pont)
 • Magyaro.-n megjelent idegen nyelvű    (3 pont)

Nemzetközi részvételű konferencia kiadványában megjelent idegen nyelvű előadás

 • Kiemelten rangos, lektorált (15 pont)
 • Lektorált (10 pont)
 • Nem lektorált (5 pont)

Helyi részvételű rendezvény kiadványában megjelent idegen nyelvű előadás (5pont)

Magyar nyelvű, kiadványban megjelent konferencia-előadás (3 pont)

Nem a kari doktori programhoz kapcsolódó szakterületű publikációk legfeljebb fele pontszámmal vehetők figyelembe.

Társszerzők száma alapján a fenti pontszámok alábbi %-a adható:

            1 szerző:                     100%

            2-3 szerző:                 75%

            4 vagy több szerző:    50%

A Pro Scientia érem tulajdonosai a 3. és 4. értékelési szempontra maximumot kapnak.

Szabadalom

 • Külföldi szabadalom  (12 pont)
 • Magyar szabadalom  (8 pont)

Az oktatásban való részvétel: aki érvényes oktatási szerződéssel rendelkezik,  + 5 pont.

Tanulmányi versenyen való részvétel: I díj 8 pont, II. Díj 5 pont, III. Díj 2 pont.

ÉRTÉKELÉSE: max. 35 pont

 

4. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉS:

 • az elbeszélgetésen fontos szempont, hogy tudja-e a jelentkező miről fog szólni a kutatása és milyen tudományos értékű eredmények várhatók
  • ismeri a választott témát
  • már elért eredmények ismerete
  • kutatás és fejlesztés elválasztása
 • tudásának rangsorolása és támpontokhoz való igazodás, de a bizottsági tagok szabad döntésének meghagyása

ÉRTÉKELÉSE: max. 25 pont

 

Elérhető eredmények összesen:       

- nyelv: 10 pont                                                                      

- záróvizsga: 30 pont                                                                     

- tud.tev.: 35 pont                                                                      

- kut.célkit.: 25 pont                                                                            

MAX: 100 pont

 

Levendovszky János

Bíró József

Charaf Hassan

DT elnök

DT elnök

dékán