Átmeneti tanterv a régi képzésből az új szakirányokhoz a Műszaki informatika szakon

A Műszaki Informatika szak új tantervéhez kapcsolódva 2001. szeptemberétől a szakirányok is megváltoznak. A régi szakirányok utoljára 2000. szeptemberében indulnak. Aki ekkor nem tud szakirányra menni, az a következő lehetőségek közül választhat:

Becsatlakozás könnyített kritériumokkal

Ha az alább felsorolt kritériumok közül csak egy vagy kettő hiányzik a szakirányválasztáshoz, akkor most kivételesen ezek teljesítése nélkül is szakirányra lehet menni. Ebben az esetben azonban ezek a kritériumok 0 szorzóval számítanak bele az átlagba (nyelvvizsga hiánya esetén az átlagból 0,2-et levonunk).
Az elhalasztható kritériumok: Programozási paradigmák, Operációs rendszerek, Analízis szigorlat, Digitális rendszerek szigorlat, Számításelmélet szigorlat, C típusú alapfokú nyelvvizsga. Ha valaki ezzel a lehetőséggel él, akkor az elhalasztott kritériumokat egy féléven belül teljesítenie kell. Akinek ez nem sikerül, az kikerül a szakirányról, és már csak az új szakirányokra mehet a lejjebb leírt módokon. Azok a szakiránytárgyak, amelyeket addig teljesített, elvesznek, nem lehet őket később akkreditáltatni.

Kereszt-becsatlakozás

Azokra a szakirányokra, ahol marad üres hely, és a tanszék vállalja, hogy ezt a lehetőséget biztosítja, egy félévvel később is be lehet csatlakozni. Ebben az esetben a lemaradt hetedik félévet a tanszék döntésétől függően vagy a nyolcadik, vagy a kilencedik félévvel párhuzamosan kell elvégezni.

Ha a fenti lehetőségekkel sem sikerül 2000. szeptemberben (vagy 2001. februárban) szakirányra kerülni, akkor már csak az új szakirányok közül lehet választani. Ehhez azonban az új alapképzést kell teljesíteni. A régi alapképzésben elvégzett tárgyakat akkreditáltatni lehet az alábbi két módon:

Blokkos akkreditáció

Aki hiánytalanul teljesítette az első hat félév mintatantervét, annak ezt elismerjük az új alapképzésként is. Ennek az a hátránya, hogy amennyiben a szakirányon olyan ismeretre építenek, ami az új képzésben szerepelt, de a régiben nem, akkor azt a hallgatónak magának kell pótolnia. Ezt a lehetőséget elsősorban azoknak ajánljuk, akik az előírt mintatantervet már nagyjából teljesítették, és nem fenyegeti őket az a veszély, hogy a még nem teljesített tárgy időközben megszűnik. A megszűnő tárgyak listája itt elérhető.

Tárgyankénti akkreditáció

A régi képzésben szereplő, de az új mintatantervből kimaradt tárgyakat az alábbiak szerint lehet akkreditáltatni:

 

 

 

Régi tárgy Új tárgy
Elektronika I. (2,5) szakmai választható (2,5)
Elektronika II. (5) Elektronika (5)
Elektronika III. (5) szakmai választható (5)
Jelek és rendszerek I. (5) szakmai választható (5)
Jelek és rendszerek II. (5) Jelek és rendszerek (5)
Matematikai logika (5) Matematikai logika (3)
+ egy közismereti (2)
Mérés laboratórium III. (3) szakmai választható (2,5)
Programozási paradigmák (5) Deklaratív programozás (5)
Számítógép labor V. (2,5) szakmai választható (2,5) 

Fontos tudni, hogy a választható tárgyak terhére maximum 15 kredit, a közismeretik terhére maximum 2 kredit, összesen 17 kredit fogadtatható el. Az ezen felüli kreditmennyiséget a mintatanterv teljesítésében elismerni nem lehet! Szakirányválasztáskor mindenkinek nyilatkoznia kell, hogy melyik lehetőség szerint halad. Tárgyankénti akkreditáció esetén fel kell sorolni azt is, hogy melyik tárgyat akarja elismertetni.

 

Budapest, 2000. január 26. 

Dr. Zoltai József sk.

oktatási dékánhelyettes