BSc képzés gazdasági és humán ismeretek tantárgyai (2022-től felvetteknek)

A teljes tantárgycsoportból 12 kötelező és 4 kötelezően választható (mérnökinformatikus szak) ill. 6 kötelezően választható (villamosmérnöki szak) kredit felvétele szükséges a tanterv teljesítéséhez, a kötelezően választható tárgyaknál be kell tartani a két tantárgycsoportra megadott tantárgyszám korlátokat.

A blokkban 4 tantárgy teljesítése kötelező:

Tárgykód

Tárgynév

Kredit

Kar

VIAUAA02

Digitális kompetenciák

2

VIK

GT30A430

Mikro- és makroökonómia B

3

GTK

GT20A001

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

4

GTK

GT55A001

Jogi alapismeretek

3

GTK

 
Kötelezően választható tantárgyak (GTK) – min. 1 tantárgy felvétele szükséges

Tárgykód

Tárgynév

Kredit

Kar

GT35A001

Pénzügyek

2

GTK

GT20V100

Innovatív vállalkozások indítása és működtetése

2

GTK

GT35A003

Gazdaságpolitika

2

GTK

GT42A001

Környezetgazdaságtan

2

GTK

GT43A001

Kommunikáció

2

GTK

GT35A002

Számvitel

2

GTK

GT20A002

Marketing

2

GTK

GT52A001

Ergonómia

2

GTK

GT43A002

Szociológia

2

GTK

 

Kötelezően választható tantárgyak (VIK) – max. 1 tantárgy felvétele lehetséges

 

Tárgykód

Tárgynév

Kredit

Kar

VITMAK47

Mérnöki menedzsment módszerek

2

VIK

VIETAK49

Adatvédelem és információszabadság

2

VIK

VIVEAK48

Mérnöki problémamegoldás

2

VIK

VITMAK48

Érzelmek logikája

2

VIK

VITMAK49

Digitális életmód

2

VIK

VITMAK50

Pénzügyi technológiák (FinTech) alapjai

2

VIK


Fenti előírások a képzést 2022 szeptemberében a módosított tantervek szerint megkezdő hallgatók számára kötelező jelleggel érvényesek. A képzésüket 2022 szeptembere előtt megkezdett hallgatók, valamint a korábban már teljesített tantárgyakkal újra felvételt nyert (és a korábbi tanterv szerint haladó) hallgatók számára a számukra eddig érvényben volt előírások és tantárgylisták érvényesek.