A villamosmérnöki szak tanterve 2002 előtt beiratkozóknak

 

Szemeszter

  Tárgynév 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Természettudományos alapismeretek

1 Matematika B1 6/0/v/7                  
2 Matematika B2   6/0/v/7                
3 Matematika B3     4/0/v/5              
4 Matematika B4     2/2/v/4              
5 Fizika C1 4/0/v/5                  
6 Fizika C2   4/0/v/5                
7 Fizika C3     4/0/v/5              
8 A számítástudomány alapjai       6/0/v/8            
9 Anyagtudomány 4/0/v/5                  
10 Informatika IC1     3/1/v/6              
11 Informatika IC2       3/1/v/5            

Gazdasági és humán ismeretek

12 Közgazdaságtan I. 2/0/f/2                  
13 Közgazdaságtan II.   2/0/v/2                
14 Közismereti tárgyak     2/0/f/2 2/0/f/2   2/0/v/2 2/0/f/2 2/0/v/2  2/0/v/2   

Szakmai törzsanyag

15 Programtervezés I. 2/2/f/5                  
16 Programtervezés II.   0/2/f/2                
17 Digitális technika 1. 4/0/v/6                  
18 Digitális technika 2.   6/0/v/8                
19 Hálózatok és rendszerek I.   4/0/v/6                
20 Hálózatok és rendszerek II.     6/0/v/8              
21 Elektromágneses terek       4/0/v/5            
22 Elektronika 1       4/0/v/5            
23 Elektronika 2         4/0/v/5          
24 Elektronika 3           4/0/v/5        
25 Méréstechnika       4/0/v/5            
26 Elektronikai technológia         4/0/v/5          
27 Híradástechnika         4/0/v/5          
28 Szabályozástechnika         4/0/v/5        
29 Villamos energetika         4/0/v/5          
30 Laboratórium 1.         0/4/f/5          
31 Laboratórium 2.         0/4/f/5         

Szakirányok

32 Fő szakirány + Önálló labor összesen           8/2/vvf/13 8/2/vvf/13 4/8/vff/16 4/8/vff/16  
33 Mellékszakirány összesen             8/0/vv/10 4/2/vf/7 4/2/vf/7  
34 Választható tárgyak           4/0/vv/5 4/0/vv/5 4/0/vv/5 4/0/vv/5  
35 Diplomatervezés                   0/24/f/30

Kritériumtárgy

36 Testnevelés 0/2/0/a/0 0/2/0/a/0 0/2/0/a/0 0/2/0/a/0            
Összes heti óra (testnev. nélkül) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Összes kredit-pontszám 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Vizsgaszám 4 5 5 5 5 5 5 (6) 4 (5) 4 (5) 1 (ZV)