Villamosmérnöki szak mellékszakirányai 2005

Bevezetés

A Villamosmérnöki Szakon az ötéves képzés első éveiben természettudományi, műszaki és villamosmérnöki alapképzés folyik.

A képzés második felében az oktatás, az alapképzésre építve, szakirányokban valósul meg. Az oktatás szerkezetének bemutatása e tájékoztató végén található (48 --54. old.).

A mintatanterv a választható tárgyakon kívül egy főszakirányt és egy mellék-szakirányt tartalmaz.

Egy-egy szakirány összetartozó tárgyak együttesét jelenti. Ez a kiadvány a mellék-szakirányokat ismerteti. A Villamosmérnöki szak hallgatói részére a Kar 18 mellék-szakirányt hirdet meg. Köztük egy új (Mikroelektronika) található. A mellék-szakirányok a szakmai irányultságon túl, módszertani, vagy vállalatvezetési kérdésekkel is foglalkozhatnak. A mellék-szakirányok a mintatanterv három félévében (a 7., 8. és 9. szemeszterben) összesen 4 db heti 4 órás tárgyból, és 2 db heti 2 órás laboratóriumi gyakorlatból állnak.

Egyes mellék-szakirányok tananyaga jelentősen átfedheti egy-egy fő szakirány tananyagát. Ilyenkor 1 - 2 szakirány-tárgyat választható tárggyal kell kiváltani. A kizáró táblázatot a hallgatók a szakirány-választás előtt megkapják.

A Kar nem garantálja valamennyi mellék-szakirány indítását. Egy meghirdetett mellékszakirány akkor indulhat, ha az induló létszám legalább 15 fő. A maximális létszámot a Villamosmérnöki Szakbizottság határozza meg. A hallgatók mellék-szakirányra a NEPTUN-on keresztül jelentkeznek. Nyolc, rangsorba állított mellék-szakirány adható meg a jelentkezéskor.

A 2004. január 1-je óta hatályos szakirány-választási szabályzat szerint, aki főszakirányon van, jogosult mellék-szakirány felvételére anélkül, hogy további bejutási feltételeket teljesítene. A mellék-szakirányokba való besoroláskor ugyanaz a szakirány-rangsor érvényesül, mint a főszakirányokba történt besoroláskor.

A mellék-szakirányok leírásában a célkitűzésen túl a bennük szereplő tárgyak címe, NEPTUN-kódja, rövid ismertetése, a tárgyak óraszáma (előadás, gyakorlat, laboratórium), követelménye (v: vizsga, f: félévközi jegy), valamint a tárgyat oktató tanszék(ek) nevének rövidítése található.

Részletesebb felvilágosítást a hallgatók az egyes mellék-szakirányoknál megjelölt tanszékeken kaphatnak.

 


 

Akusztika-hangtechnika szakirány

(Az Elektroakusztika, stúdiótechnika szakirány helyett)

Felvehető 2004-től felmenő rendszerben

 

Célkitűzés

A mellékszakirány a professzionális és fogyasztói hangtechnika alapelemeivel és a műszaki akusztika hangtechnikához kötődő határterületeivel kapcsolatos isme­reteket kívánja átadni a téma iránt érdeklődő hallgatóknak. Az első évben a hangok keletkezésének, továbbításának és érzékelésének fizikai, műszaki és érzeti alapfo­galmai és a hangjelek elektronikus (analóg és digitális) feldolgozásával kapcs­olatos alapismeretek állnak a középpontban. A második évben az akusztikai méréstech­nika, a harmadikban a korszerű hangstúdió-technika képezi az oktatás súlypontját, amelyet két féléves hangtechnikai laboratórium egészít ki. A laboratóriumi gyakorla­tok az oktatott méréstechnikai és számítási eljárások és eszközök gyakorlatban való megismertetését szolgálják és lehetőséget nyújtanak arra, hogy a hallgatók a professzionális hangstúdiók berendezéseivel és működtetésével a gyakorlatban is megismerkedjenek.

 

A mellékszakirány tárgystruktúrája

 

7. szemeszter: A műszaki akusztika alapjai (ea)

                             Hangjelek és hangjel-feldolgozás (ea)

8. szemeszter: Akusztikai mérések (ea)

                             Hangtechnika labor I.

9. szemeszter: Hangstúdió-technika (ea)

                             Hangtechnika labor II.

 

A mellékszakirány tárgyainak rövid tematikája

 

7. szemeszter

A műszaki akusztika alapjai   (kötelező)  BMEVIHI4129     4/0/0/v/5     HIT

A tárgy célja a hangtechnika fizikai és műszaki akusztikai alapfogalmainak megismertetése, a főbb elektroakusztikai eszközök tulajdonságainak és számítási módszereinek ismertetése, továbbá a műszaki akusztika hangtechnikával kapcsolatos más részterületeinek (teremakusztika, rezgésakusztika és numerikus akusztika) áttekintése.

Fontosabb témakörök:

Hangtani alapfogalmak. A hangtér hullámegyenlete. Speciális megoldások: sík- és gömbhullámú hangtér. Megoldás kisfrekvencián: akusztikai koncentrált elemek.

Rudak longitudinális rezgései. Hullámegyenlet és megoldása, mechanikai koncentrált elemek. Akusztikai-mechanikai-villamos analógia és alkalmazása.

Dinamikus, kapacitív és piezoelektromos átalakítók.

Elemi sugárzók, sugárzási impedancia és elsugárzott teljesítmény. Sugárzók iránykarakterisztikája.

Alkalmazások: Hangszóró hangfalban, mélyreflex dobozban, tölcsérrel és sáváteresztő dobozban. Dinamikus fejhallgatók.

Mikrofonok általános tulajdonságai. Kondenzátor, dinamikus és piezoelektromos mikrofonok gömb, kardioid és nyolcas iránykarakterisztikával.

A teremhangtan alapjai. Termek akusztikai tulajdonságai, hangtér-jellemzők.

Hangvisszaverődés és elnyelés, hanggátlás és hangszigetelés, hanglesugárzás lemezekről.

Az akusztikai tervezés területei, módszerei; lehetőségei és korlátai.

 

Hangjelek és hangjel-feldolgozás   (kötelező)     BMEVIHI4139   4/0/0/v/5   HIT

 

A tárgy célja kettős: a hallgatókat egyfelől a hangészlelés sajátságaival, a természetes hangkeltés (beszéd, ének, zene) folyamataival és ezen hangok tulajdonságaival kívánja megismertetni; a másik cél a hangjelek elektromos jelekké alakítása után történő  továbbításának, digitális jelekké alakításának, tömörítésének, valamint tárolásának megismerése.

Fontosabb témakörök:

A hang fizikai jellemzői, akusztikai jelek (beszéd, zene, zaj) osztályozása, előállítása és átvitele.

A fül szerkezete, hallás folyamata. Hallástulajdonságok. A hallás korlátai, hallásterület. Hallásküszöb változása életkor és környezeti hatásokra.

Hangosság-szint, hangosság, hangelfedés, kritikus sávok. Eredő hangosság meghatározásának módszerei. Térbeli hallás, sztereó irányhallás. Haas-hatás és annak gyakorlati felhasználása, koktélparti effektus.

A hangképzés szervei. A magyar nyelv hangjai. A beszéd- és énekhangok jellemzői. Zenei és hangszeres alapismeretek.

Analóg jelvezetés: szimmetrikus/aszimmetrikus, szintek, földhurok.

A/D, D/A átalakítás, kvantálási zaj, átlapolódás. A digitális szűrés és kódkonverzió módszerei és jellemzői.

Digitális jelvezetés/formátumok: SPDIF, AES/EBU, ADAT

Tömörítési eljárások: prediktív, részsávos, ATRAC, PASC, MPEG-1/2, Dolby Digital (AC-3), DTS. Beszédtömörítés.

Hibavédő és csatorna kódolás. Digitális médiumok: HDD recorder, CD, DVD (Video/Audio), MD, DAT, ADAT, SACD

8. szemeszter

Akusztikai mérések   (kötelező)   BMEVIHI4148       4/0/0/v/5   HIT

A tárgy célja az akusztika és a hangtechnika mérési módszereinek és eszközeinek ismertetése, működésük, jellemzőik bemutatása.

Főbb témakörök:

Mérőeszközök: Mérőmikrofonok, szabadtéri és nyomáskarakterisztikák. Iránykarakterisztika hitelesítés. Kétmikrofonos hangintenzitás mérőfej. Műfül, műszáj, hangteljesítmény forrás. Állóhullámarány mérő készülék.

Gyorsulásmérő, erőérzékelő és mechanikai impedanciamérőfejek, szűrők, töltéserősítők, hitelesítők, rezgőasztal.

Lézeres sebességmérő, mágneses és kapacitív rezgésmérők.

Jelgenerátorok, amplitudó- és fázismérők. Mérőerősítők, szűrők, valósidejű frekvenciaanalizátorok.

Hangszintmérők. Szintíró, forgóasztal. Visszhangmentes és zengő mérőszoba

Mérési területek: mikrofonok, hangsugárzók vizsgálata, teremakusztikai vizsgálatok (Utánzengési idő, hangelnyelés, hanggátlás), zaj- és rezgésmérések (zajszint, zajdózis, hangteljesítmény mérés).

9. szemeszter

Hangstúdió-technika   (kötelező)  BMEVIHI5107   4/0/0/v/5         HIT

A tárgy célja a hangtechnikai rendszerek elemeinek, felépítésének, működésének,  kapcsolódásainak gyakorlati szintű ismertetése, a műszaki akusztikai és jelfeldolgozási ismeretekre alapozva. A tárgy keretében tartott előadásokat demonstrációk egészítik ki.

Főbb témakörök:

Hangforrások, hangszerek, hangterjedés, teremakusztika. Hangforrások hangtere, iránykarakterisztikák, visszaverődések, hangtér jellemzése.

Analóg és digitális jelvezetés, kódolási alapfogalmak, A/D-D/A konverzió.

Átalakítók (besorolás, főbb jellemzők). Mikrofonok, hangszedők a gyakorlatban: használati alapelvek, szabványok, ajánlások.

Kreatív és korrekciós processzálás helye a hangútban. Szűrés, dinamikaprocesszálás, effektek. Keverők alapelve, felépítése, jellemzése, működése.

Monitorozás: kivezérlésmérők, analizátorok, hangsugárzó-rendszerek, szabványok, ajánlások (sztereó rendszerek).

Rögzítők: analóg rögzítők/bejátszók, digitális rögzítők, formátumok.. Editálás, archiválás, restaurálás. Vezetéknélküli rendszerek a hangtechnikában.

Elektromos hangszerek.

Analóg és digitális méréstechnika a hangtechnikai gyakorlatban.

Rendszertechnikai alapfogalmak, távvezérlés, szinkron és automatizálás. stúdiók fajtái és tervezése. Műsorgyártás és műsorterjesztés.

Hangtechnika labor I. 8. szemeszter (kötelező)   BMEVIHI4140     0/0/2/f/2   HIT-TMIT

Hangtechnika labor II. 9. szemeszter (kötelező)   BMEVIHI5040     0/0/2/f/2 HIT-TMIT

A laborgyakorlatok célja az alapvető akusztikai mérési és elemzési eljárások, eszközök és módszerek megismerése és alkalmazása egyszerű feladatokra, a mellékszakirány elméleti tárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel és tapasztalatokkal való kiegészítése.

A tantárgy oktatása félévenként egy ismertető előadás és 6 laboratóriumi gyakorlat formájában történik, melyek az alábbi területeket ölelik fel:

 • Bevezetés az akusztikai méréstechnikába. Az akusztikai mérőhelyiségek és akusztikai környezet jellemzői, hangszintmérők felépítése és alkalmazása.
 • Lineáris rendszerek vizsgálata kétcsatornás FFT elemzővel
 • Emberi fül érzékenységi küszöbének mérése
 • A rezgésmérés eszközei, rezgésérzékelők lézeres kalibrálása
 • Akusztikai szimulációs módszerek
 • Mechanikai rendszer átviteli mátrixának meghatározása, móduselemzés
 • Hallástréning. Bitsebesség-csökkentési eljárások és kódolások hatásának összehasonlítása.
 • Szubjektív akusztikai vizsgálatok. Hangszórók vizsgálatai.
 • Elektroakusztikai átalakítók (hangszóró, fejhallgató) jellemzőinek vizsgálata
 • Bevezetés a beszédfeldolgozásba
 • Azonosidejű elemző alkalmazása az akusztikában. Utózengési idő és hangteljesítmény mérése diffúz hangtérben.
 • Hangfelvétel-készítés, digitális processzálás
 • Hangfelvételek szoftveres feldolgozása
 • Digitális jelfeldolgozás alkalmazása: aktív zajcsökkentés

 

Mellékszakirány felelős: Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

Pap László

egyetemi tanár,

tanszékvezető

 


 

 

Alkalmazott informatika szakirány

Célkitűzés:

A szakirány célja a számítógépes hardver és szoftver alkalmazói ismeretek elmélyítése olyan hallgatók részére, akik a számítástechnikát munkájukban eszközként és nem célként kívánják használni. A szakirány olyan ismeretek oktatását tűzi ki célul, melyeket elsajátítva a hallgatók alkalmassá válnak a szabványos, részben szabványos vagy teljesen egyedi hardver és szoftver eszközök alkotó használatára.

A szakirány nagy hangsúlyt fektet a rendszer integrációra. A szakirány főtárgyaiban rendre megjelennek a rendszer integráció legfontosabb komponensei kezdve a jelek érzékelésétől az egészen magas szintű feldolgozási és prezentációs lépésekig. A tárgyak kitérnek az analóg és digitális jelek sajátosságaira, bemutatják a hozzájuk kapcsolódó feldolgozó eszközöket, részletezve a feldolgozásukhoz elengedhetetlen a szoftver eszközöket és komponenseket is. Végezetül foglalkoznak a felhasználó és a rendszer közötti interakció legfontosabb módszereivel, ezen belül részletesen bemutatva az utóbbi időben nélkülözhetetlenné vált multimédia eszközeit is.

A szakirány olyan korszerű programozási ismereteket nyújt, amelyek biztosítják az összetett rendszerek jobb átlátását, illetve az újabb komponensek fejlesztését. Olyan szoftvereszközök és szoftver megvalósítási stratégiák kerülnek ismertetésre, amelyek segítenek a grafikus felhasználói felület kialakításában, illetve az azt megvalósító programok elkészítésében.

7. szemeszter

Interfésztechnika   BMEVIAU4101  4/0/0/v/5     AU

A tárgy keretében a hallgatók tervezési mintapéldákon keresztül áttekintik a modern számítógépes rendszerekben használt különböző szabványos interfészeket, illetve megismerkednek az audió és videó jelek feldolgozásához szükséges eszközökkel és azok a számítógépekhez való illesztésével is. Főbb kulcstémák: Számítógép struktúrák, és interfészek rendszerezése. Sínrendszerek. Elektromágneses kompatibilitás, zavarjelek, forrásaik és a védekezési módok. Szabványos (párhuzamos, soros, lokális hálózati) interfészek, szabványos áramkörök. Analóg interfészek (A/D és D/A átalakítók, jellegzetes LSI eszközök). Audio jelek interfészei (előállítás, bevitel, beszédfelismerés). Videó jelek inter-fészei, intelligens interfészek. Tervezési mintapéldák.

 

Szoftver eszközök     BMEVIAU4102        4/0/0/v/5     AU

A tárgy megismerteti a hallgatókat azokkal a szoftver eszközökkel, amelyek az alapképzésben nem kerültek oktatásra, de a korszerű informatikai rendszerek üzemeltetéséhez, használatához feltétlenül szükségesek. Alkalmazói ismereteket nyújt az operációs rendszerek és adatbázisok (SQL, MS Access, Oracle) magas szintű gyakorlati használatához, valamint Windows programozás (API, GDI, DLL) példáján keresztül bemutatja az integrált, esemény vezérelt, grafikus rendszerek és felületek kezeléséhez szükséges módszereket is. A tárgy áttekintés ad a mai magas szintű hálózati szolgáltatások használatának alapjairól is. Végezetül a tárgy ismerteti a rendszerintegrációt segítő alapvető de facto szoftver szabványokat is.

8. szemeszter

Automatika     BMEVIAU4142         4/0/0/v/5     AU

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a számítógépes irányítástechnika alapvető érzékelési, beavatkozási eszközeit és irányítási algoritmusait, valamint jártasságot szereznek irányító rendszerek realizálásában is. A tematika áttekintést nyújt a számítógépes audió és videó eszközöknek a modern kommunikációs rendszerekben való alkalmazásáról is. Megismertet az irányítási rendszerek olyan hardver eszközeivel, mint a nem villamos mennyiségek érzékelői, távadók, szabályozók, végrehajtók, beavatkozók. Bemutatja az irányító számítógép sajátosságait és tipikus feladat köreit, beleértve az irányító számítógép programrendszerére és szabályozók programozására is. A gyakorlati példákban a QNX-et  használva megismertet a valós idejű operációs rendszerek jellegzetességeivel is (a processzek közötti kommunikáció, processz állapotok, ütemezés, időzítés, megszakításkezelés). A tematika fontos részét képezi a irányítási rendszerek felhasználói felületének WEB-en kerüsztüli elérése is. Bemutatásra kerülnek a legfontosabb kliens oldali (HTML, ActiveX, Java) és szerver oldali (PHP, ASP, JSP) programozási lehetőségek és az XML. (Esettanulmány: desztillációs oszlop irányítási rendszere).

 

Laboratórium     BMEVIAU4143      0/0/2/f/2      AU

A laboratóriumi gyakorlatok az Interfésztechnika és a Szoftver eszközök c. tárgyakhoz kapcsolódnak. Ezekben a gyakorlatokban a hallgatók önállóan megvalósítanak egy-egy szoftvert illetve illesztési feladatot.

9. szemeszter

Médiatechnika     BMEVIAU5101   4/0/0/v/5     AU

Az adat-, hang- és képtömörítés, tárolás, továbbítás és feldolgozás módszereinek áttekintése. Háttértárak, hálózatok, multimédia céláramkörök, videokommunikáció. Intelligens irodai, oktató, nyomdai és stúdió rendszerek. Intelligens mérnöki alkalmazások: hipermédia ember-gép kapcsolat, szimulációs és emulációs eszközök, modellezés, animáció. Stream alapú adattovábbítás. Távoktatási rendszerek felépítése és tartalommal való ellátása. Intelligens dokumentumok készítése. Az elterjedt szoftver súgó rendszerek elmélete és gyakorlata. 

Laboratórium II.     BMEVIAU5102 0/0/2/f/2      AU

A laboratóriumi gyakorlatok az Automatika és a Médiatechnika c. tárgyakhoz kapcsolódnak. A laboratóriumi gyakorlatokban a hallgatók valós érzékelőkkel találkoznak és ezeknek az érzékelőknek a segítségével egy valós problémát oldanak meg. Továbbá a médiatechnika c. tantárgy keretében elhangzott ismereteket gyakorolják.

 Mellék-szakirány gazda: Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A szakirányról további felvilágosítást ad: Juhász Sándor I.ép. IB1.51. sanyo@aut.bme.hu

Dr.Vajk István

egyetemi docens

tanszékvezető

 

 


 

Digitális jelfeldolgozás (híradástechnika)

Célkitűzés:

A híradástechnikai rendszerekben egyre növekvő hangsúllyal érvényesülnek a digitális úton megvalósított jelkezelő eljárások. A mellékszakirány a digitális jelfeldolgozás elméleti alapjainak áttekintésén túlmenően korszerű ismereteket ad néhány általánosan használt, speciálisabb terület (stúdiótechnika, távközlés, modemek, beszédfeldolgozás, stb.) műveléséhez.  A mellékszakirány célja a fogalmi-elméleti tisztánlátás mellett a gyakorlati készségek megszerzése és a modern technológiák megismerése, az idevágó szoftver és hardver eszközök (TI DSP család) segítségével.

7. szemeszter

Digitális jelek és rendszerek analízise    BMEVIHI4106   4/0/0/v/5     HI

Ez a tárgy a modul fogalmi alapozó tárgya. Az itt átadott ismeretek kötik össze  a tanulmányi előzményeket a digitális jelfeldolgozás korszerű módszereivel. Készségszinten használható alapokat ad a késöbbiekben szükséges matematikai, jel-, rendszer-, hálózat- és algoritmuselméleti területeken és megalapozza az alkalmazott technológiákat.

A digitális jelfeldolgozás eszközei  BMEVIHI4105   4/0/0/v/5     HI

A tárgy mintavételezett és kvantált jeleken végzett eljárások alapvető hardver (Texas jelfeldolgozó processzorok, A-D, D-A konverterek, stb.) és szoftver struktúráival valamint eszközeivel foglalkozik, elsősorban alkalmazástechnikai szempontból.

8. szemeszter

Jelfeldolgozó rendszerek tervezése        BMEVIHI4146   4/0/0/v/5     HI

A tárgy célja a jelfeldolgozási feladatokat végző digitális rendszerek szisztematikus tervezésének és megvalósításainak az elsajátítása, néhány tipikus esetben (szűrő tervezés, tanuló rendszerek, adaptív algoritmusok és kiegyenlítők). 

Laboratórium I. BMEVIHI4175   0/0/2/f/2      HI

A hallgatók mérés sorozatot végeznek személyi számítógépes és jelfeldolgozó processzoros munkahelyeken. Ezek során megismerkednek korszerű programrendszerekkel (MATLAB, LABVIEW, DADISP stb); áramkörökkel (A/D, D/A konverterek, fix- és lebegőpontos DSP-k); valós idejű digitális jelfeldolgozó rendszerekkel (TMS EVM-ek, PC-DSP kártyák).

9. szemeszter

Beszéd- és adatjelek feldolgozása            BMEVITT5105 4/0/0/v/5     TT

A tárgy a digitális jelfeldolgozás módszereinek alkalmazására mutat jellegzetesen távközlési környezetbe illeszkedő példákat. A tárgyaláshoz szükséges elméleti alapok ( idősor-analízis, lineáris predikció, Wiener szűrés, sztochasztikus approximáció, stb.) a példákhoz kapcsolódóan kerülnek előadásra.

Laboratórium II. BMEVIHI5246  0/0/2/f/2     HI

A félév során minden egyes hallgató önállóan egy összetettebb tervezési, realizálási és mérési feladatot végez el (pl: fax-modem, csatorna kiegyenlítő, zenefeldolgozás, beszéd feldolgozás, stb.).

 

Mellék-szakirány gazda: Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Pap László

egyetemi tanár

tanszékvezető

                                                                                                  


 

Elektronikus készülékek tervezése és gyártása szakirány

Célkitűzés:

Olyan villamosmérnökök képzése, akik képesek az elektronikai, mikroelektronikai alkatrészekből és részegységekből nagy-megbízhatóságú, az adott kor műszaki-minőségi színvonalának megfelelő elektronikus készülékeket és rendszereket tervezni, sorozatban gyártani, üzemeltetni, szervizelni, e területen kutató-fejlesztő munkát végezni, valamint járatosak a tervezés és gyártás során felmerülő, elsősorban a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogi problémák kezelésében. A mellékszakirány mélyreható elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt:

 • a moduláramkörök, multichip modulok tervezése;
 • az elektronikus készülékek ergonómiai, hőtani, elektromágneses zavarvédelmi tervezése;
 • a készülékgyártási eljárások;
 • a készülékek üzemeltetése, karbantartása és szervize;
 • a tervezés és gyártás minőségügyi, minőségbiztosítási kérdései;
 • a gyártási folyamatok irányítása, valamint
 • a szellemi tulajdonnal kapcsolatos elvi és gyakorlati alapismeretek területén, beleértve a találmány, a védjegy, a mintaoltalom, a szerzői jog valamint a termékfelelősség kérdéseit.

A mellékszakirány tárgyait felvevő hallgatók az ismeretek birtokában képessé válnak elektronikus részegységek, készülékek és rendszerek

 • elvi és gyakorlati megtervezésére,
 • a megkívánt minőségű termék gazdaságos sorozatgyártásának előkészítésére, a gyártás irányítására, és
 • a termék teljes életciklusának követésére a termékigény felmérésétől a tervezésen és gyártáson át, a szerviztevékenység és újrahasznosítás fázisáig.

7. szemeszter

Iparjogvédelem      BMEVIET4109  4/0/0/v/5     ET

A tárgy a mérnöki munka szerteágazó területein előforduló szellemi tulajdonnal kapcsolatos elvi és gyakorlati ismereteket foglalja össze. A munka során mind alkotóként, mind felhasználóként kapcsolatba kerülhetünk a szellemi tulajdon különféle formáival. Találmányainkra szabadalmat engedélyezhetnek, saját cégünknek érdemes védjegyet készíteni, más esetben különféle mintaoltalmi formák adnak effektív védelmet szellemi termékeinknek. A szerzői joggal elsősorban szoftverfejlesztőként, szoftver felhasználóként, szakíróként kerülhetünk kapcsolatba. Mindezeknek a kérdésköröknek - e tárgy keretében is tárgyalt - széles nemzetközi vonzatai is vannak. Termelőként, szervizmérnökként, értékesítőként a termékfelelősség kérdésköre igen jelentősen befolyásolja eredményességünket.

Multichip modulok BMEVIET4111  4/0/0/v/5     ET

A tárgy célja részletes ismereteket adni a legkorszerűbb moduláramköri egység, a multichip modul tervezési, gyártási és alkalmazási kérdéseiről. A fontosabb témakörök: A multichip modulok szerelőlemezei. Újszerű anyagok és eljárások a multichip modulok kettő és háromdimenziós összeköttetés-rendszereinek kialakításában. A multichip modulokban alkalmazott tokozatlan chipek, flip-chipek, chip-scale-package-k (CSP-k) stb. kialakítási formái, szerelési és kötési technológiái, és ezek eszközei. Az összekötés rendszerek layout tervezési szabályai. . A multichip modulok hőtechnikai viszonyai. A multichip modulok tokozása: a kivezetők anyagai, méretezése és kötési technikái. A minőségbiztosítás speciális módszerei a multichip modulok technológiájában. Gyakorlati megvalósítási példák multichip modulokra.

8. szemeszter

Elektronikus készülékek          BMEVIET4152  4/0/0/v/5     ET

A tárgy, mint a mellékszakirány központi tárgya, megismerteti a hallgatókat az elektronikus készülékek tervezésének és gyártásának legfontosabb feladataival. Foglalkozik az elektronikus készülékek fejlődéstörténetével, főbb típusaival. Ismerteti a készüléképítéshez használt elektromos alkatrészek  és szerkezeti anyagok alapvető tulajdonságait. Az elektromos és szerkezeti konstrukció keretén belül részletesen foglakozik a készülékek hőtani, elektromágneses, esztétikai, és ergonómiai tervezésével. Ismerteti a speciális kivitelű és védettségű elektronikus készülékeket (Rb, EMC). Foglalkozik a készülékek gyártási,  gyárthatósági, forgalombahozatali, szerviz és karbantartási feltételeivel, valamint a termelés szervezéséhez szükséges vállalati információs rendszerrel is.

Moduláramkörök tervezése és építése labor      BMEVIET4153 0/0/2/f/2      ET

A tárgy célja, hogy a hallgatók gyakorlatot szerezzenek a számítógéppel segített tervezés területén. A félév során a számítógépes terminálgyakorlatokon és önálló feladatokon keresztül a hallgatók elsajátítják a topológiatervezés és a dokumentációkészítés gépi módszereit. Fontos terület a nyomtatott huzalozások, vastag - és vékonyréteg áramköri technológiák, valamint az automatizált furat- és felületszerelési technológiák megismerése A félév során a hallgatók egy-egy áramköri modult realizálnak.

9. szemeszter

Minőségbiztosítás és megbízhatóság          BMEVIET5110   4/0/0/v/5    ET

A mai kor követelményeinek és minőségügyi elvárásainak megfelelő tervezés és gyártás elengedhetetlen összetevője a tevékenységi és szervezeti rend, valamint eljárásmód kialakítása betartása és betarttatása; a termelési folyamatok tudatos, matematikai alapokon nyugvó megtervezése és folyamatos irányítása. A kiemelkedő minőségű termelés és termék egyik alapvető jellemzője a folyamat és a termék megbízhatósága.

A tárgy keretében a fentiekben említett szakterületekkel ismerkednek meg a hallgatók olyan szinten, amely felkészíti őket a minőségügyi, valamint a folyamatirányító mérnöki munkakörök sikeres betöltésére.

Készülékek minőségellenőrzése laboratórium    BMEVIET5111  0/0/2/f/2      ET

Az állandó, magas minőségi követelményeknek megfelelő termék-előállítási folyamatok elengedhetetlen lépése a minőség-ellenőrzés. A gyakorlat során a hallgatók betekintést nyernek a jellegzetes minőségellenőrzési eljárásokba, a gyakorlatban is elvégezve azokat. Naprakész ismereteket szereznek a részegység- és készülékellenőrzés legfontosabb eljárásairól.

 

Mellék-szakirány gazda: Elektronikai Technológia Tanszék

 

dr. Harsányi Gábor

egyetemi tanár

tanszékvezető


Elektronikus szolgáltatások és biztonság szakirány

Felvehető 2004-től felmenő rendszerben

Célkitűzés

A szakirány célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az elektronikus szolgáltatások és alkalmazások korszerű módszereit és technológiáit; valamint a velük kapcsolatban felmerülő biztonsági megfontolásokat és biztonságos üzemeltetésükhöz szükséges technikákat. A szakirány a hangsúlyt a praktikus szolgáltatásokra és alkalmazásokra fekteti, ám azok részletes elemzésén keresztül a hallgatók betekintést nyernek az analízis módszerek és a tervezés kérdéseibe is. A szakirány olyan villamosmérnökök képzésére törekszik, akik képesek a modern szolgáltatások és alkalmazások kapcsán felmerülő tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére, a biztonsági és megbízhatósági problémák azonosítására, feltárására, valamint a mélyebb elméleti alapokra épülő megoldások megértésére és alkalmazására.

7. szemeszter

Elektronikus szolgáltatások      BMEVITT4100 4/0/0/v/5     TMIT

Információforrás típusok, hálózat típusok és szolgáltatásaik. Integrált szolgáltatású hálózatok. Internet alapú rendszerek; elosztott rendszerek sajátosságai, típusai, megoldandó problémái; adatszennyezés és -tisztítás, adatminőség, univerzális vagy metanyelvek kérdései.

E-kereskedelem, e-üzlet, e-piac, e-kormányzat, e-egészségügy, e-tanulás rendszerei. Definíció, modellek; szabványok, különös tekintettel az XML; Electronic Data Interchange; Business to Business; Business to Consumer, Business to Government és Business to Enterprise. Tipikus szolgáltatások: Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Product Lifecycle Management (PLM) és Customer Relationship Management (CRM) rendszerek; tartalomszolgáltató rendszerek, portálok.

Értéknövelt (gépi) szolgáltatások, hírszolgálatok. Keresés hírszolgáltatásokban (szöveg, kép, hang, mozgókép); könyvtári és mozgóképtári rendszerek, archívumok; tudásbázisok és keresőrendszerek; szabványos nyelvek és nyelvjárások, ontológiák.

Optimalizálási kérdések; minőséggaranciás szélessávú multimédia szolgáltatások, tervezésük (backup, commit/rollback, késleltetés), biztonsági kérdések.

Jogi kérdések, jog szerepe, jogérvényesítés, Internet jog. Vonatkozó törvénycikkelyek; felhasználó védelem és minőségbiztosítás; az állam szerepe, állami információs tárak.

 

Információ és hálózatbiztonság   BMEVITT4103         4/0/0/v5      TMIT

Információ és hálózatbiztonsági célok és fogalmak. Fenyegetések és kockázatok vizsgálatának módszerei. Kriptográfia. Szimmetrikus blokk-típusú és folyam-típusú kódolók; aszimmetrikus kódolás, moduló-aritmetikai alapok, RSA, DSA, elliptikus módszerek; hash függvények; kulcscsere (Diffie Hellman).

Végpontok közötti kommunikáció védelme. A TCP/IP protokoll architektúra áttekintése, ismert biztonsági problémák, támadások; hálózat lehallgatás, e-mail hamisítás, TCP kapcsolatok támadása; az IPSec architektúra és a hozzátartozó protokollok; IPSec használata virtuális magánhálózatok kialakítására; távoli hozzáférés védelme, az SSH protokoll; Web biztonság, az SSL és a TLS protokollok részletes ismertetése és elemzése.

Vezeték nélküli hálózatokban alkalmazott biztonsági architektúrák és protokollok. Az IEEE 802.11 biztonsági protokollja (WEP) és annak kritikus elemzése; második (GSM) és a harmadik (UMTS) generációs celluláris távközlő rendszerek biztonsági architektúrája, algoritmusai és protokolljai; alkalmi (ad hoc) hálózatok biztonsága; érzékelő (sensor) hálózatok védelme, a SPINS architektúra és protokolljainak ismertetése.

8. szemeszter
Szolgáltatásbiztonság    BMEVITT4104    4/0/0/v/5     TMIT

Hitelesítési szolgáltatások. Kerberos hitelesítési rendszerek; hitelesítő központok, elosztott hitelesítő központok és szolgáltatásaik; nyilvános kulcsú infrastruktúra; küszöbkriptográfia; Hitelesítés, jogosultságok és számlázás (AAA); a RADIUS és a DIAMETER rendszerek.

Architekturális védelem. Tűzfalak, mézesmadzag (honeypot), NAT, behatolás-jelző rendszerek (IDS); szolgáltatások kihelyezett, biztonságos üzemeltetése, távmenedzsment; távmenedzsment technikai megoldásai és a szolgáltatások biztonságának megtervezése; virtuális magánhálózatok tervezése, kialakítása és biztonságos üzemeltetése.

Szolgáltatások üzemeltetésének biztonsága. Szolgálat-megtagadás és elosztott szolgálat-megtagadás támadások; levelező szolgáltatások biztonsága, SPAM szűrés; levelezés titkosítása, PGP és S-MIME. Elektronikus aláírás és a hozzá kapcsolódó architektúra; smart kártyák, smart kártya protokollok.

Adatbázisok és operációs rendszerek biztonsága: felhasználók azonosítása (tudás, birtok, biometria alapú megoldások). Hozzáférés-vezérlés és biztonsági mechanizmusok;. különböző hozzáférés-vezérlési modellek és alkalmazási területeik: Mandatory Access Control, multilevel security, Discretionary Access Control, Rule Based Access Control; az adatbázis biztonság gyakorlata, adatbázis biztonsági terv készítése, biztonsági audit.

Elektronikus szolgáltatások biztonsága. Biztonsági technikák alkalmazása, integrálása; követelmények; rendszerek biztonsági tervezése; e-kereskedelem és e-business biztonság. A szolgáltatások biztonságának jogi vetületei. Az információbiztonság jogi kérdései, létezhet-e etikus hackelés, ‘Nagy testvér’ megfigyelések, nemzetbiztonsági kérdések.

Elektronikus biztonság laboratórium    BMEVITT4116        0/0/2/f/2      TMIT

A laboratórium keretében a hallgatók a gyakorlatban ismerkedhetnek meg az elektronikus biztonság körében ma használt legkorszerűbb módszerekkel és technológiákkal.

9. szemeszter

Elektronikus alkalmazás platformok   BMEVITT5011         4/0/0/v/5     TMIT

Alkalmazás technológia: fejlesztés, fenntartás, telepítés, együttműködés és integrálás. Alkalmazások fejlesztése; fejlesztési környezetek; szolgáltatás-követelmények megvalósítása, webes szolgáltatások; Service-oriented Architectures és Service Oriented Architecture and Development. E-üzlet és e-kereskedelem alkalmazás példák.

Elektronikus tartalom átvitel az Interneten (VoIP). VoIP rendszerek, alkotóelemeik és protokolljaik (H.323, SIP, Cisco); VoIP hálózat tervezése, menedzselése, hibavédelme és biztonsága; átjárás a hagyományos telefonhálózat és a VoIP rendszerek között; VoIP rendszerek szolgáltatásai; a VoIP eszközökben használt hangkódolások áttekintése, paramétereik, forgalmi jellemzőik; Video over IP. Alkalmazási példák.

GRID áttekintése, felhasználási területei. Tudományos felhasználási területek, a fellelhető szabványok bemutatása, architekturális felépítés; GRID infrastruktúra, erőforrás-allokálás, és módszerei; a job allokáló rendszerek működése; jelenleg használt megoldások áttekintése, hiányosságaik meghatározása; erőforrás-allokáló rendszer működése, részei, elosztott szoftverkomponensek fejlesztése; peer-to-peer technológiák. Alkalmazási példák.

Webes adatbányászat, közösségkeresés szociális hálózatokban. Adatbányászat; algoritmikus adatbányászat fogalma; vásárlói kosár modell, gyakori termékhalmazok, asszociációs szabályok keresése, szekvenciakeresés, epizódkutatás, klaszterezés. Webes keresés alapjai: PageRank (Google alapjai), gyűjtőlapok és tekintélyek - HITS algoritmus. Alkalmazási területek: marketing, perzonalizáció, webloganalízis, vásárlóosztályozás, csalásfelderítés. Alkalmazási példák.

Elektronikus szolgáltatások laboratórium   BMEVITT5020 0/0/2/f/2      TMIT

A laboratórium keretében a hallgatók a gyakorlatban ismerkedhetnek meg az elektronikus szolgáltatásokhoz kapcsolódó problémákkal és megoldásokkal. A hallgatók az előadás alatt ismertetett szolgáltatásokhoz kapcsolódó konkrét szoftverek működését tanulmányozhatják.

 

A Szakirány tárgyaival kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást ad:

Dr. Henk Tamás docens

I épület, E-348. szoba

Telefon: 463 4188

E-mail: henk@tmit.bme.hu

 

A szakirány koordinátora: Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

 

Dr. Sallai Gyula

egyetemi tanár

tanszékvezető

 


 

Energetikai informatika szakirány

Célkitűzés:

A villamosenergia-rendszer (VER) tervezése és üzemeltetése, az energiatermelés, szállítás és felhasználás környe­zeti hatásainak elemzése és a szolgáltatott energia minőségének fenntartása nagy mennyiségű, megfelelően pontos információ birtokában végezhető el. A szakirány tantár­gyai ezen információk gyűjtését, átvitelét, feldolgozását, felhasználását tekintik át az­zal a céllal, hogy a villamosmérnök hallgatókat megismertessék az említett szakterületek dinamikusan fejlődő vizsgálati módszereivel, a gyakorlati alkal­mazásokkal, továbbá felkészültséget nyújtsanak kutatási-fejlesztési tevékenység végzésére. Az energiamenedzsmenttel és a VER információrendszerrel, az analóg, illetve digitális méréstechnikával és jelfeldolgozással, a szimulációs módszerekkel és a tervezéssel foglalkozó tantárgyak mellett a 8. szemeszter alternatív tárgyakat ajánl a mikroprocesszoros technika védelmi és irányítástechnikai  alkalmazása, illetve a villamosgépek mikroprocesszoros vezérlése témakörökben.

7. szemeszter

Villamosenergia piac       BMEVIVM4137         4/0/0/v/5     VET

A villamosenergia szolgáltatás technológája: AC teljesítményátvitel, nagy rendszerek együttműködése, a szolgáltatás megbízhatósága, a villamosenergia minősége, környezeti hatások. A hagyományos villamosenergia-kereskedelem: a működtetés jogi környezete, a klasszikus kereskedelmi modell. A nyitott villamosenergia-piac: EU ajánlások, a piac szervezete és szereplői,  működése, az árampiac információs rendszere, új üzleti és szolgáltatási lehetőségek, a megvalósítás műszaki háttere. Decentralizált termelés, a fogyasztói magatartás és befolyásolása, fogyasztói elégedettség.

VER méréstechnika és jelfeldolgozás        BMEVIVM4113         4/0/0/v/5    VET

A villamosenergia rendszerekben előforduló jelek speciális ismereteket igénylő mérésének és feldolgozásának ismertetése, a méréshez szükséges fontosabb áramköri elemek és áramkörök, a feldolgozás hardver és szoftver módszerei. Primer és szekunder mérőváltók, galvanikus leválasztás, túlfeszültség-védelem. Feszültség, áram, teljesítmény és impedancia mérése, analóg és digitális jelrögzítés. Analóg, digitális és mikroprocesszoros jelfeldolgozó áramkörök. Tranziens jelek mérése, számítási és modellezési eljárások.

8. szemeszter

Alternatív tantárgyak (*)

Processzoros védelmek és irányítástechnika (*) BMEVIVM4154         4/0/0/v/5     VMT

Az intelligens és adaptív védelmi rendszer, követelmények. Mikroprocesszoros védelmi rendszerek elemei. Processzoros védelmek hardver kialakítása. Védelmi szoftverek moduláris felépítése. A real-time jelfeldolgozás követelményei és korlátai. Tesztelési módszerek. Alkalmazások: egyszerű túláram algoritmusok, transzformátor szabályozó automatika, szinkrongép komplex védelme, távolsági védelmek, Fourier módszer, hibaminimálás, Kálmán szűrés. Zavaríró.  Az intelligens alállomási irányítástechnika funkciói. A védelmek és az üzemirányítási rendszer kapcsolata, követelmények. Komplett alállomási irányítási rendszerek.

Villamosgépek mikroprocesszoros vezérlése (*)          BMEVIVG4155 4/0/0/v/5     VET

A mechatronikai rendszerekben alkalmazott érzékelők (feszültség, áram , fluxus, nyomaték,  elmozdulás, szögelfordulás, szögsebesség, szöggyorsulás, pozíció), Park-vektor képzők. Érzékelők és Park-vektor képzők jeleinek digitalizálása, átvitele szabványos buszokon. On-line paraméter identifikációs eljárások. Mikroprocesszoros (mP) hajtásirányító egységek. mP-s gyújtásvezérlő és impulzus szélesség modulációs módszerek. mP-s energiatakarékos aszinkron motoros hajtások, mP-s gerjesztésszabályozás. Villamos hajtások szimulációs módszerei. Számítógépes villamosgép és hajtás kiválasztás.

Laboratórium  I.     BMEVIVM4156          0/0/2/f/2     VET

A 8. szemeszter laboratóriumi foglalkozásai és mérései a szakirány tantárgyaihoz kapcsolódnak. 

9. szemeszter

Szimuláció és tervezés    BMEVIVM5112         4/0/0/v/5    VET

A villamosenergia-rendszer megbízhatósági modelljei, szimulációja, számítógéppel támogatott tervezés: Folyamatok időbelisége. Modellezési alapismeretek. Statikus és dinamikus szimuláció, elektromechanikus tranziensek, számítási mód­szerek. Off-line, on-line és real-time szimulációk. Adatbázis, paraméterigény. Felhasználói szoftverek. Tréning szimulátor, szakértői rendszerek alkalmazása. Tervezési feladatok, stratégiák. Fuzzy rendszerek, neurális hálózatok és alkalmazásuk a VER-ben.

Laboratórium  II.   BMEVIVM5113          0/0/2/f/2     VET

A 9. szemeszter laboratóriumi foglalkozásai és mérései a szakirány tantárgyaihoz kapcsolódnak. 

Mellék-szakirány gazda: Villamos Energetika Tanszék

 

Dr. Schmidt István

egyetemi tanár

tanszékvezető

 


 


Fizikai módszerek a távközlésben szakirány

Felvehető 2004-től felmenő rendszerben

 

Célkitűzés

A szakirány célja néhány olyan új módszer, technika, technológia ismertetése, melyeket a mai hálózatok kezdenek alkalmazni, vagy még nem alkalmaznak; azonban a kezdeti kutatási stádiumon már mindenképpen túljutottak. E módszereknek a távközlő hálózatok következő generációjában bizonyára meghatározó jelentősége lesz a hálózat szolgáltatásainak, kapacitásának, minőségének szempontjából.

A szakirány megfelelő alapot nyújt e módszerek fogadására; karrierjük során a villamosmérnökök -- szinte bármelyik területen helyezkednek is el -- bizonyára találkozni fognak ezekkel. Ugyancsak, bevezető ismereteket ad azoknak, akik a kutatás-fejlesztés területén kívánnak dolgozni -- akár egy ipari-szolgáltató intézménynél, akár jövőbeli PhD hallgatóként.

A jó eredményt elérő hallgatók lehetőséget kaphatnak az előadott módszerek-technológiák részletesebb megismerésére az előadó tanszék külföldi partner-intézményeinél.

A szakirány négy tárgya

 • új áramköri technológiákat, az ezeken alapuló eszközök modelljeit (optika, nanoelektronika),
 • új modulációs és kódolási eljárásokat (tér-idő kódolás, ultra-szélessávú rendszerek, optikai kódosztás, adaptív moduláció és kódolás)
 • új berendezés-felépítési elveket (szoftver rádió)

ismertet.

A negyedik tárgy - részben másik kettőt megalapozó - ismereteket ad az antennák és a hullámterjedés köréből.

7. szemezster

Korszerű távközlési eszközök áramköri modelljei  BMEVIHV4117  4/0/0/v/5          HVT

 • A távközlés korszerű és perspektívikus eszközei áramköri modelljeinek meghatározása és az ezeken alapuló tervezési módszerek.
 • Üvegszálak hírátviteli tulajdonságai. A diszperzió és fajtái. Áramköri modellek. Iránycsatolók, modulátorok és demodulátorok.
 • A nanoelektronika eszközeiben fellépő kvantumjelenségek áttekintése. Rezonáns alagút effektus. Coulomb blokád. Kvantumkút, vonal és pötty. Mesterséges atomok és molekulák.
 • Természetes molekulákból álló eszközök.
 • Az elektromágneses tér és az atomok kölcsönhatása.
 • Nanoelektronikai eszközök, áramkörök és rendszerek. Rezonáns alagút dióda (RTD) és tranzisztor. Egy-elektron tranzisztor (SET).
 • Áramkörök rezonáns alagút diódákkal és tranzisztorokkal.

Elektrodinamika a távközlésben   BMEVIHV4120     4/0/0/v/5     HVT

 • A korszerű hírátviteli módszereknél használatos antennák elméletének és analízisének ismertetése.
 • Az elektromágneses térelmélet alapjai
 • Az antennatípusok rendszerezése
 • Az antennarendszerek vizsgálata
 • Huzalantennák vizsgálata
 • Szélessávú és ultra szélessávú antennák
 • Nagyfrekvenciás módszerek az antennák analízisénél és hullámterjedési problémák megoldásánál
 • A hullámterjedési problémák megoldásának módszerei

8. szemeszter

Új modulációs, kódolási és rendszertechnikai módszerek  BMEVIHV4121  4/0/0/v/5    HVT

A digitális hírközlés alapjainak átismétlése után a tárgy keretében a hallgatók a jövőbe mutató rendszerteknikai módszereknek, a rádió- és optikai hírközlés specialitásának olyan mélységű ismeretére tesznek szert, ami képessé tesz ilyen rendszerek specifikálására, értékelésére, tervezési feladatok megoldására.

A félév végére a hallgatók birtokába jutnak azon ismereteknek, melyekkel képesek lesznek a jövő szélessávú fix és mobil kommunikációs rendszerek alapvető -- fizikai rétegbeli -- tulajdonságainak felmérésére.

A tárgy -- néhány órás bevezetés után, melynek tárgya a Híradástechnika, Hírközléselmélet és Antennák és hullámterjedés tárgyakban tanultak felelevenítése valamint a különböző alkalmazási területek vázlatos ismertetése -- négy témakör viszonylag részletes tárgyalását tartalmazza.

Mérések I               BMEVIHV4127          0/0/2/f/2      HVT

A tantárgy célja a mellékszakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, számítási, szimulációs és mérési feladatok megoldásával.

Az ismereteket laboratóriumi foglalkozások keretében szerzik meg a hallgatók.

Az értékelés a laboratóriumi foglalkozásokon végzett munka és a mérési beszámolók alapján a félév végén történik.

Mérések és számítógépes szimulációk végzése az alábbi témakörökben.

SP                 Jelgenerálás, spektrumanalízis, mérés spektrumanalizátorral, PLL alapú frekvenciaszintézerek vizsgálata

OP2              Üvegszálak csillapítása a frekvencia függvényében

OP3              Optikai csatlakozások hibáinak hatása a csillapításra

OP4              Optikai kapcsolók vizsgálata

OP5              LED áram-fényteljesítmény karakterisztikájának automatizált mérése

ANT3           Mikrosztrip antennarendszer és elemeinek, valamint elosztóhálózatának vizsgálata

9. szemeszter

Szoftver rádió technológia    BMEVIHV5022     4/0/0/v/5     HVT

   Az egyre bővülő számú és gyors ütemben fejlődő mobil és vezeték nélküli rádiórendszerek infrastruktúrájának és terminál eszközeinek gazdaságos megvalósítása felveti a könnyen átkonfigurálható, több szabványt is támogató eszközök létrehozásának problémáját.

   A változtatható rádió berendezések megvalósítása az úgynevezett ’software defined radio’ koncepció alapján történik. Ebben a ténylegesen rádiófrekvenciás részegységek (RF oszcillátorok, erősítők, le- és felkeverők, a legnagyobb sávszélességre méretezett szűrők) száma minimális, és minden jelfeldolgozási műveletet (szűrést, kiegyenlítést, modulálást, demodulálást) digitális jelfeldolgozással, ennek szoftvere útján valósítanak meg. A középfrekvenciás és alapsávi jelfeldolgozás mellett a még megmaradt nagyfrekvenciás rész programozhatósága és szoftver úton történő távvezérelhetősége nagyban hozzájárul a teljes rekonfigurálhatóság eléréséhez. A rádiófrekvenciás részek programozhatóságán túlmenően a jelek vételét és kisugárzását végző antennarendszer programozása, vezérlése is lehetséges.

   A tantárgy célkitűzése olyan gyakorlatban is használható ismereteket nyújtani amelyek alkalmassá teszik mérnökeinket az ilyen elven működő rendszerek és berendezés alapvető jellemzőinek és korlátaiknak felismerésére, rendszerek konfigurálására, tesztelésére és mérésére.

 • A szoftver rádió koncepció bemutatása
 • Hagyományos rádiókészülék felépítése
 • Rádiókészülék megvalósítási kérdések
 • Mintavételezés, AD és DA konverzió
 • Digitális hardver platform
 • Többsebességű digitális jelfeldolgozás
 • Modulált jelek digitális kezelése

Mérések II           BMEVIHV5026   0/0/2/f/2      HVT

A tantárgy célja a mellékszakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, számítási, szimulációs és mérési feladatok megoldásával.

Az ismereteket laboratóriumi foglalkozások keretében szerzik meg a hallgatók.

Az értékelés a laboratóriumi foglalkozásokon végzett munka és a mérési beszámolók alapján a félév végén történik.

Mérések és számítógépes szimulációk végzése az alábbi témakörökben.

MOD1     Alapsávi kommunikáció (Ptolemy II bevezetés, alapsávi modulációk, pl.: PAM, impulzusformálás, szemábra, stb.)

MOD2     Vivősávi kommunikáció (komplex burkoló, modulált jelek előállításának vizsgálata méréssel; csatornamodellek vizsgálata szimulációval)

MOD3     Kódolás, kódolt modulációk vizsgálata (számítógépes szimuláció)

SR           Szoftverrádió--vevőalgoritmusok (demoduláció, szinkronizáció), szoftverletöltés, erőforráskezelés, stb.

OFDM1  OFDM szimuláció

OFDM2  DVB-T mérés (OFDM mérés DVB műszerrel)

 

Mellékszakirány gazda: Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

 

Dr. Zombory László

egyetemi tanár

tanszékvezető

 


 


Infokommunikáció menedzsment szakirány

(A Távközlésmenedzsment szakirány helyett)

Felvehető 2004-től felmenő rendszerben

 

Célkitűzés:

A távközlés, az informatika és a tartalomipar a jövő tudás-alapú társadalmának alappillérei, jelentőségük a társadalmi, gazdasági folyamatokban mind áthatóbbá válik. A távközlés az informatikával és médiával összefonódva infokommunikációvá szélesedik: a technológiák, a szolgáltatások, a jogi és gazdasági környezet, a vezetési módszerek és vállalati szerkezetek dinamikusan változnak, infokommunikációs megoldásokat az élet legkülönbözőbb területein alkalmaznak. Az infokommunikáció mérnökeinek és menedzsereinek sikeressége a szorosan vett műszaki ismeretek mellett sajátos gazdasági, jogi és vezetési ismereteket követel, ismerniük kell a környezeti kihívások stratégiai kezelésének, a termékek fejlesztésének és értékesítésének, a vállalatok vezetésének és szervezésének, az infokommunikációs megoldások alkalmazásának, az infokommunikációs technológiák, alkalmazások és piac szabályozásának módszereit. Ennek a kihívásnak tesz eleget ez a szakirány, amely az infokommunikációs menedzsment ismeretek és interdiszciplináris szemléletmód elsajátítását tűzi ki célul.

7. szemeszter

Infokommunikációs környezet       BMEVITT4059     4/0/0/v/5     TMIT

A globális infokommunikációs versenypiac. A távközlés fejlődési szakaszai, a távközlés, informatika és média konvergenciája, az infokommunikációs piac jellemzői, szerepe a hálózat-alapú tudástársadalomban. Elektronikus gazdaság, elektronikus kormányzat, fenntartható fejlődés. Az infokommunikáció gazdasági, jogi és nemzetközi környezete. Az EU mint környezet és szervezet, eEurope és más uniós programok. Nemzetközi szabványok, szabályozások, egyezmények, nemzetközi szervezetek. A szektor liberalizációja, globalizálódása, szerkezetének átalakulása (Internet szolgáltatók, infokommunikációs vállalati integrációk).

Stratégia és stratégiai vezetés: válasz a környezet kihívásaira. A stratégia meghatározása, célja. A stratégiaalkotás fogalmai, vállalati, üzleti és funkcionális stratégiák. Versenystratégiák típusai és példái. A stratégia tervezésének és meg­valósításának folyamata. Változtatás-menedzsment. Stratégiaalkotás módszerei: üzleti szegmentálás, SWOT, verseny-, értéklánc- és portfólió-analízis, balanced scorecard. Példák: technológiaváltás, hálózatkorszerűsítés, szolgáltatásfejlesztés, szélessávú stratégia, informatikai és információs társadalmi stratégia.

Infokommunikációs termékek    BMEVITT4061         4/0/0/v/5     TMIT

Infokommunkációs termékek (eszközök, berendezések, szolgáltatások, alkalmazások, megoldások, tarifacsomagok) és fejlesztésük. Párbeszédalapú, tranzakciós, tartalom-elérő és összetett elektronikus szolgáltatások. Internet-alapú tartalom, multimédia és üzleti alkalmazások. Technológiai előrejelzések. Szolgáltatások rendszertechnikája, piaci szerepe, kívánatos minősége, követelményeik a hálózattal szemben. Infokommunikációs termékek fejlesztésének eszközei, folyamata, irányítása, módszerei. Tesztelés, minőségbiztosítás. Termék-életciklus menedzsment. Esettanulmányok: szélessávú mobil szolgáltatások.

Termékmenedzsment, marketing és értékesítés. Szolgáltatás marketing alapelvek. Piacfelmérés, a marketing tervezés módszerei. Értékesítési csatornák, ügyfélszegmens-menedzsment, marketingkommunikáció. Piac és üzletfejlesztés. Új termék bevezetésének támogatása. Az Internet, az elektronikus és mobil kereskedelem adta lehetőségek és az infokommunikációs szinergiák kiaknázása. Ügyfél­elégedettség mérése.

8. szemeszter

Infokommunikációs szervezetek    BMEVITT4083     4/0/0/v/5     TMIT

Infokommunikációs szervezetek (vállalatok, intézmények) vezetése. Vezetői szerepek, vezetési feladatok. Vezetési helyzetek és módszerek. Infokommunikációs szolgáltató és iparvállalatok sajátságai. Vállalatok életciklusai. Vállalati szervezeti formák, ügyfélorientált szervezetek. Vállalatátalakítás folyamata és irányítása. Az informatikai, illetve infokommunikációs vezetők és szervezetek helye és feladataik nem-infokom vállalatokban.

Infokommunikációs vállalatok gazdálkodása és fejlesztése. Üzleti és pénzügyi tervezés, vezetői számvitel, gazdasági mutatók. Kontrolling. Emberi erőforrás menedzsment és fejlesztés. Vállalatfejlesztés tervezése. A hálózatfejlesztés gazdasági tervezése. Hálózati modellek, optimalizációs módszerek, gazdasági számítások. Beszerzés, rendszerválasztás, tenderezés, szerződéskötés. Projekt és multiprojekt menedzsment. A projektek finanszírozása, kockázatkezelés.

Elektronikus vállalatmenedzsment. Az üzleti folyamatok menedzselése, irányítása, informatikai támogatása. Ügyfélkapcsolatok, vállalati erőforráselosztás, szállítási lánc menedzselése, e-business megoldások, forgalmi és számlázási adatok kezelése, számlázás, adatbányászat, tudásmenedzsment. Elektronikus menedzsment kis- és közép vállalatokban.

Infokommunikációs alkalmazások laboratórium  BMEVITT4099          0/0/2/f/2      TMIT 

Infokommunikációs alkalmazások konfigurálása és működésének vizsgálata tematikus mérésekben: virtuális magánhálózatok, adatbányászat, portálmenedzsment, elektronikus biztonság

9. szemeszter

Infokommunikáció szabályozása  BMEVITT5003       4/0/0/v/5     TMIT

Az infokommunikáció szabályozásának céljai, elvei és modelljei. A verseny és a konvergencia kibontakoztatásának szabályozási feladatai. Az elektronikus hálózatok és szolgáltatások, az informatika és a média közösségi és hazai keretszabályozása.

A rendszer-, piac és tartalomszabályozás területei és megoldásai. Szolgáltatások engedélyezése, regisztrálása. Korlátozott erőforrásokkal való gazdálkodás: frekvenciagazdálkodás, szám- és címgazdálkodás. Műszaki szabályozások. Szolgáltatók együttműködésének szabályozása, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók kötelezettségei. Hálózatok összekapcsolása, helyi hurok átengedése, bitfolyam megosztás, számhordozhatóság, közvetítő-választás. Fogyasztóvédelem: minőségfelügyelet, árszabályozás, egyetemes szolgáltatási kötelezettség. Adatvédelem: személyes adatok, forgalmazási és számlázási adatok kezelésének szabályai. Alkalmazások biztonság- és tartalomszabályozása. Hitelesség, illetékesség, letagadhatatlanság, elektronikus aláírás. A szabályozások műszaki megvalósításának kérdései, pl. számhordozhatóság, helyi hurok hozzáférés, e-aláírás. A szabályozás specifikus intézményei, vitarendező eljárásai, európai koordinációs mechanizmusai.

Az infokommunikációs állami szektorpolitika további elemei: beruházások és innováció ösztönzése, tulajdonosi, vásárlói, pilot-projekt finanszírozói magatartás, intézményrendszer, adópolitika, képzési politika, stb.

Infokommunikáció menedzsment laborarórium     BMEVITT5007         0/0/2/f/2      TMIT

Vállalati döntések piaci hatásainak szimulációja, EMC, spektrummonitoring, szolgáltatásminőség és elektronikus aláírás mérések.

 

A Szakirány tárgyaival kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást ad:

Dr. Sallai Gyula egyetemi tanár

I épület, B-220. szoba

Telefon: 463 1830

E-mail: sallai@tmit.bme.hu

 

A szakirány koordinátora: Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

 

Dr. Sallai Gyula

egyetemi tanár

tanszékvezető

 


 

Intelligens rendszerek szakirány

Célkitűzés:

A cél korszerű szoftver, mesterséges intelligencia és rendszertechnikai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik rendelkeznek az olyan nagybonyolultságú intelligens rendszerek fejlesztésének készségével, amelyek reális technológiai rendszerekkel állnak kapcsolatban és nagyfokú autonomitás és adaptívitás jellemzi működésüket.

7. szemeszter

Tudásalapú architekturák        BMEVIMM4246         4/0/0/v/5     MM

Tudásintenzív problémák, a tudás fajtái és ábrázolásuk. Szimbolikus tudás ábrázolása és szabály alapú (szakértői) rendszerek. Konkrét implementálási eszközök (Lisp, Prolog, szabály nyelvek, keret rendszerek). Speciális problémák bizonytalan és hiányos tudásábrázolásnál. Konnekcionista problémamegoldás. Neurális hálók típusai, tipikus problémaosztályok. Neurális hálók tanulási sémái. Neurális hálók méretezési és alkalmazási kérdései. Kooperativ problémamegoldás modelljei. Szorosan csatolt kooperatív architektúrák. Lazán kapcsolódó kooperatív rendszerek tipikus megoldásai. Intelligens agensek tervezése.

Fuzzy rendszerek és genetikus algoritmusok      BMEVIFO4321    4/0/0/v/5   FO

Fuzzy halmazok, fuzzy logika, adatillesztés, következtetési algoritmusok. Fuzzy logikai szabályozók felépítése, defuzzyfikáció. Klasszikus szabályozók fuzzy változatai, fuzzy szakértők, fuzzy toolboxok. Genetikus algoritmusok elméleti alapjai, fitness függvény, szelekciós módszerek, rekombináció, mutáció, visszahelyettesítés, migráció. Genetikus toolboxok, multikritériumú optimalizálás. Fuzzy rendszerek alkalmazásai, klaszterezés, függvényapproximáció. Nemlineáris dinamikus rendszerek identifikációja. Indirekt és direkt adaptív fuzzy irányítás stabilitási garanciákkal. Sugeno-típusú fuzzy szabályozók, kapcsolat a neurális hálózatokkal. Relációk optimális megválasztása genetikus algoritmusokkal.

8. szemeszter

Hibrid információs technológiák        BMEVIMM4322        4/0/0/v/5     MM

Hibrid rendszerek - miért és hogyan? Hibrid rendszerek típusai. Többszintű modellel rendelkező szimbolikus rendszerek. Numerikus-szimbolikus csatolt rendszerek. Intelligens adatbázisok és könyvtárak. Neurális hálók alkalmazása adaptációs mechanizmusként. Adaptív analitikus rendszerek. Adaptív szabályalapú rendszerek. Neurális hálók támogatása szimbolikus rendszerelemekkel. Neurális-szimbolikus architekturák. Szimbolikus tudás ábrázolása neurális hálókkal. Hierarchikus neurális háló rendszerek. Heterogén tudás kezelése szimbolikus elosztott rendszerekben. Intelligens ágensek. Ágens nyelvek. Problémamegoldás és együttműködés szervezése az Interneten.

Szimbolikus jelfeldolgozás és lágy számítási módszerek labor BMEVIMM4326     0/0/2/f/2      MM-FO

Neurális hálók méretezése és gyakorlati használata (1), szimbolikus jelfeldolgozás (1), elosztott intelligens rendszerek (1), fuzzy irányítások (1), neurális irányítások (1), genetikus algoritmusok (1).

9. szemeszter

Háromdimenzós látórendszerek        BMEVIFO5261 4/0/0/v/5     FO

Háromdimenziós (3D) képérzékelési módszerek (triangularizáció, repülési idő mérése, Moire topográfia). 2D érzékelők alkalmazása sztereo rendszerekben. Optikai érzékelők (lézer és száloptikák, PSD és CCD érzékelők, vonal és mátrix kamerák). Fényvisszaverődés modellek, lézeres mikroszkópia. Kombinált távolság és intenzitásérzékelők, kameramodellek. Navigációs szenzorok és kamerák (ultrahangos, korrelációs és forgófejes technikák), közelségdetektorok. Mozgó objektumok detektálása, mozgási és optikai áramlási mező. Tárgymodell, tulajdonságtér. 3D képfeldolgozó algoritmusok, modellillesztés. Mesterséges intelligencia eszközök alkalmazása. Ipari látórendszerek fejlesztésének lépései. Esettanulmány: aktívfényes 3D robot látórendszer.

Hibrid rendszerek és 3D képfeldolgozás labor BMEVIFO5247    0/0/2/f/2      MM-FO

Alakfelismerés hibrid neurális és szabályalapú rendszerekkel (1), fuzzy jelfeldolgozás adaptálása neurális hálókkal (1), szakértő neurális háló rendszerek (1), lézer scanner bázisú távolságkép digitalizálás (1), 3D képfeldolgozás (1), szenzorcsatolt robotirányítás (1).

 

 

 

Mellék-szakirány gazda:     Irányítástechnika és Informatika Tanszék

                            Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

 

Dr. Péceli Gábor

egyetemi tanár,

tanszékvezető

 

Dr. Arató Péter

egyetemi tanár,

tanszékvezető


Kábeltelevízió és optikai hírközlés szakirány

 

Célkitűzés:

A korszerű hírközlési feladatok jelentős részét optikai hordozón valósítják meg. Másfelől egyre nagyobb jelentősége van a televíziójelek kábeles átvitelének, mely feladat végrehajtása a hagyományos koaxiális kábel mellett, egyre nagyobb mértékben valósul meg optikai hordozón. A mellékszakirány célkitűzése elmélyült ismereteket nyújtani mind az optikai hírközlés, mind a kábeltelevízió technikájában.

Tekintettel a fellépő feladatok igen szerteágazó tulajdonságaira továbbá az ugyancsak szerteágazó hallgató igények kielégítésére, a mellékszakirányt igen flexibilisnek terveztük: a hallgatók, érdeklődési körüknek, továbbá az idők folyamán változó igényeknek megfelelően választhatnak mélyebb optikai és mélyebb CATV ismeretek megszerzése között.

A tulajdonképpeni célkitűzés kettős: vagy a kábeltelevízió szolgáltatásához szükséges rendszertechnikai és áramköri ismeretek  megszerzése; vagy az optikai kábelek és eszközök tulajdonságainak, valamint az optikai átviteli rendszerek tervezésének ismertetése.

7. szemeszter: Rádió és tv rendszerek*

vagy

Optikai távközlés**

Digitális video és hangtechnika

 

A fotonika alapjai**

8. szemeszter: A kábeltelevízió elektronikája

 

Fotonikai eszközök

9. szemeszter: A kábeltelevízió rendszertechnikája

 

Optikai hálózatelemek

Max. létszám: 32 fő

Tárgyleírások:

 

7. szemeszter

Rádió és tv rendszerek  BMEVIHI4122   4/0/0/v/5     HI

A tárgy megismerteti a CATV rendszerek forrásjeleinek többségét szolgáltató rádió és tv műsorszóró rendszereket. Az alapvető műsorszóró rádiórendszerek ismertetése mellett tárgyalásra kerülnek a hagyományos tv rendszerek (NTSC, PAL, SECAM), valamint a bevezetés alatt álló különböző rendszerek, mint pl. a MPEG-2, és a különböző megoldású analóg és digitális HDTV (nagyfelbontású tv) rendszerek.

Digitális video és hangtechnika         BMEVIMH4123          4/0/0/v/5     MH

Nagysebességű digitális rendszerek építőelemei. Nagysebességű digitális elemek összekapcsolásának speciális problémái, megoldási módszerek. Digitális hangműsorszóró rendszerek. Digitális képfeldolgozás alapjai. Képadatok tömörítése, mozgásbecslés, kódolási eljárások. Digitális tv. Multimédia elemek alkalmazása. A fejlődés várható irányai.

Optikai távközlés**          BMEVIMH4157          4/0/0/v/5     MH

Hírközléselméleti ismétlés. Optikai jelek detektálása; jel/zaj viszony az optikai sávban. Digitális jelek optikai átvitele: intenzitásmodulációs rendszerek. A fáziszaj. Koherens optikai rendszerek, hullámhossz-osztású és frekvenciaosztású sokcsatornás rendszerek és hálózatok. Szoliton optikai átvitel. Optikai erősítők alkalmazása. Mikrohullámú jelek optikai átvitele.

Optikai adók felépítése, elektronikája. Optikai vevők felépítése, elektronikája. Optikai átviteli rendszerek méréstechnikája. Optikai átviteli rendszerek tervezése és számítógépes szimulációja.

A fotonika alapjai**          BMEVIMH4138          4/0/0/v/5     FIZ

Fénytani modellek és alkalmazásaik a fényterjedés és képalkotás tárgyalására. Képalkotó eszközök és abberrációk. Fényinterferencia, fénydiffrakció.

Holográfia és alkalmazásai: látványhologram, méréstechnikai és számítástechnikai alkalmazások. Holografikus optikai elemek.

Elektromágneses fényelmélet. Fénytörés, fényvisszaverődés. Hullámterjedési diszperzív és abszorbeáló közegben. Fénypolarizáció, polarizációs eszközök.

Statisztikus optika. Időbeli és térbeli koherencia.

Fourier-optika. Fényhullámtér Fourier-előállítása. Alkalmazások: fényterjedés szabad térben, optikai Fourier-transzformáció, fényelhajlás, képalkotás Fourier-optikája, térszűrés, optikai összeköttetés.

Kristályoptika. Fényterjedés anizotróp kristályban. Optikai aktivitás. Faraday-hatás. Polarizációs eszközök. Elektrooptika. Pockels- és Kerr-hatás. Elektrooptikai eszközök. Akusztooptika. Fény és hang kölcsönhatása. Akusztooptikai eszközök.

Nyaláboptika. Gauss-nyaláb. Hermite-Gauss-nyaláb. Nyalábalakítás.

Rezonátoroptikai. Sík- és gömbtükör-rezonátor. Rezonátor-veszteségek. Stabilitási feltétel. Rezonancia-frekvenciák.

Lézer. A lézerműködés fenomenológikus elmélete. A lézerfény jellemzői. Gyakorlati lézerek, jellemző alkalmazások.

8. szemeszter

A kábeltelevízió elektronikája BMEVIMH4165          4/0/0/v/5     MH

CATV rendszerekben alkalmazott antennák áttekintése. Nagyfrekvenciás áramköri egységek leírása. URH és mikrohullámú aktív és passzív építőelemek, tipikus áramköri megoldások. A vegyes technológiájú (HFC) elosztóhálózat elemei: kábelek, erősítők, aktív és passzív elosztók, fogyasztói csatlakozók stb. Az építőelemekre vonatkozó minőségi előírások, az építőelemek mérése.

Fotonikai eszközök          BMEVIEE4115  4/0/0/v/5     EE

Optoelektronikai félvezető anyagok és technológiájuk. A fény és az anyag energetikai kölcsönhatásai. Makroszkópikus szilárd testek, heterostruktúrák, nanométer vastagságú rétegek optikai tulajdonságai.

Passzív eszközök: Optikai hullámvezetők és optikai szálak. Iránycsatolók, izolátorok, cirkulátorok. Optikai áramkörök S-paraméteres leírása. A hullámhossz multiplexálás és demultiplexálás eszközei, integrált optikai konstrukcióik.

Vezérelt passzív eszközök: Hangolható szűrők, rezonátorok. Optikai deflektorok, modulátorok, kapcsolók.

Fotodetektorok: a detektorok optikai és elektromos jellemzői. A nagysebességű és a fázisérzékeny detektáció problémái.

Elektronikus fényforrások: LED-ek konstrukciója, elektromos és optikai jellemzői és modulációs tulajdonságai.

Lézerdiódák működési alapelve, konstrukciója, statikus tulajdonságai.

Lézerdiódák dinamikus tulajdonságai.

Korszerű, nagy spektrális tisztaságú, hangolható lézerdiódák.

Nagysebességű, Q-kapcsolt és móduscsatolt lézerek.

Optikai erősítők, képátalakító, -tároló képbontó és display eszközök.

Optikai digitális információrögzítés: CD ROM-ok, lézer-printerek.

Optikai szenzorok.

 

Laboratórium I. 8. szemeszter  BMEVIMH4166          0/0/2/f/2      MH

9. szemeszter

CATV rendszertechnika BMEVIMH5122          4/0/0/v/5     MH

CATV hálózatok létesítése. A szolgáltatók feladatai. Előfizetői igények. Jogi szabályozás. Ipari háttér. Gazdaságossági kérdések. CATV hálózatok fenntartási kérdései. Kábeles műsor- és jeltovábbító rendszer topológiák és nyalábolási eljárások. A fejállomás és az elosztóhálózat funkciói és felépítése. Interaktív kábeltelevízió. Optikai szálas műsor és jeltovábbító rendszerek. HFC technológíájú elosztó hálózat tervezése. Műholdas műsorszóró rendszerek. Műholdas összeköttetés jel-zaj mérlege.

Optikai hálózatok és hálózatelemek BMEVIMH5128          4/0/0/v/5     MH

Hálózati alapfogalmak ismétlése. Optikai LAN-ok. WDM optikai hálózatok. Optikai átvitel alkalmazása vezetéknélküli/mobil hálózatokban.

Optikai átvitelen alapuló nagysebességű adatátviteli rendszerek bemutatása. A fizikai és az adatkapcsolati réteg funkcionális építőelemei, az elemek közötti kapcsolati felületek. Speciálisan nagysebességű opto-elektronikai realizációk jellemzői, tervezési szempontjai, mérési módszerei.

Laboratórium II. 9. szemeszter          BMEVIMH5124          0/0/2/f/2      MH

A laboratóriumi tevékenység során a CATV technikában elmélyülő hallgatók kiegészítik és elmélyítik ismereteiket a kábeltelevízió és optikai rendszerek elemeiről, továbbá a gyakorlatban is megismerik a multimédia elemeket és begyakorolják használatukat. Megszerzik a kábeltelevízió fejállomás üzemeltetéséhez és videofelvétel készítéséhez szükséges alapvető gyakorlati ismereteket. Az optikai távközlésben elmélyülő hallgatók megismerik az alapvető eszközök -- az optikai szálak, fényforrások és detektorok -- tulajdonságait, méréseket végeznek nagysebességű, szélessávú jellel modulált fényen. Megszerzik az alapvető gyakorlati és kísérleti ismereteket.

 

Mellékszakirány gazda: Szélessávú Hírközlés és Villaosságtan Tanszék, HV (előző nevei: Mikrohullámú Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék, rövidítve MH, Szélessávú Hírközlő Rendszerek Tanszék, SZHR)

Dr. Zombory László

egyetemi tanár,

tanszékvezető

  

Menedzsment

 

Célkitűzés:

"Aki a célt akarja, annak az eszközöket is akarnia kell."  [Stendal]

"Melyik tudomány fontosabb, előbbrevaló?  Nem rangsorolni!  Harmóniát teremteni!"

[Vörösváry László]

Napjainkban a piaci versenyben a mérnököknek az alapvető menedzsment ismeretekkel okvetlenül rendelkezniük kell. Bármilyen feladattal találkoznak a munkájuk során a feladatmegoldás mindig valamilyen problémamegoldás eredménye, legyen az egyéni vagy team-munka, terméktervezés vagy -értékesítés, szolgáltatási tevékenység vagy kutató-, fejlesztő-munka. A döntés, a konfliktusok érdemi kezelése, a személyes és internetes kommunikáció szerves összetevője a mérnöki gyakorlatnak. A mellékszakirányban megszerzett tudás olyan munkakörök sikeres betöltésére is felkészít, amelyek a vállalatok közép- és hosszú távú stratégiáját meghatározzák, és a versenyképességet inventív és innovatív módon fokozzák.

A tantárgyak általánosan használható ismereteket nyújtanak, amelyek minden villamosmérnök számára, bármilyen munkakör betöltésénél, alkalmazhatóak.

7. szemeszter

8. szemeszter

9.szemeszter

Tárgy neve

Menedzsment

Tárgy neve

Minőség- és megbízhatóság menedzsment

Tárgy neve

Médiatechnika

Tanszék

IMVT

Tanszék

IMVT

Tanszék

AUT

Követel-mény

4/0/0/v/5.

Követel-mény

4/0/0/v/5.

Követel-mény

4/0/0/v/5.

Előadó*

Dr.Tóth Judit

Előadó*

Dr.Kövesi János

Dr. Topár József

Előadó*

Dr.Szigeti Zoltán

Tárgy neve

Az inventív mérnöki problémamegoldás alapjai 

Tárgy neve

Üzleti stratégiai játékok labor

Tárgy neve

Új termék tervezése, mint a probléma-megoldás gyakorlata labor

Tanszék

VET

Tanszék

IMVT

Tanszék

VET

Követel-mény

4/0/0/v/5.

Követel-mény

0/0/2/f/2

Követel-mény

0/0/2/f/2

Előadó*

Dr.Lukács József

Dr.Vajda  István

Farkas László

Előadó*

Dr.Tóth Judit

Előadó*

Dr.Vajda István

Farkas László

Dr. Tóth Judit

*a meghirdetés tanévében és kurzusában

7. szemeszter

Menedzsment         (IMVT)      BMEGT205548          4/0/0/v/5.

Menedzsment alapfogalmak. Menedzsment funkciók. Menedzsment szerepek.  Menedzsment irányzatok és iskolák. Szervezeti formák. A vállalkozás környezeti összetevői. A szervezeti kultúra alapismeretei. A stratégiai menedzsment alapjai. A termék és szolgáltatás funkciórendszere. A projektmenedzsment alapjai. Az innováció. Az egyén és csoport. A team-munka. Alkotástechnikai módszerek. A mérnöki problémamegoldás a menedzsment szerepekben. A menedzsment módszerei és eszköztára. A mérnöki szakmai és társadalmi szervezetek szerepe és jelentősége a gyakorlatban. Fogyasztói elégedettség vizsgálata. A mérnöki szakértői tevékenység, mint termék.

Az inventív mérnöki problémamegoldás alapjai BMEVIVG4171 4/0/0/v/5.

A problémamegoldás (PS) célja. Problémamegoldás és termelési konzekvencia. Tájékozódás a magyar ipar gyártmánykeresztmetszetéről. Európai gyártási rések megkeresése. A mérnöki probléma súlya és helye a gazdaságban. A mérnöki problémák megoldására használt fizikai és kémiai fogalmak, törvények és jelenségek, anyagok és technológiák. A gondolkozás általános ismérvei. A PS személyi feltételei. A PS paraméterei. A problémamegoldási ciklus. Alternatív megoldások. A javasolt megoldás hibalehetőségeinek feltárása. A PS lépései. Problémamegoldó technikák. Megoldási mátrixok és ellentmondási táblázatok. A csoportos problémamegoldás előnyei. Prioritásképzés. Az információ forrásai. Konzultációs irodák. Döntéstámogatás. Tudásmenedzsment és a tudásmérnök feladatköre.

A paradigma értelmezése. A paradigmaváltás. A megoldási mező és a pszichológiai tehetetlenségi faktor. Az inventív probléma és a megoldás szintjei. Az invenció sémái.

8. szemeszter

Minőség- és megbízhatóság menedzsment          (IMVT)     BMEGT201176          4/0/0/v/5.

A minőségmenedzsment alapjai, fejlődésének fontosabb szakaszai és jellemzői. A minőségbiztosítás aktuális kérdései. A TQM vezetési filozófia alapjai. A minőségügyi rendszerek fejlesztésében és hatékony működtetésében használatos legfontosabb minőségtechnikák és módszerek. A vállalati minőségügyi rendszerek alapjai. Az ISO 9000 szabvány rendszer legfontosabb előírásai szektor specifikus minőségbiztosítási rendszerek A TQM alapelvei és módszerei. A TQM és ISO rendszerek bevezetésének módszerei és tapasztalatai. Gazdasági vállalkozások. Tőkepiaci hatékonyságok. Érték, alternatívaköltség. Jövőbeni pénzáramlások terve. Kamatszámítások. Diszkontálások. A kockázat és a hozam kapcsolata. Összehasonlító elemzések. Beruházási döntéshozatal kockázatos környezetben. A hibamentesség, a javíthatóság, a karbantartás, a gépcsereproblémák és a berendezések gazdaságos üzemeltetésének elemzése megbízhatóságelméleti alapokon. Érzékenységvizsgálat. Számítógépes szimulációk a kockázat és a gazdaság elemzésére.

Üzleti stratégiai játékok labor  (IMVT)     BMEGT209585 0/0/2/f/2.

A laboratóriumi gyakorlatok során a hallgatók megismerkednek: a termék- és vállalkozás-menedzselés, az üzleti élet mindennapi problémáival esettanulmányok feldolgozásának segítségével; a versenyképesség, a piacképesség összetevőinek mérési, értékelési lehetőségeivel; a kommunikációs technikákkal és azok hatékonyságával a tervezésben, a fejlesztésben és az értékesítésben.

Team-munkában a hallgatóknak Üzleti tervet kell készíteniük és prezentálniuk versenypiaci környezetben, számítógépes háttér segítségével.

9. szemeszter

Médiatechnika BMEVIAU5101       4/0/0/v/5.

Az adat-, hang- és képtömörítés, tárolás, továbbítás és feldolgozás módszereinek áttekintése. Felismerési algoritmusok. Háttértárak, hálózatok, multimédia céláramkörök, videokommunikáció kérdései. Intelligens irodai, oktató, nyomdai és stúdió rendszerek.  Intelligens mérnöki alkalmazások: hipermédia ember-gép kapcsolat, szimulációs és emulációs eszközök, modellezés, animáció. WEB lapok kezelése, HTML, ASP, PHP. JAVA scriptek alkalmazása.  

Új termék tervezése, mint a problémamegoldás gyakorlata labor BMEVIVG5114  0/0/2/f/2.

Adott mérnöki probléma felismerése, elemzése, értékelése és megoldása egyéni és/vagy csoportmunkában, a már megismert eszközök, eljárások és szoftverek alkalmazásával.

Konkrét villamosipari termékek, szolgáltatások termékciklus-értékelése, valamint újtermék, újszolgáltatás tervezése (ötlettől a megvalósításig és a piaci bevezetésig) többféle CAD szoftverrel. Tervezési algoritmusok készítése és programozása.

 

Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

Dr. Kövesi János

egyetemi tanár,

tanszékvezető

 

 


 

MIKROELEKTRONIKA szakirány

Célkitűzés:

A mellék szakirányt azon hallgatók számára definiáltuk, akik bár nem elsődlegesen félvezetős irányultságúak, de munkájuk során teljes hatékonyságában szeretnék alkalmazni az IC technika lehetőségeit. A szakirány megtanítja az egyedi célra készülő, nagybonyolultságú IC-k tervezését (első sorban a magasszintű leírásból kiinduló, kvázi automatizált módszereket). Jártasságot ad a prototípus és egyedi berendezéseknél jelentős, felhasználó által programozható eszközök használatában. Ismereteket ad a ma egyre fontosabb MEMS-ek (micro electro mechanical systems) és a szenzorika területén valamint a nanoelektronika új irányzatában. Végezetül megismerteti az elektro-optikai eszközök modern irányzatait (LCD, PDP, DMD kijelzők, LED-es világítástechnika, félvezető lézer stb.) és érinti a félvezetős megújuló energiaforrások témáját.

A szakirány két labortárgya a bemutatott tervezési módszereknek az önálló alkalmazás szintjéig való elsajátítását célozza.

7. szemeszter

IC tervezés                                BMEVIEEM400          4/0/0/v/5    EE

Ismétlés: az IC technika fő vonásai (a korábban tanultak felidézése). Digitális és analóg áramkörök.

Az IC tervezés metodikája. A szimuláció és a szintézis szintjei, eszközei. IC tervező rendszerek.

A VHDL alapú tervezés. A VHDL tervtől a gyártásba küldhető fájlig.

Tesztelhetőre tervezés. Az IC-be építendő teszt áramkörök. A scan design. A peremfigyelés. Teszt generálás, a tesztelés eszközei.

Analóg IC áramkörök tervezése.

Az IC technika perspektívái. Alkatrész sűrűség, chip size tokozás, mixed mode és RF áramkörök.

Tervezés programozható eszközökkel        BMEVIEEM401          4/0/0/v/5    EE

A rendszer megvalósítás alternatívái: custom IC tervezés, field programable eszközök használata, processzor + szoftver megközelítés.

A magasszintű hardver leíró nyelvek szerepe a tervezésben. A VHDL és a Verilog nyelvek bevezetése.

A VHDL (vagy a Verilog) részletes ismertetése

A field programable eszközök fajtái: (E(E))PROM, FPLA, FPLD, FPGA. Felépítésük, működésük.

Az FP eszközökön alapuló elektronikai rendszerszintézis, a VHDL (Verilog) magasszintű leírásra támaszkodva.

Mikroprocesszorokkal, mikrokontrollerekkel felépített rendszerek tervezése. A hardver-szoftver ko-dizájn.

8. szemeszter

Mikro- és nanotechnika           BMEVIEEM402          4/0/0/v/5    EE

A mikrorendszerek technológiájának fő vonásai. Felületi és bulk kialakítás.

Mikrorendszerek szerkezeti elemei: konzol, híd, membrán.

Mozgó alkatrészes mikrorendszerek: comb drive, csipesz, billenő tükör, mikromotor stb.

Termikus elvű mikrorendszerek rms mérő, ink-jet, hot plate.

Folyadék mozgatás: mikroszivattyú és szelep.

MEMS szenzorok: gyorsulás érzékelő, nyomás érzékelő, áramlási sebesség és irány mérő.

Szenzor hálózatok, intelligens környezet.

Biológiai, orvosbiológiai felhasználások: mikro laboratórium, gyógyszer adagoló.

A nanotechnika eredményei, felhasználási perspektívák.

Programozható eszközök labor          BMEVIEEM403          0/0/2/f/2      EE

Ez a labor mind a tervezés, mind az áramkörépítés gyakorlását szolgálja. A hallgatók megterveznek egy programozható eszközökkel megvalósított áramkört, és a beméréséhez szükséges kísérleti panelt. Összeállítják az áramkört, elvégzik a megvalósított áramkör bemérését.

9.szemeszter

Optoelektronikai eszközök                BMEVIEEM500          4/0/0/v/5    EE

Fotodiódák, LED-ek, lézerdiódák. Felépítés, működés, elektromos és optikai jellemzők.

Félvezetős világítástechnika. LED-es blokkok. Teljesítmény, hatásfok, spektrum, hűtési problémák, méréstechnika.

Kijelző eszközök: katódsugárcső, plazma display panel, LCD képernyők, DMD kivetítők.

Félvezetős megújuló energiaforrás: a napelem. Felépítés, elektromos paraméterek, hatásfok. A napelemes napenergia hasznosítás gyakorlati kérdései.

IC tervezés labor                      BMEVIEEM501          0/0/2/f/2      EE

A hallgatók IC tervező rendszeren két feladatot oldanak meg. Az első egy logikai cella tervezése, áramköri szimulációt és layout kialakítást is beleértve. A második, nagyobb feladat egy összetettebb (~1000 tranzisztor bonyolultságú) logikai áramkör hardver leíró nyelv segítségével történő tervezése, a gyártásba adható maszk fájlokig.

 

 

Mellékszakirány gazda: Elektronikus Eszközök Tanszéke

 

Dr. Székely Vladimir

egyetemi tanár

tanszékvezető

 


 

Mobil hírközlés szakirány

Célkitűzés:

A mellékszakirány célkitűzése az, hogy a hallgatókat megismertesse a korszerű távközlő rendszerek egyik leggyorsabban fejlődő területével, a mobil rádiós kommunikációval. A rendszerek működésével kapcsolatos elméleti alapok és gyakorlati eljárások ismertetésére épül a megvalósított és távlati megoldások típusainak, működésének, szolgáltatásainak, és jellemző paramétereinek tárgyalása. 

7. szemeszter

Mobil hírközlés alapjai    BMEVIHI4128            4/0/0/v/5     HI

Mobil rádiójelek és rádiócsatornák. A többszörös hozzáférés módszerei. Forgalomelméleti alapfogalmak. A mobil rádiócsatorna jellemzése. Csillapítás és fading. Diverziti és kombájning. Interferenciák. Modulációs és csatornakódolási eljárások. Cellás rendszerek felépítése és összehasonlítása. Véletlen hozzáférésű mobil rádiórendszerek. Földi és műholdas rádiórendszerek.

Kommunikációs protokollok    BMEVITT4136            4/0/0/v/5     TT

A kommunikációs protokollok felépítése. A protokoll adatelemek (PDU) és szolgálati primitívek (SP). Kapcsolat-felépítés, adatátvitel és bontás. Hálózati szoftverek és protokollok formális nyelven történő specifikációja. Az SDL-96 nyelvi elemei, a grafikus és a programnyelvi változat jellegzetességei A protokoll technológia módszertana. A specifikáció, verifikáció, validáció, implementáció és konformancia tesztelés módszertana.  Fejlesztőeszközök és esettanulmányok.

8. szemeszter

Mobil hírközlő rendszerek        BMEVIHI4173  4/0/0/v/5     HI-MH

Távközlő rendszerek kialakulása, csoportosítása. Közcélú és különcélú rendszerek. A GSM cellás mobil rendszer felépítése és működése. A fizikai réteg és a csatornahozzáférés. Roaming és handover. Beszédkódolás. Zsinór nélküli telefonok. Kódosztásos rendszerek. Adatátvitel (Mobitex). Műholdas megoldások. Zártcélú rendszerek (TETRA). Mikrohullámú és optikai WLAN megoldások.

Mobil hírközlés Laboratórium I.       BMEVIHI4174   0/0/2/f/2      HI

A laboratóriumi gyakorlatok célja elsősorban a Mobil hírközlés alapjai című tárgy révén megszerzett elméleti ismeretek szimulációs esettanulmányok segítségével történő elmélyítése. Qualcomm CDMA rendszer vizsgálata. Elanix System View szimulációs programcsomag kezelési gyakorlat, Modulált jelek alapsávi kezelése, Mobil rádiócsatorna, Modulációk, Szórt spektrumú rendszerek.

9. szemeszter

Bevezetés a mobil számítástechnikába      BMEVIHI5138   4/0/0/v/5     HI

A tárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a napjainkban alkalmazott vezetékes informatikai hálózatok mobil hozzáférése által felvetett problémákat, illetve azok megoldásait. Mobil ATM, Mobil IP, Wireless Application Protocoll, Adhoc hálózatok, Mobilitással összefüggő biztonsági kérdések: hitelesítés, titkosítás, Intelligens agent-mobil agent, Számítástechnikai és távközlési eszközök helyi vezeték nélküli összekapcsolása.

Mobil hírközlés laboratórium II.       BMEVIHI5129   0/0/2/f/2      HI

A laboratórium a Mobil Távközlési Laboratórium műszerparkjára épülve a Mobil hírközlő rendszerek és a Bevezetés a mobil számítástechnikába c. tárgyak témáival foglalkozik. GSM, TETRA, WLAN, Adatátvitel mobil rendszerekben.

 

 

Mellék-szakirány gazda:  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

Dr. Pap László

egyetemi tanár

tanszékvezető


 

Orvosbiológiai technika szakirány

Célkitűzés:

Olyan interdiszciplináris ismeretek nyújtása a téma iránt érdeklődő villamosmérnök hallgatók részére, amelyek birtokában alkalmassá válnak - az egészségügy területén villamosmérnöki feladatok rendszerszemléletű megoldására - orvosbiológiai kutató csoportokban más szakképzettségűekkel (orvos, biológus, fizikus, matematikus, stb.) való közvetlen együttműködésre a diagnosztikai és terápiás készülékek kórháztechnikai és orvosi laboratóriumi berendezések (különösen az intelligens orvostechnikai mérő-és adatfeldolgozó berendezések) kutatási és fejlesztési feladatainak elvégzésére.

Ezt a mellékszakirányt elvégző hallgatók az "egészségügyben dolgozó villamosmérnök" (Biomedical Engineer) alapképzést megkapják. Ez a nemzetközileg ismert és elismert képzés alapozza meg az egészségügy intézmények elektronikus műszereiért (kiválasztás, karbantartás és szervíz megszervezése) felelős mérnökeinek szakismereteit is.

7. szemeszter

Rendszerélettani alapismeretek BMEVIDH4130        4/0/0/v/5     SOTE

Rendszerszemléletű közelítéssel megismerteti a hallgatókkal azokat az alapvető élettani folyamatokat, mechanizmusokat, amelyeknek diagnosztikai vagy kisérleti vizsgálata a villamosmérnökök szempontjából lényeges. Az élettani történések vizsgálata során taglalni kívánja a mérésekkel kapcsolatban biológai szempontból felmerülő problémákat. Általános tájékoztatást nyújt a villamosmérnököknek az orvosi-fiziológiai folyamatokról és segítséget kíván adni a különböző szakemberek közti együttműködés hatékonyságának fokozásához.

Orvosbiológiai méréstechnika            BMEVIMM4131        4/0/0/v/5     MM

A tantárgy célkitűzése, hogy bemutassa az elektronikus orvosi készülékek -rendszertechnikai felépítését, figyelembe véve a gyógyászati technológia speciális követelményeit,

- életvédelmi és szabványügyi előírásait,

- továbbfejlődési irányait,

- megítélésének, értékelésének szempontjait.

A legfontosabb biológiai paraméterek mérésére szolgáló berendezések és eljárások rendszerszermléletű ismertetése, majd konkrét példákon keresztül a villamos diagnosztikai és terápiai berendezések felépítésének és tervezési szempontjainak bemutatása.

8. szemeszter

Biometria        BMEVIFO4177         4/0/0/v/5     FO

A tantárgy célkitűzése, hogy rendszerszemléletű ismeretanyagokat adjon a hallgatóknak az élettani folyamatok méréses vizsgálatához. Bemutatja a diagnosztikai és kísérleti vizsgálatok tervezésének és kiértékelésének elméleti módszereit és azok számítógépes realizációját.

Heurisztikus és procedurális tudás feldolgozásának különböző módszerei: Objektumok és különböző típusú (kvantitatív, dichotom, logikai) változók struktúrájának, a változók szerepének és összefüggéseinek vizsgálata; Többváltozós statisztikai csoportosító és lényegkiemelő módszer alkalmazása (elsősorban tumoros, illetve rákos beteganyagra); Prognosztikai célú esemény-felismerés. Változások gépi felismerések real-time és időszakos detektálással. Céladekvát algoritmusok kiválasztása és azok gépi realizálása.

Labor I.  BMEVIMM4178      0/0/2/f/2      MM

A laboratóriumban (a) Mérések végezhetők orvosi műszerekkel és orvosi műszerekben: minőségellenőrzés: a műszer specifikációinak tesztelése, végellenőrzés, karbantartás: hibakeresési filozófiák bemutatása, biztonságtechnikai vizsgálatok a vonatkozó IEC 601-es szabvány szerint,

(b) intelligens orvosi műszerek fejlesztési fázisai demonstrálhatók: orvosbiológiai jeleknél alkalmazott lényegkiemelő és zajszűrő módszerek bemutatása; adatok számítógépre vitele, az intelligens orvosi műszerekben szükséges főbb funkciók és azok lehetséges megvalósítása,

(c) az orvosbiológiai vizsgálatok során keletkezett nagy mennyiségű adat eltárolásához szükséges adattömörítési és archiválási módszerek bemutathatók.

9. szemeszter

Orvosi képfeldolgozás     BMEVIAU5159          4/0/0/v/5     AU

A tantárgy célkitűzése alapvető ismeretek nyújtása az orvosi célú képalkotás- képfeldolgozás területén az egészségügyben üzemeltetői és szervíz tevékenységre felkészülők számára.

Bevezet az alkalmazott humán célú röntgentechnológiák, a nukleáris gyógyászat, az ultrahangos képalkotás és a mágneses rezonanciás képalkotás témakörébe.

Betekintést nyújt a kapcsolódó betegmozgató, képarchiváló és kommunikációs rendszerekbe. Érinti a digitális képalkotáshoz kapcsolódó gazdasági, biztonsági és jogi kérdéseket, valamint az alkalmazás várható tendenciáit.

Labor II.         BMEVIFO5132          0/0/2/f/2      FO

A laboratórium gyakorlati ismereteket ad a folyamatmodellek kísérleti meghatározásához, ok-okozati összefüggések feltárásához, folyamatszimulációs és identifikációs feladatok megoldásához.

 

Szakirány gazda: Irányítástechnika és Informatika Tanszék  (IIT)

 

Dr. Arató Péter

egyetemi tanár,

tanszékvezető

 


 

Pénzügyi menedzsment

(Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

 

Célkitűzés:

A mellék-szakirány elsődleges célja, hogy felvértezze a villamosmérnök hallgatókat a modern üzletvezetéshez nélkülözhetetlen ismeretanyaggal, valamint segítséget nyújtson személyes pénzügyi döntések meghozatalában. A mellék-szakirány tárgyai a magas szintű elméleti megalapozás mellett gyakorlatias és alkalmazható tudást nyújtanak.

 

Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a végzett villamosmérnökök közül mind többen számíthatnak vállalati kulcspozíciók elnyerésére. Ahhoz, hogy sikeresen építsék szakmai karrierjüket és jól megállják a helyüket felelősségteljes  pozíciókban, egyre többször kerülnek üzleti megfontolásokra alapozó döntési helyzetekbe. 

Mi kell a jó üzleti/pénzügyi döntésekhez?

 • Tisztában kell lenni a gazdasági jog által behatárolt hazai és nemzetközi gazdasági mozgástér játékszabályaival.
 • Magas szinten kell elsajátítani az üzleti élet nyelvét, a számvitelt, hiszen csak így lehet profitálni a külső és belső üzleti információkból. Érteni kell a saját és más vállalati beszámolók tartalmát, a kontrolling információkat, a pénzügyi mutatókat. A jó üzleti/pénzügyi döntések előtt és a döntést követően is szükség van ezen információk sokoldalú elemzésére, értékelésére, kontrollálására.
 • A vállalati pénzügyek ismeretanyaga elméleti megalapozást ad a jó üzleti/pénzügyi döntésekhez. A pénz az üzleti élet üzemanyaga: A pénzügyi információk segítenek átlátni a vállalati folyamatokat. A pénzügyi döntések forgatják a pénzt a vállalkozásba, koordinálják a befektetési és finanszírozási folyamatokat.
 • A szaknyelvi kommunikáció a tárgyalóképesség javítását tűzi ki célul, hiszen egyre inkább követelménnyé válik, hogy az üzleti megbeszéléséken egy, vagy több világnyelven is szót értsünk a hazai és nemzetközi üzleti partnerrel.
 • Az adótan az üzletvezetés szükséges tudásanyaga: az adó és illetékfizetési kötelezettségek ismeretének hiánya súlyos vagyoni és erkölcsi hátrányt okozhat az üzletmenetben, ám az elvonások legális mértékű minimalizálása az üzleti sikerekhez is hozzájárulhat. 
 • Végül a befektetési döntések nemzetgazdasági és globális színtere a pénzügyi piac, amelyek a teljesítményáramlást generáló pénzforrások elosztását biztosítják: A pénzügyi piacok egyidejűleg szolgálnak megtakarításaink értéknövelésére, kockázataink mérséklésére, és pénzszükségletünk forrásaként. Az egyes üzleti szereplőknél keletkezett többletpénzt a gazdaság más szereplőihez transzformálva forrást biztosít a vállalati beruházások, az üzleti tevékenység fellendítéséhez, valamint a gazdaság élénkítéséhez.

A sikeres üzleti döntések során elsajátított eszközök, módszerek a személyes anyagi boldogulás vagy kríziskezelés során is jól hasznosítható.

7. szemeszter

Gazdasági jog         BMEGT357586  4/0/0/v5                PSZ

Jogi alapfogalmak. Tulajdonjogi alapismeretek. Gazdasági státusz-jogi ismeretek (a gazdaság legfontosabb szereplőinek -- egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, nem-gazdasági társaságok, szövetkezetek, alapítványok, költségvetési szervek -- jogállása, működése). A végelszámolási eljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás. Kötelmi jogi alapismeretek: a szerződés létrejötte, megszűnése, biztosítékai, a szerződésszegés, a legfontosabb szerződéstípusok, kártérítési jogi ismeretek. Speciális polgári jogi fogalmak (értékpapírok, gazdálkodó szervezet fogalma). Az értékpapírok és az értékpapírpiac jogi szabályozása.  A piac szabályozása. A tőkepiacról szóló törvény hatálya. Munkajogi alapismeretek.

Számvitel             BMEGT357581       4/0/0/v/5      PSZ

Bevezetés a számvitelbe.  Bevezetés a könyvvitelbe. Gazdasági döntések hatása a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetre. A beszámolórészek közötti kapcsolat: Vezetői léptékű áttekintés a gazdasági beszámoló jelentőségéről, a beszámoló fő részeiről és azok egymás közötti összefüggéseiről. Hol lehet a gazdasági döntéseink hatását lemérni a beszámoló egyes részeiben? A vagyon számbavétele. Mérlegértékelés. Eszközök és források a mérlegben. A költségek számbavétele. Eredményszámítási alapfogalmak.   
Az elemzés elméleti és módszertani kérdései. A felelősségelvű vezetői számviteltől a stratégiai számvitelig. A vezetői döntéseket megalapozó vezetői számvitel követelményei a XXI. században: Újabb elemzési-értékelési módszerek a gazdálkodás hatékonyság-növelésének szolgálatában. Csoportos prezentációk.

8. szemeszter

Vállalati pénzügyek         BMEGT357587  4/0/0/v/5     PSZ

A vállalatok pénzügyi célrendszere és a pénzügyi döntések köre A pénzügyi döntések számviteli információs bázisa. A teljesítmény és a pénzáramlás követése. Alapvető pénzügyi számítások. A pénz időértéke. Jelen- és jövőérték. Speciális pénzáramok értékelése.

Pénzügyi piacok: Pénzügyi eszközök -kötvények és részvények --értékelése. Pénzügyi eszközök -kötvények és részvények --értékelése. A kockázat. Portfolió elemzés. A tőkepiaci árfolyamok modellje. CAPM.

Angol kommunikációs készségfejlesztés 1,         BMEGT638161      0/2/0/f/2      NyI

Francia kommunikációs készségfejlesztés 1.      BMEGT628161      0/2/0/f/2      NyI

Német kommunikációs készségfejlesztés 1.        BMEGT618161      0/2/0/f/2      NyI

Orosz kommunikációs készségfejlesztés 1.         BMEGT648161      0/2/0/f/2      NyI

A hallgatók a GTK Nyelvi Intézetében meghirdetett "Idegen-és anyanyelvi kommunikációs készségfejlesztő" tárgycsoport fenti tárgyai közül választhatnak.

 

9. szemeszter

Adótan           BMEGT351177  4/0/0/v/5     PSZ

Bevezetés az adózásba. Az adózás rendjéről szó1ó törvény. A bírósági végrehajtás. Jövedelem-típusú adók. A forgalmi típusú adózásról. Az általános forgalmi adó szerepe az adózásban. A fogyasztási adó és a jövedéki szabályozás. A társasági adózás és az osztalékadózás. Amit az EVA-ról tudni kell. A helyi adók. Egyes adó-jellegű befizetések. A központi költségvetésből nyújtható, illetve igényelhető egyes támogatások.

A nemzetközi adózás és adójog fogalma, a főbb rendező elvek. A nemzetközi adózás irányadó jogforrásai és azok jellemzői. Az egyezményi jog lényege és a kétoldali egyezmények fogalomrendszere. Az angol, a francia, a német adójogi szabályozás jogforrásai és fontosabb előírásai az adóalap, az adó mértéke, az adókedvezmény és az adómentesség terén. Az ezen országok és Magyarország közötti kettős adóztatást kizáró egyezmények főbb tartalma. Adóharmonizáció az Európai Unióban.

Tőkebefektetési döntések       BMEGT351482  2/0/0/f/3      PSZ

Befektetési döntések lényege, típusai. Befektetés pénzügyi eszközökbe. Fontosabb pénzügyi eszközök és ezek értékelése. A pénzügyi és tőkepiacok alapvető intézményei, eszközei, ügyletei. Portfolió elmélet. Tőkeallokáció kockázatos eszközök és a kockázatmentes eszközök között. Az optimális kockázatú portfoliók. A tőkepiaci egyensúly. A tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM). Piaci hatékonyság. Befektetés elemzés. Opciók. Határidős ügyletek és más származtatott termékek. Opciós piacok. Opció értékelés. Határidős piacok. Határidős ügyletek. Bevezetés a befektetési döntésekbe.

 

 

Mellék-szakirány gazda: GTK Pénzügy és Számvitel Tanszék

 

A szakirányról további felvilágosítást ad: dr. Laáb Ágnes docens, St. ép. 421 email: lagnes@lucifer.kgt.bme.hu

 

Szórádiné dr. Szabó Márta

egyetemi docens

tanszékvezető


 

Szervo- és robothajtások

Célkitűzés:

Életünk számos területén találkozunk villamos hajtásokkal megvalósított mozgás-szabályozásokkal. Ezeknek a hajtásoknak nagy része az adott feladatra kifejlesztett, intelligens szabályozási rendszerbe illeszkedő, magas minőségi követelményeket teljesítő, úgynevezett szervohajtás.

Intelligens villamos szervohajtásokat tartalmaznak pl. a számítógépekben a floppy-, a CD-, és a Winchester meghajtók, a számítástechnikai eszközök közül a nyomtatók, a plotterek és a biztonsági adattárolók, az irodai gépek közül pl. a faxok és a másolók, a híradástechnikai eszközök közül pl. a DVD-k, a videók, a CD-k, a magnetofonok, az antenna mozgatók és a műhold követőrendszerek, az autók kényelmi és biztonsági berendezései, a villamos autók, valamint a szerszámgépek, a megmunkáló gépsorok és a robotok.

A mellék-szakirány célja: A szervomotorok, a szervohajtások, a szervo irányítási és szabályozási módok ismertetése.

Főbb témakörök: A szervomotorok konstrukciói, a szervohajtások elektronikai berendezései. A szervomotorok legjobb kihasználását biztosító hajtásspecifikus szabályozási módok. Számítógépes tervezés, modellezés. Mikroszámítógépes hajtásirányítás. Egy és több gépes feladatorientált mozgásszabályozási feladatok. Erő (nyomaték), sebesség (fordulatszám) és pozíció (szögelfordulás) szabályozás.

A mellék-szakirány csak az alapképzésben megszerzett ismeretekre épít, ezért bármelyik főszakirány hallgatója felveheti.

7. szemeszter

Szervo- és robothajtások  BMEVIVG4124         4/0/0/v/5     VET

Számítástechnikai, híradástechnikai és irodatechnikai berendezések, szerszámgépek és robotok szervo feladatai. Villamos szervomotorok és hajtások komplex tárgyalása, a mechanikai vonatkozások, a hajtásérzékelők, a táplálási, az áramszabályozási és a hajtásirányítási módok vizsgálata. Elektronikus táplálású, állandómágneses és egyéb speciális villamos szervomotorokra épülő szabályozott hajtások felépítésének, tulajdonságainak ismertetése. Cél IC-ket felhasználó hajtásszabályozások és vezérlések. Intelligens hajtásszabályozások. Különféle szervohajtások szabályozástechnikai, konstrukciós és alkalmazástechnikai összehasonlítása. Egy- és többgépes rendszerek fordulatszám-, nyomaték- és pozíciószabályozása.

Számítógéppel segített tervezés  BMEVIVG4126       4/0/0/v/5     VET

Szervorendszerek villamos gépeinek és más elektromágneses eszközeinek számítógéppel segített tervezése. Lágy mágneses anyagok és villamos vezetők tulajdonságai. Transzformátor és fojtótekercs tervezése. Állandómágnesek tulajdonságai. Állandómágneses egyenáramú és szinkron szervomotorok tervezésének alapkérdései. Aszinkron szervomotorok. Számítógépek alkalmazása a tervezésben: előtervező, ellenőrző és tervező programok. A végeselemes térszámító programok alkalmazása speciális villamos gépek tervezésében. Két dimenziós stacionárius és kvásistacionárius mágneses terek számítása. A helyettesítő áramkör elemeinek számítása a végeselemes módszerrel.

8. szemeszter

Modellezés és szimuláció a mechatronikában     BMEVIVG4167          4/0/0/v/5     VET

A szervorendszerekben alkalmazott mechanikát, elektronikát és informatikát integráló mechatronika modellezésével és szimulációjával foglalkozik a tárgy.

A rendszerelmélet alapfogalmai, az állapottér módszer alapjai. Állapotegyenletek megoldási módszerei. Számítógépes szimuláció. Modellalkotás folyamata. Egyen- és váltakozóáramú szervomotorok modellezési lehetőségei. Nemlinearitások és térbeli felharmonikusok figyelembe vétele. Félvezetős villamos szervohajtások modellezése, a teljesítmény-elektronikai kapcsolás és a motor modelljének illesztése. Szabályozó körök modellezése. Gépmodellek alkalmazása szabályozó körökben, modellreferenciás szabályozások. Tranziens folyamatok szimulációja. Példák professzionális szoftverek (MATLAB-SIMULINK, PSPICE) alkalmazására a szervorendszerek szimulációja területén. Grafikus megjelenítés módszerei.

Szervo labor I.        BMEVIVG4170     0/0/2/f/2 VET

Szervorendszerek egyenáramú és váltakozóáramú intelligens szervohajtásainak vizsgálata. Komplex szervorendszerként CNC (computerized numeric control) szerszámgép vezérlő és hatszabadságfokú robot vizsgálata, programozása. Szoftverek bemutatása és alkalmazása a szervorendszerek villamos gépeinek számítógépes tervezésére, optimalizálására.

9.szemeszter

Mikroszámítógépes irányítás     BMEVIVG5126           4/0/0/v/5     VET

Szervorendszerek irányításának hardver  és szoftver elemei. Érzékelők jeleinek feldolgozása, digitalizálás, jelátvitel szabványos buszokon. Mikroprocesszor, mikrocontroller, jelprocesszor alapú mikroszámítógép. Digitális gyújtásvezérlők, impulzusszélesség modulátorok. Rendszertechnikai elvek. Jelfeldolgozás: becslés, szűrés, identifikáció, obszerverek. Szabályozási algoritmusok, korlátozás és adaptivitás megvalósítása. Valós idejű programozás. Alkalmazási példák: Mikroszámítógépes irányítású egyenáramú, váltakozóáramú és léptetőmotoros szervohajtások. Korszerű vezérlési és szabályozási módszerek; mezőorientált szabályozás, érzékelő nélküli szabályozások, intelligens (fuzzy, neurális, genetikus) irányítások alkalmazása.

Szervo labor II.      BMEVIVG5127           0/0/2/f/2      VET

Szinkron és aszinkron motoros szervohajtás számítógépes hajtásirányítójának vizsgálata. Számítógépes irányítású univerzális (szinkron/aszinkron) váltakozóáramú szevohajtás vizsgálata. Villamos szervomotorok és szervohajtások modellezése számítógép segítségével. Félvezetős váltakozóáramú szervorendszerek tranziens folyamatainak szimulációja az áramköri-, illetve az állapotegyenletek alapján.

 

Szakirány gazda:Villamos Energetika Tanszék

 

dr. Schmidt István

egyetemi tanár

tanszékvezető

 


 

Szoftver technológia szakirány

Célkitűzés:

A villamosmérnöki szakma által lefedett valamennyi szakterületen folytonosan növekszik a számítástechnika és ezen belül is a szoftver fontossága. Eközben a szoftver készítése és üzemeltetése mindinkább egy önálló, új diszciplínává válás jeleit mutatja. Jelen mellékszakirány célja, hogy a hallgatókat megismertesse a szoftver fejlesztésének és karbantartásának technikáival, módszertanával, eszközeivel. A programok gyártásának technikai aspektusain túlmenően áttekintést kíván nyújtani a rendszerek integrációja, a nyílt rendszerek használata és a menedzsment témakörében is.

A mellékszakirány a Számítógépek programozása, Digitális technika és Informatika tárgyakban tanult ismeretekre épít.

7. szemeszter

Programozás technológiája        BMEVIFO4132          4/0/0/v/5     FO-MM

A szoftver technológiák kialakulása, lényegük. A rendszerfejlesztés modelljei. A szoftver, mint termék. Életciklus modellek. A szoftver projekt tervezés. Követelmények elemzése, specifikációs eszközök és technikák. A programtervezés elvei, adatfolyam, adatstruktúra orientált tervezés. Módszertanok áttekintése (JSD, SSADM, OOD ). CASE eszközökön implementált technikák és metódusok. Konfigurációs menedzsment, projekt vezetés.

Gépközeli programozás   BMEVIMM4133         2/0/2/v/5     FO-MM

Beágyazott rendszerek fejlesztése. Az Intel x86 processzorainak utasításkészlete. Utasításcsoportok, címzési módok. Az assembly nyelv elemei, direktívák, relokáció, fordítás. Frémezés. Magasabb szintű nyelvi ( C, Pascal ) elemek gépi szintű implementálása. Átjárás különböző nyelvek között. Az operációs rendszerek használata alacsony szinten. Megszakítások kezelése. Programozás védett módban. Az Intel MCS 51 vagy 96 egy csipes mikroprocesszorának felépítése, programozása.

8. szemeszter

Objektum-orientált programozás       BMEVIFO4179  2/0/2/v/5     FO- MM

Objektumok létrehozása, osztályok. Operátor overload, öröklés, generikus osztályok. Real-time és ablakozó rendszerek objektum orientált tervezése. Az MS-WINDOWS futtató környezet, programozás API könyvtár felhasználásával. Objektum személetű programozás MS-WINDOWS környezetben. Ember-gép kapcsolat grafikus rendszerekben.

Projekt laboratórium        BMEVIFO4180          0/0/2/f/2      FO-MM

A 7. szemeszterben előadott Programozás technológiája c. tárgyhoz szervesen kapcsolódó gyakorlat keretében a hallgatók csoportokban egy valós probléma megoldására fejlesztenek szoftvert. Ezen munka során gyakorlatot szereznek egy a szemeszter egészére kiterjedő méretű projekt megvalósításában, a követelmények specifikálásától a karbantartásig. A hallgatóknak módjukban áll a programozási technológiák keretében tanult módszerek gyakorlati alkalmazása és a csoportban végzett munka technikáinak begyakorlása.

A projekt során az alábbi dokumentumokat készítik el:

 • Rendszerdefiníció, projekt terv, követelmény specifikáció
 • Tervdokumentáció (külső, architektúrális és részletes tervezési specifikációk )
 • Felhasználói kézikönyv
 • Dokumentált, belőtt, tesztelt program

9. szemeszter

Nyílt rendszerek     BMEVIMM5133        4/0/0/v/5     MM- FO

A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse napjaink számítógéprendszereinek egyik legfontosabb problémájával, a különböző hardver és szoftver architektúrájú rendszerek összekapcsolásának, együttműködésének, kezelésének és menedzselésének kérdéskörével. A tárgy konkrét példákon keresztül mutatja be a nyílt rendszerarchitektúrák különböző területein - kezelői felületen, operációs rendszer programozásában, rendszerek hálózati kapcsolódásában, menedzsmentjében - kialakult szabványokat, megoldási módokat.

Laboratórium         BMEVIFO5134      0/0/2/f/2 FO- MM

A tárgy célja konkrét CASE eszköz(-ök) bemutatása és használata. Mivel a CASE-ben implementált technikák és módszerek ( SA/SD, SSADM, RT, OOD, stb. ) már ismertek, a labor a rendszer kezelésére, az általa nyújtott szolgáltatásokra, ellenőrzésekre és a konfigurációs menedzsmentre koncentrál. A hallgatók csoportokban, közös adatbázisokat építve olyan feladatokat oldanak meg, amelyek a CASE lehetőségeihez igazodnak.

 

Mellék-szakirány gazda: Irányítástechnika és Informatika Tanszék (IIT)

 

Dr. Arató Péter

egyetemi tanár,

tanszékvezető


 

Villamosenergetikai menedzsment szakirány

Célkitűzés:

A szakirány olyan mérnök-menedzserek felkészítésére vállalkozik, akik jártasak a racionális villamosenergia termelés, szállítás, szolgáltatás és felhasználás területén. A szolgáltatási és felhasználási folyamatban résztvevő menedzsereknek a  rendszerszemléletű műszaki tudáson túlmenően rendelkezniük kell alapvető gazdasági, környezetvédelmi és jogi ismeretekkel és az ezeknek megfelelő interdiszciplináris szemlélettel is. A szakirány betekintést nyújt a gyakorlati menedzsment feladatokba, az energia- és tarifapolitikába, a minőségbiztosításba és a nemzetközi kitekintésű tanácsadói tevékenységbe.

A mellékszakirány csak az alapképzés tárgyaira épít, ezért az bármelyik főszakirány hallgatója felveheti.

7. szemeszter

Villamos energia-termelő rendszerek         BMEGEEN3109        4/0/0/v/5            ET,

A villamosenergia-ellátás szerepe a fenntartható fejlődés biztosításában. Felhasználható energiaforrások, környezetvédelmi korlátok.

Közvetett energiaátalakítók. Hőerőművek. Kombinált ciklusú és kapcsolt energiatermelés. Nukleáris erőművek típusai, folyamatai, biztonságtechnika. A fúziós energiatermelés kilátásai. Közvetlen hő-villamos energiaátalakítók (MHD, termoelektromos,  fotovillamos, elektrokémiai).

Megújuló energiaforrások, nap-, szél-, víz-, biomassza-energia hasznosító aktív, passzív és hibrid rendszerek, naperőművek. Energiatárolás. Hidrogén technológia.

Villamosenergetika menedzsment     BMEGT204038         4/0/0/v/5         IVMT

A tárgy megismerteti a hallgatókkal a villamosenergia előállítás, a szolgáltatás és fogyasztás piacorientáltságát és azt a szemléletváltást, hogy miként értelmezhető a villamosenergia mint termék és szolgáltatás. Áttekintést nyújt a villamosenergia marketingről. Feltárja a mérnökmenedzser feladatait a  szervezetben. Bemutatja a legújabb menedzsment-technikákat, -módszereket és -eszközöket, a gazdaságossági számítások alapjait, gazdasági modellezési technikákat, a minőségbiztosítás gyakorlati vonatkozásait.

8. szemeszter

VER minőség-szabályozása     BMEVIVM4183        4/0/0/v/5           VET

Villamosenergia rendszer (VER) egyesülések piacorientált együttműködésének technikai, gazdasági irányítása, jogi szabályozása. Környezeti hatások, környezetirányítás. A villamosenergia minőség jellemzői. A villamosenergia szolgáltatás folytonossága, megbízhatósága. Minőségügy a tervezés, a villamosenergia termelés, a szállítás és szolgáltatás területén. Interaktív villamosenergia ellátás (tarifa politika, fogyasztói magatartás befolyásolás). A VER menedzsment telematikai és informatikai kiszolgáló rendszere.

Laboratórium I.      BMEVIVM4168     0/0/2/f/2         ET, IVMT, VET

9. szemeszter

Energiatakarékos és hálózatbarát villamos hajtások   BMEVIVG5137 4/0/0/v/5 VET

Villamos hajtások rendszerszemléletű vizsgálata a veszteségek szempontjából. Veszteségi modellek. Veszteségek csökkentésének lehetőségei a munkagépekben. Energiatakarékos szabályozások megvalósítása állandó fordulatszámú és változó fordulatszámú hajtásokban. Adaptív (optimum kereső) szabályozások. Nagyteljesítményű és erőművi hajtások. Impulzusszélesség moduláció (PWM) kiválasztása energetikai optimumok és hálózatkimélés céljából. Energiatakarékos megoldások különleges villamosgépekkel és kapcsolásokkal. Villamos hajtású járművek optimális energia felhasználása. Villamos teljesítmények, veszteségek és hatásfokok mérésének korszerű módszerei. Gazdaságossági vizsgálatok. Az energiatakarékos hajtások fejlődésének irányai.

Laboratórium II.    BMEVIVM5125          0/0/2/f/2     ET, IVMT,VET

 A tárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi mérések, számítógépes szimulációk, esettanulmányok, szakmai látogatások.

 

 

Mellék-szakirány gazda: Villamos Energetika Tanszék,

 

Dr. Schmidt István

egyetemi tanár

tanszékvezető 

 

 

 


 

Tantervek, listák

 

A Villamosmérnöki Szak mintatanterve

Érvényes a 2002-ben vagy később iratkozottak részére.

MEGNEVEZÉS

SZEMESZTER

Tantárgy

Tantárgykód

Típus

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Matematika B1

BMETE901913

K

 

4/2/0/v/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika B2

BMETE901918

K

 

 

4/2/0v/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika B3

BMETE922246

K

 

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

 

 

 

Matematika B4

BMETE902923

K

 

 

 

4/0/0/v/4

 

 

 

 

 

 

 

Fizika C1

BMETE111820

K

 

4/0/0/v/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika C2

BMETE111821

K

 

 

4/0/0/v/5

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika C3

BMETE111822

K

 

 

 

4/0/0/v/5

 

 

 

 

 

 

 

Számítástudomány alapjai

BMEVIMA2025

K

 

 

 

 

4/2/0v/8

 

 

 

 

 

 

Anyagtudomány

BMEGEMT1532

K

 

4/0/0/v/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intormatika IC1

BMEVIAU2023

K

 

 

 

4/0/0/v/6

 

 

 

 

 

 

 

Informatika IC2

BMEVIAU2024

K

 

 

 

 

4/0/0/v/5

 

 

 

 

 

 

Programtervezés l

BMEVlET1015

K

 

2/1/1/f/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programtervezés 2

BMEVIETI017

K

 

 

0/0/2/f/3

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitális technika 1

BMEVIF01016

K

 

2/2/0/v/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitális technika 2

BMEVIF01013

K

 

 

4/2/0v/8

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrotechnika 1

BMEVIVE2020

K

 

 

 

2/0/0/f/2

 

 

 

 

 

 

 

Elektrotechnika 2

BMEVIVE2027

K

 

 

 

 

1/0/1/v/3

 

 

 

 

 

 

Hálózatok és rendszerek 1

BMEVIEV1019

K

 

 

2/2/0/v/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hálózatok és rendszerek 2

BMEVIEV2015

K

 

 

 

4/2/0v/7

 

 

 

 

 

 

 

Elektromágneses terek

BMEVIEV2018

K

 

 

 

 

4/0/0/v/5

 

 

 

 

 

 

Elektronika 1

BMEVIEE2019

K

 

 

 

 

4/0/0/v/5

 

 

 

 

 

 

Elektronika 2

BMEVIHI3020

K

 

 

 

 

 

4/0/0/v/5

 

 

 

 

 

Elektronika 3

BMEVIAU3021

K

 

 

 

 

 

 

4/0/0/v/5

 

 

 

 

Méréstechnika

BMEVIMM2022

K

 

 

 

 

4/0/0/v/5

 

 

 

 

 

 

Laboratórium 1

BMEVIMM3023

K

 

 

 

 

 

0/0/4/f/5

 

 

 

 

 

Laboratórium 2

BMEVIMM3024

K

 

 

 

 

 

 

0/0/4/f/5

 

 

 

 

Villamos energetika

BMEVIVM3025

K

 

 

 

 

 

3/0/0/v/5

 

 

 

 

 

Híradástechnika

BMEVITT3026

K

 

 

 

 

 

3/1/0/v/5

 

 

 

 

 

Mikroelektronika és technológia

BMEVIET3027

K

 

 

 

 

 

3/1/0/v/5

 

 

 

 

 

Szabályozástechnika

BMEVIAU3028

K

 

 

 

 

 

3/1/0/v/5

 

 

 

 

 

Fő szakirány elméleti tárgyai

 

SK

 

 

 

 

 

 

4/0/0/v/5

4/0/0/v/5

4/0/0/v/5

4/0/0/v/5

 

Fő szakirány elméleti tárgyai

 

SK

 

 

 

 

 

 

4/0/0/v/5

4/0/0/v/5

 

 

 

Fő szakirány laboratóriumai

 

SK

 

 

 

 

 

 

0/0/2/f/3

0/0/2/f/3

0/0/2/f/3

0/0/2/f/3

 

Önálló laboratórium

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

0/0/6/f/2

0/0/2/f/2

 

Mellékszakirány elméleti tárgyai

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

4/0/0/v/5

4/0/0/v/5

4/0/0/v/5

 

Mellékszakirány elméleti tárgyai

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

4/0/0/v/5

 

 

 

Mellékszakirány laboratóriumai

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

0/0/2/f/2

0/0/2/f/2

 

Közismereti tárgyak

 

KV

 

2/0/0/f/2

2/0/0/v/2

2/0/0/f/2

2/0/0/f/2

 

2/0/0/v/2

2/0/0/f/2

2/0/0/v/2

2/0/0/v/2

 

Válaszható tárgyak

 

V

 

 

 

 

 

 

4/0/0/v/5

4/0/0/v/5

4/0/0/v/5

4/0/0/v/5

 

Digitális technika szigorlat

 

K

 

 

 

SZ

 

 

 

 

 

 

 

Hálózatok és rendszerek szigorlat

K

 

 

 

 

SZ

 

 

 

 

 

 

Matematika szigorlat

 

K

 

 

 

 

 

SZ

 

 

 

 

 

Diplomatervezés

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/24/0/A/30

Összes heti óra

 

 

 

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Összes kredit-pontszám

 

 

 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Vizsgaszám

 

 

 

4

5

5

5

5

5(6)

5(6)

4(5)

4(5)

 

 

X: keresztféléves tárgy

+: keresztféléves tárgy csak vizsgával

   :üres mező: nincs keresztfélév

 

 

 

 

 

 

A Villamosmérnöki Szak mellék-szakirányainak tanterve

 

MEGNEVEZÉS

SZEMESZTER

Mellékszakirány, tantárgy

tantárgykód

Típus

X

7

8

9

Akusztika-hangtechnika (3)

 

 

 

 

 

 

A műszaki akusztika alapjai  

BMEVIHI4129

SK

 

4/0/0/v/5

 

 

Hangjelek és hangjel-feldolgozás

BMEVIHI4139

SK

 

4/0/0/v/5

 

 

Akusztikai mérések   

BMEVIHI4148

SK

 

 

4/0/0/v/5

 

Hangtechnika labor I

BMEVIHI4140

SK

 

 

0/0/2/f/2

 

Hangstúdió-technika

BMEVIHI5030

SK

 

 

 

4/0/0/v/5

Hangtechnika labor II

BMEVIHI5040

SK

 

 

 

0/0/2/f/2

Alkalmazott informatika  (1)

 

 

 

 

 

 

Interfésztechnika

BMEVIAU4101

SK

 

4/0/0/v/5

 

 

Szoftver eszközök

BMEVIAU4102

SK

 

4/0/0/v/5

 

 

Automatika

BMEVIAU4142

SK

 

 

4/0/0/v/5

 

Laboratórium

BMEVIAU4143

SK

 

 

0/0/2/f/2

 

Médiatechnika

BMEVIAU5101

SK

 

 

 

4/0/0/v/5

Laboratórium II.

BMEVIAU5102

SK

 

 

 

0/0/2/f/2

Digitális jelfeldolgozás (híradástechnika)  (2)

 

 

 

 

 

Digitális jelek és rendszerek analízise

BMEVIHI4106

SK

 

4/0/0/v/5

 

 

A digitális jelfeldolgozás eszközei

BMEVIHI4105

SK

 

4/0/0/v/5

 

 

Jelfeldolgozó rendszerek tervezése

BMEVIHI4146

SK

 

 

4/0/0/v/5

 

Laboratórium I.

BMEVIHI4179

SK

 

 

0/0/2/f/2

 

Beszéd- és adatjelek feldolgozása

BMEVITT5105

SK

 

 

 

4/0/0/v/5

Laboratórium II.

BMEVIHI5246

SK

 

 

 

0/0/2/f/2

Elektronikus készülékek tervezése és gyártása  (4)

 

 

 

 

Iparjogvédelem

BMEVIET4109

SK

 

4/0/0/v/5

 

 

Multichip modulok

BMEVIET4111

SK

 

4/0/0/v/5

 

 

Elektronikus készülékek

BMEVIET4152

SK

 

 

4/0/0/v/5

 

Moduláramkörök tervezése és építése labor

BMEVIET4153

SK

 

 

0/0/2/f/2

 

Minőségbiztosítás és megbízhatóság

BMEVIET5110

SK

 

 

 

4/0/0/v/5

Készülékek minőségellenőrzése laboratórium

BMEVIET5111

SK

 

 

 

0/0/2/f/2

Elektronikus szolgáltatás és biztonság (16)

 

 

 

 

 

 

Elektronikus szolgáltatások     

BMEVITT4100

SK

 

4/0/0/v/5

 

 

Információ és hálózatbiztonság  

BMEVITT4103

SK

 

4/0/0/v5

 

 

Szolgáltatásbiztonság   

BMEVITT4104

SK

 

 

4/0/0/v/5

 

Elektronikus biztonság laboratórium    

BMEVITT4116

SK

 

 

0/0/2/f/2

 

Elektronikus alkalmazás platformok  

BMEVITT5011

SK

 

 

 

4/0/0/v/5

Elektronikus szolgáltatások laboratórium  

BMEVITT5020

SK

 

 

 

0/0/2/f/2

 

MEGNEVEZÉS

SZEMESZTER

Mellékszakirány, tantárgy

tantárgykód

Típus

X

7

8

9

Energetikai informatika (5)

 

 

 

 

 

 

Villamosenergia piac

BMEVIVM4137

SK

 

4/0/0/v/5

 

 

Ver méréstechnika és jelfeldolgozás

BMEVIVM4113

SK

 

4/0/0/v/5

 

 

Processzoros védelmek és irányítástechnika1

BMEVIVM4154

SV

 

 

4/0/0/v/5

 

Villamosgépek mikroprocesszoros vezérlése2

BMEVIVG4155

SV

 

 

4/0/0/v/5

 

Laboratórium I.

BMEVIVM4156

SK

 

 

0/0/2/f/2

 

Szimuláció és tervezés

BMEVIVM5112

SK

 

 

 

4/0/0/v/5

Laboratórium II.

BMEVIVM5113

SK

 

 

 

0/0/2/f/2

Fizikaimódszerek a távközlésben (17)

 

 

 

 

 

 

Korszerű távközlési eszközök áramköri modelljei 

BMEVIHV4117 

SK

 

4/0/0/v/5

 

 

Elektrodinamika a távközlésben  

BMEVIHV4120

SK

 

4/0/0/v/5

 

 

Új modulációs, kódolási és rendszertechnikai módszerek  1 

BMEVIHV412

SK

 

 

4/0/0/v/5

 

Mérések I              

BMEVIHV4127

SK

 

 

0/0/2/f/2

 

Szoftver rádió technológia   

BMEVIHV5022

SK

 

 

 

4/0/0/v/5

Mérések II         

BMEVIHV5026

SK

 

 

 

0/0/2/f/2

Infokommunikáció menedzsment és szabályozás (14)

 

 

 

 

 

 

Infokommunikációs környezet

BMEVITT4059

SK

 

4/0/0/v/5

 

 

Infokommunikációs termékek

BMEVITT4061

SK

 

4/0/0/v/5