Alumni

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán végzett villamosmérnökök, mérnök informatikusok, egészségügyi mérnökök és gazdaságinformatikusok a magyar műszaki értelmiség meghatározó részét képezik, ezért tartjuk fontosnak, hogy az öregdiák szervezeti tagság révén folyamatosan tájékoztatást kapjanak a tanszékeken folyó K+F+I tevékenységről, évfolyam– és tankörtalálkozókról, szakmai konferenciákról, egyéb rendezvényekről.

Kérem, regisztráljanak mindazokba a csoportokba, közösségekbe, melyek egyetemi éveik alatt meghatározóak voltak az Önök számára, hisz az alumni szervezet révén talán újra egyetemistának és villanykarosnak érezhetik magukat!

A BME VIK Alumni honlapja
A Schönherz Kollégium alumni honlapja

Jubileumi diplomák igénylése

A Műegyetemen hagyomány, hogy az 50-60-65-70-75 évvel ezelőtt végzett hallgatók jubileumi arany-, gyémánt-, vas-, rubin-és platina diplomát igényelhetnek az adott kar dékánjától.

2018-ban azon kollégák kérhetik Díszoklevél kiállítását, akik 50 éve – 1968-ban, vagy 60 éve – 1958-ban, vagy 65 éve – 1953-ban, vagy 70 éve – 1948-ban, vagy 75 éve – 1943-ban kaptak mérnöki oklevelet a Karon ill., a BME jogelőd intézményeiben.

Azok, akik jogviszonyukat a Műegyetemen kezdték meg, de más intézményben kényszerültek befejezni, emlékoklevelet igényelhetnek.

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala 2018. március 16-ig várja a jubileumi díszoklevél iránti igényeket végzett hallgatóitól.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • Kérelem Dr. Jakab László dékánnak címezve 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2., Q épület B szárny magasföldszint címen
  • Az eredeti mérnöki oklevél fénymásolata
  • Jelentkezési lap (kattintson rá a letöltéshez)
  • Szöveges szakmai önéletrajz egyes szám 3. személyben megfogalmazva. Az életrajz hossza ne haladja meg az 1900 leütést/karaktert (szóközökkel együtt), mintaként megtekinthetőek a korábbi évek kiadványai.

A dokumentumok beküldhetőek postán vagy e-mailen keresztül. E-mail cím: titkarsag@vik-dh.bme.hu

Az ünnepség várható időpontja: 2018. május 22. (kedd) 12:00, helyszíne BME Központi épület Aula (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.), amelyre minden érintett jelentkező postán meghívót fog kapni.

További információ kérhető Aczél Annamáriától az annamaria@vik-dh.bme.hu címen vagy a (+36-1) 463-1509 telefonszámon.

 

Fotógaléria 2007-től:

2017-2   2017-1   2016-2   2016-1   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007 

Jubileumi diplomák évkönyve 2000-től:

2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010

2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2000-2001