A VILLAMOSMÉRNÖKI BSC SZAK TANTERVE

ÉRVÉNYES 2014. szeptember 1-től

 

    Tárgynév Szemeszter
      1 2 3 4 5 6 7
Természettudományos alapismeretek (48 kreditpont)
1 TE90AX00  Matematika A1 4/2/0/v/6            
2 TE90AX26 Matematika A2   4/2/0/f/6          
3 TE90AX16 Matematika szigorlat A2   0/0/0/s/0          
4 TE90AX09 Matematika A3     2/2/0/v/4        
5 TE90AX51 Matematika A4     2/2/0/v/4        
6 TE11AX21 Fizika 1 3/1/0/v/4            
7 TE11AX22 Fizika 2   3/1/0/v/4          
8 VISZAA02 A számítástudomány alapjai 2/2/0/v/4            
9 VIIIAB04 Informatika 1       4/1/0/f/5      
10 VIAUAB01 Informatika 2       4/0/1/v/5      
11 VIETAB00 Elektronikai technológia és anyagism.     4/0/2/f/6        
Gazdasági és humán ismeretek (20 kreditpont)
12 GT30A001 Mikro- és makroökonomia           4/0/0/v/4  
13 GT20A001 Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan         4/0/0/f/4    
14 GT55A001 Üzleti jog           2/0/0/f/2  
15 GT52A400 Mérnök leszek 2/0/0/f/2            
16 ld. honlap Köt vál gazd és hum 1, 2 2/0/0/f/2           2/0/0/f/2
17 ld. honlap Köt vál gazd és hum 3, 4   2/0/0/f/2         2/0/0/f/2
Szakmai törzsanyag (89 kreditpont)
18 VIHIAA01 A programozás alapjai 1 2/2/2/f/7            
19 VIAUAA00 A programozás alapjai 2   2/2/2/f/7          
20 VIIIAA01 Digitális technika 1 3/1/1/v/5            
21 VIIIAA02 Digitális technika 2   4/1/0/v/5          
22 VIHVAA00 Jelek és rendszerek 1   4/2/0/v/6          
23 VIHVAB01 Jelek és rendszerek 2     3/3/0/v/6        
24 VIVEAB00 Elektrotechnika     4/0/1/f/5        
25 VIHVAC03 Elektromágneses terek alapjai         3/1/0/v/4    
26 VIHIAB02 Elektronika 1     3/2/0/v/5        
27 VIAUAC05 Elektronika 2         4/1/0/f/5    
28 VIMIAB01 Méréstechnika       3/2/0/f/5      
29 Specializáció előkészítő tantárgy 11       3/a/b/v/5      
30 Specializáció előkészítő tantárgy 21       3/a/b/v/5      
31 Specializáció előkészítő tantárgy 31       3/a/b/v/5      
32 Specializáció előkészítő tantárgy 41           3/a/b/v/5  
33 VIMIAC05 Laboratórium 1         0/0/4/f/5    
34 VIMIAC07 Laboratórium 2           0/0/3/f/4  
Differenciált szakmai ismeretek (43 kreditpont)
35 Specializáció tantárgy 1         3/1/0/v/4    
36 Specializáció tantárgy 2         3/1/0/v/4    
37 Specializáció tantárgy 3         3/1/0/v/4    
38 Specializáció tantárgy 4           3/1/0/v/4  
39 Specializáció laboratórium           0/0/3/f/4  
40 Témalaboratórium         0/0/2/f/3    
41 generikus Önálló laboratórium           0/0/4/f/5  
42  generikus Szakdolgozat-készítés             0/10/0/f/ 15
Szabadon választható tantárgyak (10 kreditpont)2
43 ld. honlap Szabadon választható tantárgy 1, 2           2/0/0/v/2 2/0/0/f/2
44 ld. honlap Szabadon választható tantárgy 3             2/0/0/f/2
45 ld. honlap Szabadon választható tantárgy 4             2/0/0/f/2
46 ld. honlap Szabadon választható tantárgy 5             2/0/0/f/2
Kritériumtárgyak
47 ld. honlap Testnevelés 0/2/0/a/0 0/2/0/a/0          
48 generikus Szakmai gyakorlat3             6 hét/a/0
Ajánlott tantárgy
49 generikus Tanköri foglalkozás 0/2/0/a/0 0/2/0/a/0          
Összesítés
    Összes heti óra bontva (krit. tárgyak nélkül) 18/8/ 3/30 19/8/ 2/30 18/9/ 3/30 20/6/ 4/30 20/5/ 6/33 14/2/ 11/30 12/10/ 0/27
    Összes heti óra (krit. tárgyak nélkül) 29 29 30 30 31 27 22
    Összes óra a képzésben 198 121/48/ 29          
    Összes kredit pontszám 30 30 30 30 33 30 27
    Vizsgaszám4 4 4 4 4 4 4 0

 

x/y/z/v vagy f/kredit: x: előadási órák, y: gyakorlati órák, z: laboratórium órák száma, v: vizsga, f: félévközi jegy, kredit: a tantárgyhoz rendelt kreditpontok száma. 1 kredit: 30 (átlagos) hallgatói munkaóra

1

Az 5. félévtői induló specializációkra való bejutás feltétele az adott specializációt előkészítő tantárgy előzetes teljesítése (ld. kari szabályzat)

2

A tantervben előírt 10 kreditnyi szabadon választható tantárgykeret más kreditértékű tantárgyakkal is teljesíthető

3

Az intézményen kívül teljesítendő  szakmai gyakorlat a végbizonyítvány megszerzésének kritériumfeltétele (ld. kari szabályzat) 

4

A 7. félévben felvett, vizsgakövetelménnyel záruló tantárgyak vizsgáinak teljesítésére csak erősen korlátozott idő áll rendelkezésre az MSc képzésre jelentkező hallgatók számára

 

Specializáció előkészítő tantárgy

29-32 VIIIAB05 Szabályozástechnika        3/1/1/v/5         
29-32 VITMAB03 Infokommunikáció       3/2/0/v/5      
29-32 VIEEAB00 Mikroelektronika       3/0/2/v/5      
29-32 VIVEAB01 Villamos energetika       3/1/1/v/5      

 

Specializáció tantárgyak

Beágyazott és irányító rendszerek specializáció 
35 VIMIAC06 Beágyazott és ambiens rendszerek         3/1/0/v/4         
36 VIIIAC03 Ipari irányítástechnika         3/1/0/v/4    
37 VIAUAC06 Mikrokontroller alapú rendszerek         3/1/0/v/4    
- Beágyazott információs rendszerek ágazat (MIT) 
38 VIMIAC08 Párh. és eseményvez. progr. beágy. rend.           3/1/0/v/4  
39 VIMIAC09 Beágy. és ambiens rendszerek labor.           0/0/3/f/4  
- Irányítórendszerek ágazat (IIT) 
38 VIIIAC04 Ipari képfeldolgozás és képmegjelenítés           3/1/0/v/4  
39 VIIIAC05 Irányítórendszerek laboratórium           0/0/3/f/4  
- Számítógép-alapú rendszerek ágazat (AUT) 
38 VIAUAC07 Beágyazott op. rendsz. és kliens alk.           3/1/0/v/4   
39 VIAUAC08 Mikrokontroller laboratórium           0/0/3/f/4  
Infokommunikációs rendszerek specializáció 
35 VIHIAC04 Mobil kommunikációs rendszerek         3/1/0/v/4    
36 VITMAC05 Hálózati technológiák és alkalmazások         3/1/0/v/4    
37 VIHVAC04 Nagyfrekvenciás rendszerek         3/1/0/v/4    
- Multimédia technológiák és rendszerek ágazat (HIT)       
38 VIHIAC05 Multimédia technológiák és rendszerek           3/1/0/v/4  
39 VIHIAC06 Multimédia technológiák és rendsz. labor.           0/0/3/f/4  
- Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat (TMIT)       
38 VITMAC06 Hálózatok építése, konfig. és működtet.           3/1/0/v/4  
39 VITMAC07 Infokommunikáció laboratórium           0/0/3/f/4  
- Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat (HVT)       
38 VIHVAC05 Űrtechnológia           3/1/0/v/4  
39 VIHVAC06 Nagyfrekvenciás rendsz. és alk. labor.           0/0/3/f/4  
Mikroelektronikai tervezés és gyártás specializáció 
35 VIETAC04 Moduláramkörök és készülékek         3/1/0/v/4    
36 VIEEAC01 Mikroelektronikai tervezés         3/1/0/v/4    
37 VIEEAC02 Félvezető technológia         3/1/0/v/4    
38 VIETAC05 Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás           3/1/0/v/4  
- Mikroelektronikai tervezés ágazat 
39 VIEEAC03 Mikroelektronikai laboratórium           0/0/3/f/4  
- Mikroelektronikai gyártás ágazat 
39 VIETAC06 Technológiai folyamatok és min.ell. lab.           0/0/3/f/4  
Fenntartható villamos energetika specializáció 
35 VIVEAC00 Villamosenergia-átvitel         3/1/0/v/4    
36 VIVEAC01 Villamos gépek és alkalmazások         3/1/0/v/4    
37 VIVEAC02 Villamos berendezések és szigetelések         3/1/0/v/4    
- Smart grid ágazat 
38 VIVEAC03 Smart elosztóhál. tervezése és üzemeltet.           3/1/0/v/4  
39 VIVEAC06 Smart grid laboratórium           0/0/3/f/4  
- Villamos gépek és hajtások ágazat 
38 VIVEAC04 Villamos hajtások szabályozása           3/1/0/v/4  
39 VIVEAC07 Villamos gépek és hajtások laboratórium           0/0/3/f/4  
- Villamos szigetelési rendszerek ágazat 
38 VIVEAC05 Szigetelési rendsz. kiválasztása és ellen.           3/1/0/v/4  
39 VIVEAC08 Szigetelési rendszerek laboratórium           0/0/3/f/4