A villamosmérnöki mesterszak tantervi hálója

Érvényes 2017. szeptember 1-től

Kezdés a tavaszi félévben

 

Tárgynév

Szemeszter

1

2

3

4

Természettudományos alapismeretek (22 kredit) – KKK: 20-30 kredit

1

Felsőbb matematika vill.m.-nek

2/1/0/f/3

2/1/0/f/3

 

 

2

Elágazó term. tud. tantárgy1

 

 

3/1/0/v/4

 

3

Választható term. tud. tantárgy

 

4/0/0/f/4

 

 

4

Közös tantárgyak

3/0/0/f/4

 

3/0/0/f/4

 

Gazdasági és humán ismeretek (10 kredit) – KKK: 10-15 kredit

5

Mérnöki menedzsment2

 

 

4/0/0/v/4

 

6

Választható gazd. hum. tantárgy

 

 

2/0/0/f/2

4/0/0/f/4

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (28 kredit) – KKK: 15-30 kredit

7

Főspecializáció tantárgyak

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

 

 

8

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

 

 

9

2/1/0/v/4

 

 

 

10

Főspecializáció labor

 

0/0/3/f/4

0/0/3/f/4

 

Szakmai törzsanyag köt. választható ismeretkörei (54 kredit) – KKK: 50-60 kredit

11

Mellékspecializáció tantárgyak

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

 

 

12

 

2/1/0/v/4

 

 

13

Mellékspecializáció labor

 

 

0/0/2/f/2

 

14

Önálló laboratórium

0/0/3/f/5

0/0/3/f/5

 

 

15

Diplomatervezés

 

 

0/5/0/f/10

0/10/0/f/20

Szabadon választható tantárgyak (6 kredit) – KKK: min. 5 kredit

16

Szabadon választható tantárgy

 

 

 

6/0/0/f/6

Kritérium tantárgy (0 kredit)

17

Szakmai gyakorlat

4 hét/a/0

 

 

 

 

 

 

Összes heti óraszám

21

25

23

20

Előadás/gyakorlat/labor óraszám

13 / 5 / 3

14 / 5 / 6

12 / 6 / 5

10 / 10 / 0

Összes kredit-pontszám

28

32

30

30

Vizsgaszám

4

4

2

0

Jelmagyarázat: előadás/gyakorlat/laboratórium/v=vizsga, f=félévközi jegy, a=aláírás/kreditpont

1 A Fizika 3 c. tantárgy a tavaszi, az Elektromágneses terek c. tantárgy az őszi félévben kerül felkínálásra

2 A Mérnöki menedzsment c. tantárgy az őszi félévekben magyar, a tavaszi félévekben angol nyelven indul.

Kezdés az őszi félévben

 

Tárgynév

Szemeszter

0

1

2

3

Természettudományos alapismeretek (22 kredit) – KKK: 20-30 kredit

1

Felsőbb matematika vill.m.-nek

2/1/0/f/3

2/1/0/f/3

 

 

2

Elágazó term. tud. tantárgy1

3/1/0/v/4

 

 

 

3

Választható term. tud. tantárgy

4/0/0/f/4

 

 

 

4

Közös tantárgyak

 

3/0/0/f/4

 

3/0/0/f/4

Gazdasági és humán ismeretek (10 kredit) – KKK: 10-15 kredit

5

Mérnöki menedzsment2

4/0/0/v/4

 

 

 

6

Választható gazd. hum. tantárgy

4/0/0/f/4

 

2/0/0/f/2

 

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (28 kredit) – KKK: 15-30 kredit

7

Főspecializáció tantárgyak

 

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

 

8

 

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

 

9

 

2/1/0/v/4

 

 

10

Főspecializáció labor

 

 

0/0/3/f/4

0/0/3/f/4

Szakmai törzsanyag köt. választható ismeretkörei (54 kredit) – KKK: 50-60 kredit

11

Mellékspecializáció tantárgyak

 

2/1/0/v/4

2/1/0/v/4

 

12

 

 

2/1/0/v/4

 

13

Mellékspecializáció labor

 

 

 

0/0/2/f/2

14

Önálló laboratórium

0/0/3/f/5

0/0/3/f/5

 

 

15

Diplomatervezés

 

 

0/5/0/f/10

0/10/0/f/20

Szabadon választható tantárgyak (6 kredit) – KKK: min. 5 kredit

16

Szabadon választható tantárgy

4/0/0/f/4

2/0/0/f/2

 

 

Kritérium tantárgy (0 kredit)

17

Szakmai gyakorlat

4 hét/a/0

 

 

 

 

 

 

Összes heti óraszám

26

23

22

18

Előadás/gyakorlat/labor óraszám

21 / 2 / 3

15 / 5 / 3

10 / 9 / 3

3 / 10 / 5

Összes kredit-pontszám

28

30

32

30

Vizsgaszám

2

4

4

0

Jelmagyarázat: előadás/gyakorlat/laboratórium/v=vizsga, f=félévközi jegy, a=aláírás/kreditpont

A Fizika 3 c. tantárgy a tavaszi, az Elektromágneses terek c. tantárgy az őszi félévben kerül felkínálásra

2 A Mérnöki menedzsment c. tantárgy az őszi félévekben magyar, a tavaszi félévekben angol nyelven indul.