Gazdasági és humán ismeretek (MSc képzés)

Mind a mérnök informatikus, mind a villamosmérnöki MSc képzésben a gazdasági és humán ismeretek tantárgyblokkja két részből tevődik össze: egy kötelező tantárgyból (ez a 4/0/0/v/4 kiméretű Mérnöki menedzsment c. tantárgy) és a hallgatók által kötelezően választható tantárgylista további 3 x 2/0/0/f/2 kiméretű tantárgyából. A kötelezően felveendő tantárgy kari tanszék (TMIT) gondozásában van, a választható tantárgyak a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) valamint a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) által kerülnek felkínálásra.

Mind a BSc, mind az MSc képzésben szerepelnek kötelezően választható tantárgyak a gazdasági és humán ismeretek témakörében. A két tantárgylista (egyetlen tantárgy kivételével) különböző tantárgyakat tartalmaz, a hallgatók csak a saját képzési formájuknak megfelelő listából választhatnak. A mindkét listán szereplő Pénzügyi technológiák (FinTech) alapjai (BMEVITMAK50) c. tantárgy csak az egyik képzési szinten teljesíthető.

Az MSc képzésban a hallgatók kötelezően felveendő a következő gazdasági és humán ismeretek tantárgyak közül választhatnak:

 

Tárgykód

Tárgynév

Kredit

Kar

BMEGT35M004

Befektetések

2

GTK

BMEGT41MS01

Érvelés, tárgyalás, meggyőzés

2

GTK

BMEGT55M005

Információs társadalom joga

2

GTK

BMEGT20M002

Minőségmenedzsment

2

GTK

BMEGT20M400

Projektmenezsment

2

GTK

BMEGT55M002

Vállalati jog

2

GTK

BMEGT35M005

Vezetői számvitel

2

GTK

BMEVITMAK50

Pénzügyi technológiák (FinTech) alapjai

2

VIK