A Mérnökinformatikus BSC SZAK TANTERVE

ÉRVÉNYES 2014. szeptember 1-től

 

    Tárgynév Szemeszter
      1 2 3 4 5 6 7
Természettudományos alapismeretek (40 kreditpont)
1 TE90AX21 Analízis 1 informatikusoknak 4/2/0/v/6            
2 TE90AX22 Analízis 2 informatikusoknak   4/2/0/f/6          
3 TE90AX20 Analízis szigorlat informatikusoknak   0/0/0/s/0          
4 VISZAB00 Valószínűségszámítás     2/2/0/v/4        
5 VISZAA00 Bevezetés a számításelméletbe 1 2/2/0/v/4            
6 VISZAA01 Bevezetés a számításelméletbe 2   2/2/0/v/4          
7 VIHIAB00 Kódolástechnika     3/0/0/v/4        
8 VISZAB01 Algoritmuselmélet       2/2/0/v/4      
9 TE11AX23 Fizika 1i 3/1/0/v/4            
10 TE11AX24 Fizika 2i   3/1/0/v/4          
Gazdasági és humán ismeretek (20 kreditpont)
11 GT30A001 Mikro- és makroökonomia         4/0/0/v/4    
12 GT20A001 Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan       4/0/0/f/4      
13 GT55A001 Üzleti jog         2/0/0/f/2    
14 GT52A400 Mérnök leszek 2/0/0/f/2            
15 ld. honlap Köt vál gazd és hum 1           2/0/0/f/2  
16 ld. honlap Köt vál gazd és hum 2           2/0/0/f/2  
17 ld. honlap Köt vál gazd és hum 3             2/0/0/f/2
18 ld. honlap Köt vál gazd és hum 4             2/0/0/f/2
Szakmai törzsanyag (97 kreditpont)
19 VIHVAB00 Rendszerelmélet      3/1/0/f/4        
20 VIEEAC00 IT eszközök technológiája         3/0/1/f/4    
21 VIMIAA01 Digitális technika 3/1/2/v/7            
22 VIMIAA00 Rendszermodellezés   2/1/0/f/4          
23 VIHIAA00 Számítógép-architektúrák   3/1/0/v/5          
24 VIHIAB01 Kommunikációs hálózatok 1     3/0/1/f/4        
25 VITMAB01 Kommunikációs hálózatok 2       3/0/1/v/4      
26 VIMIAB00 Operációs rendszerek       3/0/1/v/5      
27 VIEEAA00 A programozás alapjai 1 2/2/2/f/7            
28 VIIIAA00 A programozás alapjai 2   2/2/2/f/7          
29 VIIIAB00 A programozás alapjai 3     2/0/2/f/5        
30 VITMAB00 Adatbázisok     3/1/0/v/5        
31 VITMAB02 Adatbázisok laboratórium        0/0/2/f/2      
32 VIIIAB01 Szoftvertechnológia     3/0/0/v/4        
33 VIAUAB00 Szoftvertechnikák       2/0/2/v/5      
34 VIIIAB02 Szoftver projekt laboratórium       0/0/2/f/2      
35 VIAUAC00 Mobil és webes szoftverek         3/0/1/v/5    
36 VIIIAB03 Számítógépes grafika       3/0/0/f/4      
37 VIMIAC00 Mesterséges intelligencia         3/0/0/f/4    
38 VIHIAC01 IT biztonság            3/0/0/f/3  
39 VITMAC02 Információs rendszerek üzemeltetése           3/0/1/f/4  
40 Elágazó tantárgy1             3/0/0/f/3
Differenciált szakmai ismeretek (43 kreditpont)
41 Specializáció tantárgy 1         3/1/0/v/4    
42 Specializáció tantárgy 2         3/1/0/v/4    
43 Specializáció tantárgy 3           3/1/0/v/4  
44 Specializáció tantárgy 4           3/1/0/v/4  
45 Specializáció laboratórium 1, 2           0/0/2/f/2 0/0/2/f/2
46 generikus Témalaboratórium         0/0/2/f/3    
47 generikus Önálló laboratórium           0/0/4/f/5  
48 generikus Szakdolgozat-készítés             0/10/0/f/15
Szabadon választható tantárgyak (10 kreditpont)2
49 ld. honlap Szabadon választható tantárgy 1, 2           4/0/0/v/4 2/0/0/f/2
50 ld. honlap Szabadon választható tantárgy 3             2/0/0/f/2
51 ld. honlap Szabadon választható tantárgy 4             2/0/0/f/2
Kritériumtárgyak
52 ld. honlap Testnevelés 0/2/0/a/0 0/2/0/a/0          
53 generikus Szakmai gyakorlat3             8 hét/a/0
Ajánlott tantárgy
54 generikus Tanköri foglalkozás 0/2/0/a/0 0/2/0/a/0          
Összesítés
    Összes heti óra bontva (krit. tárgyak nélkül) 16/8/4/30 16/9/2/30 19/4/3/30 17/2/8/30 21/2/4/30 20/2/7/30 13/10/2/30
    Összes heti óra (krit. tárgyak nélkül) 28 27 26 27 27 29 25
    Összes óra a képzésben 189 122/37/30          
    Összes kredit pontszám 30 30 30 30 30 30 30
    Vizsgaszám4 4 4 4 4 4 3 0

 

x/y/z/v vagy f/kredit: x: előadási órák, y: gyakorlati órák, z: laboratórium órák száma, v: vizsga, f: félévközi jegy, kredit: a tantárgyhoz rendelt kreditpontok száma. 1 kredit: 30 (átlagos) hallgatói munkaóra
1 Elágazó tantárgyként a tantervben ezen blokk számára előírt tantárgyak egyike teljesítendő
2 A tantervben előírt 10 kreditnyi szabadon választható tantárgykeret más kreditértékű tantárgyakkal is teljesíthető
3 Az intézményen kívül teljesítendő  szakmai gyakorlat a végbizonyítvány megszerzésének kritériumfeltétele (ld. kari szabályzat)
4 A 7. félévben felvett, vizsgakövetelménnyel záruló tantárgyak vizsgáinak teljesítésére csak erősen korlátozott idő áll rendelkezésre az MSc képzésre jelentkező hallgatók számára

 

Elágazó tantárgyak

40 VIMIAD00 Beágyazott információs rendszerek             3/0/0/f/3
40 VITMAD00 Beszédinformációs rendszerek             3/0/0/f/3
40 VISZAD00 Deklaratív programozás             3/0/0/f/3
40 VIIIAD00 Képfeldolgozás             3/0/0/f/3

 

Specializáció tantárgyak

Infokommunikáció specializáció
41 VIHIAC00 Mobil kommunikációs hálózatok         3/1/0/v/4    
42 VITMAC00 Hálózatok építése és üzemeltetése         3/1/0/v/4    
43 VIHIAC02 Médiaalk. és –hálózatok a gyakorlatban           3/1/0/v/4  
44 VITMAC03 Hálózatba kapcs. erőforrás platf. és alk.           3/1/0/v/4  
45 VITMAC04 Infokommunikáció laboratórium 1           0/0/2/f/2  
45 VIHIAD01 Infokommunikáció laboratórium 2             0/0/2/f/2
Rendszertervezés specializáció
41 VIMIAC01 Informatikai rendszertervezés          3/1/0/v/4    
42 VIIIAC02 Ipari informatika         3/1/0/v/4    
43 VIAUAC04 Alkalmazásfejlesztési környezetek           3/1/0/v/4  
44 VIMIAC02 Intelligens elosztott rendszerek           3/1/0/v/4  
45 VIMIAC03 Rendszertervezés laboratórium 1           0/0/2/f/2  
45 VIMIAD01 Rendszertervezés laboratórium 2             0/0/2/f/2
Szoftverfejlesztés specializáció
41 VIAUAC01 Adatvezérelt rendszerek          3/1/0/v/4    
42 VIIIAC00 Objektumorientált szoftvertervezés         3/1/0/v/4    
43 VIMIAC04 Integrációs és ellenőrzési technikák           3/1/0/v/4  
44 VIAUAC02 Kliens oldali technológiák            3/1/0/v/4  
44 VIIIAC01 3D grafikus rendszerek           3/1/0/v/4  
45 VIAUAC03 Szoftverfejlesztés laboratórium 1           0/0/2/f/2  
45 VIAUAD00 Szoftverfejlesztés laboratórium 2             0/0/2/f/2
Vállalati információs rendszerek specializáció
41 VIETAC00 Vállalatirányítási rendszerek         3/1/0/v/4    
42 VIETAC01 Termelésinformatika         3/1/0/v/4    
43 VITMAC01 Gazdálkodási információmenedzsment           3/1/0/v/4  
44 VISZAC00 Adatelemzés           3/1/0/v/4  
45 VIETAC02 Vállalati rendszerek programozása lab.           0/0/2/f/2  
45 VIETAC03 Vállalati jelentéskészítés laboratórium             0/0/2/f/2