Az Üzemmérnök-informatikus BProf szak tanterve

Érvényes 2022. szeptember 1-től

 

    Tárgynév Szemeszter
      1 2 3 4 5 6
Természettudományos alapismeretek (25 kreditpont)
1 TE90AX54 Bevezető matematika B 2/1/0/f/3          
2 TE90AX55 Kalkulus  2/3/0/v/6        
3 VISZBA01 Algoritmusok és gráfok  2/2/0/v/5        
4 VISZBA02 Valószínűségszámítás B   2/2/0/v/6      
5 TE15AX00 Kísérleti fizika 2/2/0/v/5        
Gazdasági és humán ismeretek (12 kreditpont)
6 VIAUAA02 Digitális kompetenciák 2/0/0/f/2
7 GT30A430 Mikro- és makroökonomia B         3/0/0/v/3  
8 GT20A001 Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan       4/0/0/f/4    
9 GT55A405 Jogi alapismeretek1         3/0/0/f/3  
Szakmai törzsanyag (73 kreditpont)
10 VIEEBA01 A programozás alapjai  2/0/4/v/7        
11 VIIIBA02 Objektumorientált programozás   2/0/3/f/7       
12 VIAUBB01 Eseményvezérelt és vizuális programozás   2/0/3/f/7       
13 VIIIBA01 Hardver alapok  4/0/2/v/7        
14 VIHIBA01 Hálózatok alapjai és üzemeltetése   3/0/2/v/6        
15 VIHVBB01 Jelek és jelfeldolgozás     2/2/0/v/5
   
16 VIEEBB01 Elektronika alapjai       2/2/0/v/5    
17 VIMIBA01 Operációs rendszerek B   2/0/3/v/6
     
18 VITMBB01 Adatkezelés   2/0/2/v/6      
19 VIAUBB02 Szoftvertechnológia és -technikák   2/0/4/v/7      
20 VIHIBB01 Kódolás és IT biztonság     2/0/2/v/5      
21 VIMIBB01 Alkalmazott mesterséges intelligencia
    2/0/2/v/5      
Differenciált szakmai ismeretek (22 kreditpont)
22 Specializáció tantárgy 1       2/2/0/v/5
 
23 Specializáció tantárgy 2       2/2/0/v/5
 
24 Specializáció laboratórium         0/0/4/f/6
25 Témalaboratórium       0/0/4/f/6
 
Kooperatív tantárgyak (38 kreditpont)2
26 generikus Önálló laboratórium         0/26/0/f/16
27 generikus Projektgyakorlat 0/12/0/f/7
28 generikus Szakdolgozat-készítés           0/20/0/f/15
Szabadon választható tantárgyak (10 kreditpont)3
29 ld. honlap Szabadon választható tantárgy 1           2/2/0/v/4
30 ld. honlap Szabadon választható tantárgy 2, 3         2/0/0/f/2 2/0/0/f/2
31 ld. honlap Szabadon választható tantárgy 4           2/0/0/f/2
Kritériumtárgyak
32 ld. honlap Testnevelés 0/2/0/a/0 0/2/0/a/0        
Ajánlott tantárgy
33 generikus Tanköri foglalkozás 0/2/0/a/0 0/2/0/a/0        
Összesítés (I = intézményi, K = kooperatív)
    Összes heti óra bontva (I) 14/6/6/30 11/4/8/30 10/0/13/30 12/8/4/30 8/0/4/30 6/2/0/30
    Összes heti óra (I + K) 26 + 0
23 + 0
23 + 0
24 + 0
12 + 26 8 + 32
    Összes óra a képzésben 174 61/78/35 (gy+l)/össz = 64,9%
 
    Összes kredit pontszám 30 30 30 30 30 30
    Vizsgaszám 4 4 4 4 1 1

 

x/y/z/v vagy f/kredit: x: előadási órák, y: gyakorlati órák, z: laboratórium órák száma, v: vizsga, f: félévközi jegy, kredit: a tantárgyhoz rendelt kreditpontok száma. 1 kredit: 30 (átlagos) hallgatói munkaóra
1 A Jogi alapismeretek c. tantárgy felmenő rendszerben kerül bevezetésre, először 2024 szeptemberében indul. A jelenleg futó Üzleti jog B c. tantárgy ugyanekkor leállításra kerül, a két tantárgy minden tekintetben ekvivalensként kerül elfogadásra az abszolutóriumnál
2 A kooperatív tantárgyakat a hallgató intézményi felügyelet alatt intézményen kívül (vállalatnál) teljesíti
3 A tantervben előírt 10 kreditnyi szabadon választható tantárgykeret más kreditértékű tantárgyakkal is teljesíthető

Specializáció tantárgyak

Szoftverfejlesztő specializáció
22a VIAUBB03 Kliensalkalmazások 2/2/0/v/5
23a VIAUBB04 Háttéralkalmazások 2/2/0/v/5
24a VIAUBC01 Szoftverfejlesztés laboratórium 0/0/4/f/6
25a VIAUBB05 Témalaboratórium 0/0/4/f/6
Hálózat és biztonság specializáció
22b VIHIBB02 Gyakorlati hálózatbiztonság 2/2/0/v/5
23b VIHIBB03 Számítógép hálózatok a gyakorlatban 2/2/0/v/5
24b VIHIBC01 Hálózat és biztonság laboratórium 0/0/4/f/6
25b VIHIBB04 Témalaboratórium 0/0/4/f/6
Adatalapú rendszerek specializáció
22c VITMBB02 Adatalapú megoldások 2/2/0/v/5
23c VITMBB03 Adatelemzési szoftverek 2/2/0/v/5
24c VITMBC01 Adatalapú rendszerek laboratórium 0/0/4/f/6
25c VITMBB04 Témalaboratórium 0/0/4/f/6
Tesztelés és üzemeltetés specializáció
22d VIAUBB06 IT üzemeltetés 2/2/0/v/5
23d VIIIBB01 Szoftvertesztelés 2/2/0/v/5
24d VIIIBC01 Tesztelés és üzemeltetés laboratórium 0/0/4/f/6
25d VIAUBB07 Témalaboratórium 0/0/4/f/6