Információ cégeknek a BProf üzemmérnök-informatikus képzés kooperatív szakaszáhozA BProf üzemmérnök-informatikus képzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok:

Szerződések (Együttműködési megállapodás)

Az együttműködési megállapodásokat a BME Jogi Igazgatósága dolgozta ki kifejezetten a kooperatív képzésekhez. Két formája létezik: a háromoldalú megállapodás a Vállalat, az Egyetem és az Iskolaszövetkezet között jön létre, a kétoldalú megállapodás pedig közvetlenül a Vállalat és az Egyetem között. Utóbbi esetben a Vállalat a képzéshez kapcsolódó valamennyi nyilvántartási, adózási, elszámolási feladatot maga látja el. Mindkét szerződés határozatlan időre jön létre, minden tanévben egy melléklet (nyilatkozat) születik hozzá az adott tanévben fogadni kívánt hallgatók számáról.

Az elektronikus "okos dokumentumok" már megszövegezésre kerültek, a cégeknek csak saját adataikat kell kitölteniük, majd a dokumentumot letöltve vagy elektronikus aláírást követően, vagy kinyomtatás után hagyományos aláírással ellátva is beküldhetők. Hagyományos aláírás után a papíralapú dokumentum(ok) megfelelő példányszámú beküldése szükséges, a beszkennelt változat nem elfogadható. Lehetőség szerint a szöveg változtatását nem javasoljuk, mivel ebben az esetben a szerződések újraellenőrzése és jóváhagyása szükséges a BME Jogi Igazgatóság által (időigényes). 

TEENDŐK

A kooperatív képzéshez csatlakozni kívánó cégektől a következő döntéseket/reakciókat várjuk:

 • Előzetes szándéknyilatkozat jelzése ennek a formnak a kitöltésével - határidő 2024. január 15.
  Az előzetes szándéknyilatkozat a cég nevét és a kapcsolattartó adatait tartalmazza, valamint  egy következmények nélküli becsült számot ad meg a 2024. szeptembertől kooperatív képzésre fogadni kívánt hallgatókra.
 • Téma- és leendő szakmai konzulens adatainak megadása ügyében telefonon keressük meg az  űrlapon megadott kapcsolattartót - határidő 2024. február 2.

 • Együttműködési megállapodás és a melléklet kitöltése és beküldése - határidő 2024. március 31.
  Ha van már korábban megkötött 2 vagy 3 oldalú megállapodása, akkor csak a melléklet kitöltése szükséges a kért határidőig. A beküldési címet később pontosítjuk.

 

A téma- és konzulensadatok előzetes (tájékoztató) információk a hallgatók jelentkezéséhez, ezeket rögzítjük a Kooperatív Portálon, ahol a hallgatók tájékozódnak, majd jelentkeznek az általuk kiválasztott témákra. Az adatok rögzítésekor a vállalati partnerek (kapcsolattartó, konzulens) email értesítést kapnak, amely alapján regisztrálni tudnak a Portálon. Innen kezdve valamennyi információs folyamat a Portálon végezhető, a partnerek számára tájékoztatók állnak rendelkezésre a Portál kezeléséhez. A témák pontosítása (konkrét feladatkiírás) a képzés elindulásakor lesz szükséges.

További teendők lesznek a tavaszi és a nyári időszakban:

 • a témákat meghirdető tanszékek felkérhetik a vállalatokat tevékenységük rövid bemutatására a hallgatók számára (február - május)
 • a hallgatók jelentkeznek az általuk kiválasztott témákra, bemutatkoznak a vállalatoknál, interjúkon vesznek részt (április 15 - június vége)
 • a témáknak a hallgatók számára történt közzététele után Témabörzét tartunk a bemutatkozások felgyorsítása érdekében (kb. április vége)
 • amennyiben a hallgató és a vállalt között megállapodás jön létre adott témára, azt rögzítik a Portálon (április 15 - június vége)
 • hallgatók végleges besorolása a megszületett megállapodások alapján (június vége)
 • munkaszerződések megkötése a hallgatókkal/iskolaszövetkezettel (besorolás után nyáron)
 • kooperatív képzés megkezdése (2024. szeptember 1.) A nyári időszakban a hallgató vállalhat munkát a kiválasztott cégnél, azonban ez a tevékenység nem képezi a kooperatív képzés részét.

További információk

A kooperatív képzés szervezésében együttműködő partnerünk a Schönherz Iskolaszövetkezet.
Kérdéseiket ezen a címen várjuk: nagy.anita@schis.hu vagy kooperativ@vik.bme.hu

 


Partnereink 2023

Accenture Industrial Software Solutions Kft. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Accenture Tanácsadó Kft. Noreg Kft.
Allianz Technology SE Magyarországi Fióktelepe NTT Magyarország Kft.
Alpine Kft. Onespire Zrt.
ARDINSYS Zrt. Richter Gedeon Nyrt.
Auware Engineering Kft. ScadaSys Kft.
Barré Technologies Zrt. Siemens Energy Kft.
Cisco Systems Magyarország Kft. Silent Signal Kft.
Continental Automotive Hungary Kft. THE IT Solutions Kft.
DXC Technology thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.
ICF Tech Hungary Kft. Tresorit Kft.
Lightware Zrt. ULX Kft.
Magyar Telekom Nyrt. United Consult Zrt.
MOL IT & Digital GBS Kft. UpScale IT Kft.
msg Plaut Hungary Kft. Verizon SC HU Kft.

Partnerek korábbi években:

2022 · 2021