Jegyzetinformációk oktatóknak

A jegyzetellátás rendszere mostanában sokat változik. Ez az oldal a legfontosabb információkat tartalmazza. Addig is, amíg itt minden lényeges információ megjelenik, illetve a Műegyetemi Kiadó közzéteszi a további információkat, kérjük, hogy ha bármilyen problémája van,

vagy

  • keresse meg a kari jegyzetfelelőst (Flesch István, tel. 38-85, titk. 41-87, szoba: I épület, E szárny, 3. emelet 344, email: flesch@alpha.ttt.bme.hu), vagy
  • keresse meg a dékáni hivatali munkatársat (Fodor Bálintné, tel. 10-45, szoba: V1 épület fsz. 15, email: fodor-balintne@vdk.bme.hu), vagy


A tanulást segítő segédanyagokat három fontosabb csoportba oszthatjuk:

  • "könyvformájú" jegyzetek
  • segédletek ("elő-jegyzetek", kéziratok, stb.)
  • rövid segédanyagok (zárthelyik, feladatok, utasítások, képletgyűjtemények, stb.)
Technológiailag mindegyik kategória előállítása kis példányszámokban is lehetséges és gazdaságos a digitális nyomda felhasználásával. Így a jegyzetekből, de különösen a segédletekből akár minden évben javított vagy bővített kiadást is lehet készíteni, és nem kell raktárkészletet tárolni.

A jegyzetek elkészíttetése változatlanul a kari jegyzetfelelősön keresztül történik, erről ő tud további információkat adni. Az alábbiakban a segédletek elkészítéséhez adunk információt, hiszen az alább leírt eljárás még újnak számít. Ennek segítségével a hallgatók elláthatók segédanyagokkal különösebb pénzbefektetés vagy oktatói ill. tanszéki adminisztrátori munka nélkül is.

Semmi akadálya annak, hogy ha valaki megfelelő minőségű kéziratot készít, akkor ezt jegyzetformában meg is jelentesse. A legtöbb esetben célszerűnek látszik azonban, hogy először a kéziratot adjuk ki segédletként, vagy "elő-jegyzetként", és a tapasztalatok alapján készítsük el a "hivatalosabb formájú" jegyzetet. Mivel ez a két kategória egymásra épül, a segédletekre vonatkozó formai követelményeket úgy definiáltuk, hogy a segédletek szinte változtatás nélkül felhasználhatók legyenek a jegyzet előkészítésénél. A jegyzeteket majd a Kiadóval pontosabban megbeszélve kérjük előkészíteni.

A segédleteket a Kiadóval egyeztetve kérjük valahol a tanszéki WEB-oldalon PDF formában megjelentetni (a kiadó innen tudja majd letölteni, ha akarjuk, kulcsszó segítségével, és a hallgató számára kinyomtatni - ha ez működik, nem kell tanszéki sokszorosítással és terjesztéssel bajlódni, a hallgató a kiadónál rendel és fizet). Az előadónak, gyakorlatvezetőnek mindössze annyi a dolga (most ősszel ez lesz a kísérleti eljárás), hogy a félév elején az előadáson/gyakorlaton/mérésen megmondja a hallgatóságnak, hogy van-e segédlet, ha igen, akkor bemutat egy példányt, és a Kiadótól kapott információ alapján közli, mennyi az ára. Ezután valaki a hallgatóságból összegyűjti az igényeket, és a Kiadónál Ficzek Máriánál (V2 ép. fsz. 1, 38-63, daksi@kiado.bme.hu) leadja az összesítést, és kifizeti a segédletek árát. Pár nappal később átvehetők a segédletek a bemutatott formában. Ennek az eljárásnak az az előnye, hogy megtakarítjuk a jegyzetbolti árrést. A segédletek később is megrendelhetők, de az egyénileg megrendelt segédlet a rárakódó plusz munka miatt drágább lesz.

A kézirat mérete A4 (ezt könnyű helyben lézernyomtatón nyomtatni és nézegetni, és ha a betűméretek elég nagyok - tizenkétpontos betűket javasolunk -, a Kiadó B5-ben tudja majd nyomtatni).
A lapokat a Kiadó B5-ös formára kicsinyítve fogja nyomtatni, tehát próbáljunk meg legalább pár lapot a saját nyomtatónkon, 83%-ra kicsinyítve kinyomtatni (például a lapméretet B5-re állítva), hogy lássuk, a hallgatók tudják-e majd tanulásra használni.

Megemlítjük, hogy a fenti eljárás látszik a legegyszerűbbnek, de nem kötelező: aki akarja, más kiadóval is megegyezhet, de a szerzőnek ilyenkor velük egy megállapodást kell kötni (akkor is, ha nincs szerzői díj). A lényeg az, hogy a hallgatók aránylag egyszerű és nem túl drága módon jussanak a segédlethez, és ne vigyük őket kísértésbe azzal, hogy az esetleg elektronikusan hozzáférhető anyagot valahol olcsón, de nem legálisan kinyomtathatják.

A segédletekhez mellékelek egy leírást, és egy mintaállományt (lásd lejjebb). Ez utóbbi RTF vagy DOC változatát megnyitva és ebben javítva a segédlet készítése egyszerűbb, sőt, ha az állományban meglévő stílusokat használja valaki, akkor jegyzetkészítéskor a kiadó közvetlenül át is tudja venni a forrásállományokat. A most benn lévő szövegek csak informatív jellegűek és törölhetők, mindössze a stílusok használatát mutatják.
Segédletek formátuma és közzététele
mintaállomány

A legutolsó információ a becsült árakról a mellékelt oldalon olvasható.