Korábbi munkavégzés során szerzett szakmai tapasztalat elismertetése szakmai gyakorlatként

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanulmányi bizottságának távolléti oktatással kapcsolatos, 2020. november 17-én kelt irányelvei (https://www.kth.bme.hu/document/2501/original/ETB_Iranyelv_20201117_2.pdf) alapján a korábbi (a járványhelyzet előtti) munkavégzés során szerzett szakmai tapasztalat elismertethető szakmai gyakorlatként, amennyiben a Szakmai gyakorlat tantárgy teljesítése a tantárgyi adatlapon, illetve a VIK Szakmai gyakorlat szabályzatában előírt módon, a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt nem teljesíthető:

„VII. Szakmai gyakorlatok elfogadása

b) a hallgató munkatapasztalatát (korábbi munkavégzés, egyéb szakmai, gyakorlati tapasztalat) a kreditelismerés szabályai szerint a kari kreditátviteli bizottság szakmai gyakorlatként ismeri el.”.

A Szakmai gyakorlat tantárgyat a 2020/2021. tanév tavaszi félévére kell felvenni a neptunban, a kérelem beadási határideje pedig folyamatos, de legkésőbb a tavaszi szorgalmi időszak vége (2021. május 14.).

Az adott szakhoz a KKK-ban meghatározott szükséges szakmai gyakorlati óramennyiséget összességében maximum két, korábbi munkavégzés során szerzett szakmai tapasztalat alapján lehetséges elismertetni.

A kérelem benyújtásának módja:

  1. A hallgatónak a neptunon keresztül a 024B sorszámú kérvényt kell benyújtania.
  2. A kérvényhez kérjük csatolni mellékletként a sablon kitöltött, aláírt, szkennelt változatát pdf-ben. 
  3. A kérvényhez további mellékletként kérjük a munkavégzésre irányuló jogviszony igazolásához vagy a munkaszerződés másolatának feltöltését, vagy megbízási szerződés esetén a „biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” szóló igazolvány másolatának feltöltését.

  

2021. február 8.

 

dr. Sujbert László

oktatási dékánhelyettes