Az első szemeszteres tantárgyak speciális követelményei

 

Az 1/2011 sz. Dékáni utasításnak megfelelően az alapképzések első szemeszteres tantárgya előadásainak és gyakorlatainak látogatása kötelező a tantárgyakat először felvevő hallgatók számára. A jelenlétet a hallgatók számára kiadott személyi azonosító kártyák segítségével a tantárgyi adatlapokon megadott módon ellenőrizzük. Az adatlapokon megadott számot meghaladó hiányzás esetén a hallgató nem kaphat aláírást az adott tantárgyból.

A Dékáni utasításban foglaltak értelmezéseként az első szemeszteres tantárgyat felvevő hallgatók számára a következő előírások vannak érvényben:

  1. Az előadások "kötelező látogatás" előírás a VIK saját alapképzésein tanuló, első szemeszteres hallgatókra vonatkozik akkor is ha két passzív félév után kezdte el most valamelyikük tanulmányait. Az érintett tantárgyak: az első szemeszter mintatanterv szerinti tantárgyai kivéve a gazdasági és humánismereti tárgycsoportba tartozó tárgyakat.
  2. A korábban már a képzéseken tanult, újra felvett hallgató számára is kötelező az előadások látogatása a nem teljesített vagy nem akkreditált első szemeszteres tárgyakon. Ha felsőbb éves tárgyak hallgatása miatt órarendi ütközése lenne az első szemeszteres tárgyakkal, Neptun kérvényt kell beadnia kedvezményes tanulmányi rend iránt (022-es kérvény). Az ütközés megvizsgálását követően így felmentést kaphat az előadások kötelező látogatása alól. A gyakorlatok és a laborok látogatása továbbra is kötelező.
  3. Lemaradt (felsőbb éves) hallgató számára ajánlott, de nem kötelező az előadások látogatása.
  4. Javító célú tantárgyfelvétel esetén sem kötelező az előadáson való jelenlét.
  5. Aki karunk valamelyik szakját második szakként kezdi el (párhuzamos képzés), ő is első évesnek számít a szakon, ezért számára is kötelező a jelenlét. Ha, azonban a másik szak tantárgyaival órarendi ütközése lenne, ő is Neptun kérvényt adhat be kedvezményes tanulmányi rend iránt.
  6. Egyéb esetekben beadott kedvezményes tanulmányi rend iránti kérvény megadásáról a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a korábbi tapasztalatok alapján a hiányzások száma elsősorban azért nagyon magas, mert a jelenlét igazolására előírt időablakot (±15 perc) a tárgy kezdésekor és befejezésekor nem tartják be, és ezek a jelenlétek a Dékáni utasításnak megfelelően igazolatlannak minősülnek. 70% feletti hiányzás esetében a tantárgyakból aláírás nem szerezhető, még az előírt félévközi követelmények sikeres teljesítése esetén sem.

 

A jelenlét ellenőrző rendszer által rögzített adatok megtekintésére egy hallgatói webfelületet nyitottunk meg a következő címen: https://jelenlet.vik.bme.hu. Olvassa el a rendszer használatát ismertető Kezelési útmutatót !

A terminálokon történt sikertelen azonosítást követően jelenlétüket az időablakon belül személyesen igazolhatják a kari könyvtárban arcképes igazolvány bemutatásával (I ép. fsz. 23.)

 

Dr. Tevesz Gábor

oktatási dékánhelyettes