TűzvédelmI Oktatás

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói (vagy a Kar oktatásában részt vevő más karok vagy intézmények hallgatói) számára kötelező évente egy alkalommal a tűzvédelmi oktatáson való részvétel, és az ott elhangzó ismeretek elsajátítása. Ezt az 1996. évi XXXI. törvény írja elő.

 

Évfolyam

Hét

Nap

Dátum

Óra

Hely

Bprof 1.

4.

hétfő

09.28.

1815-1945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Bprof 1.

5.

hétfő

10.05.

1815-1945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Bprof 2.

3.

kedd

09.22.

1815-1945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Bprof 3.

4.

kedd

09.29.

1815-1945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Info 1.

3.

péntek

09.25.

815-945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Info 2.

3.

csütörtök

09.24.

1815-1945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Info 3.

4.

kedd

09.29.

815-945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Info 3.

5.

kedd

10.06.

815-945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Info 4.

4.

szerda

09.30.

815-945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Info 4.

5.

szerda

10.07.

815-945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Vill. 1.

4.

hétfő

09.28.

1815-1945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Vill. 1.

5.

hétfő

10.05.

1815-1945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Vill. 2.

3.

csütörtök

09.24.

1815-1945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Vill 3.

4.

kedd

09.29.

815-945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Vill 3.

5.

kedd

10.06.

815-945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Vill 4.

4.

szerda

09.30.

815-945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Vill 4.

5.

szerda

10.07.

815-945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Msc 1

4.

csütörtök

10.01.

1815-1945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Msc 2

5.

kedd

10.06.

1815-1945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

MSc 1 Gazdinfó

4.

csütörtök

10.01.

1815-1945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

MSc 1 EÜ mérnök

4.

csütörtök

10.01.

1815-1945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

MSc 2 Gazdinfó

5.

kedd

10.06.

1815-1945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

MSc 2 EÜ mérnök

5.

kedd

10.06.

1815-1945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

Pót ea

5.

csütörtök

10.08.

1815-1945

Bekapcsolódás Microsoft Teams-értekezletbe

 

Megjegyzés: Ha valaki nem tud a létszámkorlát miatt az előadáshoz csatlakozni, akkor válassza a következő alkalomra kiírt előadást.

A jelenlétet az előadás végén a résztvevők listájának letöltésével igazoljuk.

 

Az oktatásokon való részvételt jelenléti ívekkel ellenőrzi a BME Vagyon és Intézménybiztonsági Igazgatóság Tűzvédelmi Osztálya. Az éves oktatásokon való részvétel hiányában a hallgató a laboratóriumi foglalkozásokról kizárható (még akkor is, ha ez gátolja őt tanulmányai folytatásában).


1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről,

a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 

22. § (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint a felsőoktatási intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni kell az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket. Az oktatásról a nevelési-oktatási intézmény és az oktatást végző szerv köteles gondoskodni.

(2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.