M4 METRÓ EMC, és EM sugárbiológiai vizsgálata

Az M4 METRÓ irányítási és felügyeleti rendszerében több adatátviteli feladatra rádiós rendszerek kerültek beépítésre. A rendszerek TETRA, WLAN, és DECT technológiát használnak fel a rádiós kapcsolatokhoz.

A rendszerek zavarmentes működtetéséhez szükséges alábbi munkákat végeztük el a rendszereket telepítő Siemens Rt. megbízásából.

  • A TETRA, VLAN, DECT rendszerek területi ellátottsági terveinek és mérési eljárásainak felülvizsgálata.
  • A TETRA, VLAN, DECT rendszerek területi ellátottságát mérő műszerek felülvizsgálata
  • TETRA rendszerhez beépített sugárzó kábel szerelési problémáinak felderítése, a kábelek műszeres bevizsgálása.
  • EMC zavarok műszeres felmérése, a zavartatásról szakvélemény készítése.
  • Az elektromágneses terek sugárbiológiai ellenőrző méréseinek elvégzése, a veszélyeztetésről szakvélemény készítése.