Szoftver és Szolgáltatások Nemzeti Technológiai Platform

A NESSI-Hungary az ipar, a tudomány, a felhasználók és a szabályozók stratégiai együttműködését célozta meg az ICT területén a szakterület közös érdekeit tükröző stratégiai kutatási irányok meghatározása, és a gazdasági eredmények fokozása érdekében.

A támogatás elnyerésével lehetőség nyílt a már korábban elkezdett szakmai, a szoftver és szolgáltatások témaköreivel, valamint a hozzájuk kapcsolódó alkalmazási területek speciális igényeivel foglalkozó programok hosszútávú megtervezésére és a kapcsolódó rendezvények megrendezésére.

A rendszeres programok, szakmai találkozók mellett a támogatás egy mélyebb szakmai együttműködést is lehetővé tett. A ma már száz tagszervezetet számláló Platform közös alapokra helyezte szakmai vízióját (Jövőkép), és meghatározta a jövőkép megvalósításához vezető stratégiai kutatási irányokat és feladatokat (Stratégiai Kutatási Terv), valamint azok Megvalósítási Tervét.

A Platform működése a tagság által elfogadott szabályrendszer szerint alakul, amit az operatív feladatok koordinálásáért felelős, közgyűlés által megválasztott elnökség irányít. Kialakult a Platform arculata, kommunikációs csatornái és felállt a Platform iroda. A projekt során a tagszervezeti létszám közel megduplázódott.

A szakmai tevékenység a munkacsoportokban zajlik. A stratégiai dokumentumok elkészültek és széles szakmai közönség előtt kerültek bemutatásra, megvitatásra.

A nemzetközi kapcsolatépítési feladatok elsősorban a NESSI Európai Technológiai Platform munkájában való részvételt, másrészt a NESSI-hez kapcsolódó nemzeti kezdeményezések szerveződő együttműködésében való közreműködést jelentette

A projekt értékelése

A NESSI-Hungary minden eddigi aktivitásával, az elkészített Stratégiai Kutatási Tervvel, valamint az erre épülő Megvalósítási Tervvel két eredeti célját valósította meg:

Egyrészt az informatika területére vonatkozó érvényességgel – figyelemmel az informatikai alkalmazások széles körére – tudományos igényességgel javaslatokat dolgozott ki a preferálandó kutatási irányokra és konkrét kutatási-fejlesztési projektekre annak érdekében, hogy a kutatás-fejlesztésért és innovációért felelős kormányzati döntéshozók pályázat előkészítő munkáját szakmailag orientálja, támogassa. A NESSI-Hungary kutatási stratégiájában és a megvalósítási tervben a rövid és középtávú feladatok, illetve azok megoldásai a világpiacon is hasznosítható termékeket és szolgáltatásokat eredményeznének. A Platform kutatási iránymutatását 100 tagszervezetünk legitimálja, melyek közül a döntő többséget adó vállalkozások is konszenzusban vannak az irányok és feladatok helyességét illetően.

Másrészt a Platform a technológiai kutatási irányok mellett, a hazánk szempontjából kiemelkedően fontos olyan alkalmazási területeinek kutatási feladatait is elemezte, mint a közigazgatás, vagy az egészségügy. E két terület közül konkrétan a szolgáltató közigazgatás kialakításának feladatait határoztuk meg, azon belül is az információtechnológiát is tartalmazó interdiszciplináris kutatási irányt és a vonatkozó feladathalmazt. Ezek az eredmények azonban nemcsak a hazai közigazgatás-fejlesztésben hasznosíthatók, hanem a régió, sőt az EU adminisztráció hasonló rendszerintegrációs munkáiban is, mely nemzetközi értékesítési lehetőséget, piaci keresletet jelenthet a fejlesztésben résztvevő vállalkozásoknak, kutatóhelyeknek.