Térinformatikai adatbázisok

Az e-kormányzati szolgáltatások kialakítása során egyre inkább felmerül az igény arra, hogy különböző adatfajtákat feldolgozó, heterogén rendszereket kapcsoljunk össze oly módon, hogy a belőlük származó adatok, információk interoperábilisak legyenek. Az ESRI által eddig kidolgozott megoldások között számos, hasonló jellegű feladat fordult elő, ahol elsősorban térinformatikai jellegű adatbázisok és más alkalmazások, illetve azok adatbázisai közötti interoperabilitás megteremtése volt a cél. Mivel az alkalmazott módszerek, technikák jelentős hasonlóságot mutatnak, ezért célként tűztük ki egy olyan általános megoldás kifejlesztését, amely segítségével egyszerűen, folyamatorientált módon lehet a felhasználó számára szükséges külső adatbázisok minőségi és mennyiségi felügyeletét, valamint azok és a felhasználó által kezelt adatkörök interoperabilitását megvalósítani.

A különböző adatszolgáltatóktól érkező adatbázisok és adatformátumok “befogadása”, azaz a felhasználó rendszerébe történő adatillesztés jelentős munkaigénnyel járó feladat. Biztosítani kell az adatok minőségi és mennyiségi ellenőrzését, illetve az adat-interoperabilitáshoz szükséges megfeleltetéseket, átalakításokat, mégpedig olyan módon, hogy az adatintegritás ne sérüljön. A folyamat során követni kell a különböző megfeleltetések során várható konverziók hatásait.

A projekt során kidolgozásra került egy olyan megoldás, amelynek segítségével lehetőség nyílik a felhasználó térinformációs rendszerét alkotó adatok szabályozott módon történő verifikálására és validálására.

A pilot szoftver tervezése során az elterjedten alkalmazott SSADM szabványt alkalmaztuk. A projektmenedzsment a PRINCE projektirányítási módszertan adaptációját valósítja meg. Az adaptációt a projekt pilot jellege, limitált költségvetése, és K+F jellege is indokolja.

A projekt eredményei, termékei

  • Terminológiai szakszótár.
  • Pilot projekt tesztkörnyezet.
  • Projekt specifikációja: mely tartalmazza a projekt célját, feladatok terjedelmét, és a projekt szakmai áttekintését.
  • Rendszerterv: A külső adatszolgáltató - önkormányzat közötti adatok ellenőrzését és elfogadását támogató folyamat programterve.
  • Tesztelési terv: Tesztelési esetek szerinti működés ellenőrzése.
  • EGOV-GSDI (E-Government GeoSpatial Data Infrastrukture) eszköz. Prototípus: adatok ellenőrzését és elfogadását támogató folyamat reprezentációja, mely egy jól integrálható, nyitott, szabványokon alapuló, olcsó, egyszerűen testre szabható, piacinak szánt modul, amely önállóan is telepíthető és használható, azaz önálló piaci termékké tehető megfelelő feltételek fennállása eseten.
  • Felhasználói útmutató: Prototípus használatának ismertetése.