Repülőgépek külső zajának csökkentése

Az XNoise (X3-NOISE és X-NOISE EV) projektek célja, hogy a szakértők, kutatóhelyek és ipari partnerekből álló hálózat rendszeres szemináriumok és konferenciák rendezésével elősegítse az ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) által 2020-ra megálmodott célok (2020 Vision) megvalósulását.

A projektek célja a repülőgépek által okozott zajterhelés rövid távon 4-5 dB, hosszú távon 10 dB mértékű csökkentésének jelentős támogatása.

A projektekben 21 országból 29 partner vesz részt (FR, UK, ES, NL, BE, DE, SE, IT, PL, HE, HU, CZ, LT, IE, PT, RO, CH, UA, EG, BR) egyesítve az ipari nagyvállalatokban, kis- és középvállalatokban, egyetemekben és kutatóintézetekben rejlő szellemi potenciált, szakmai ismereteket és gyakorlati tapasztalatot. A nemzetközi együttműködés adta előnyöket tovább erősítendő 1998-as indulása óta a projekt sorozathoz egyre több partner csatlakozott, a legutóbbi lépésben Ukrajna, Egyiptom és Brazília is.

A 29 partnert összefogó projekt-sorozat a résztvevő országokban (illetve régiókban) egy-egy Nemzeti Fókuszponton (National Focal Point) keresztül működik. Az NFP feladata, hogy a projekt célkitűzéseit nemzeti szinten támogassa, és a helyi hálózat felállítása után segítse a hálózaton belüliek egymás közötti kommunikációját és a nemzetközi hálózatba történő integrációját.