Tananyagfejlesztés az EIT ICT Labs „Master of ICT Innovation” programjához 

Az Európai Unió informatikai tudományos és innovációs közössége, az EIT ICT Labs hazai társult csomópontja az ELTE és a BME együttműködésében jött létre. Az EIT ICT Labs mesterképzési programja Budapesten is fogad hallgatókat. Az angol nyelvű képzésen az ELTE és a BME oktatói vezetésével sajátíthatják el a legújabb informatikai és kommunikációtechnológiai ismereteket a hallgatókat. A 19 európai egyetem együttműködésével létrejött EIT ICT Labs mesterképzés révén a két vezető magyar egyetem részesévé vált egy össz-európainak nevezhető oktatásfejlesztési kezdeményezésnek, amelynek keretében korszerű, az ipar által igényelt szakterületeken közös európai mesterprogram és számos új szakirány indult.

Az „Infokommunikáció területén nemzetközi mesterképzések keretében megvalósuló tananyagfejlesztés” (TÁMOP – 4.1.2.A/1-11/1) elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara tizenhét angol nyelvű tananyagot dolgozott ki - hét mesterképzési program keretében -, amelyek illeszkednek az EIT ICT Labs program célkitűzéseihez.

A projekt kapcsolódik az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) egyik fő stratégiai céljához, melynek lényege a versenyképes tudás és műveltség növekedése, a tudáson alapuló gazdaság erősítése érdekében. A projekt tervezett tevékenységei közvetlenül hozzájárulnak az OFK prioritáscsoportjainak érvényesüléséhez. A teljes projekt értéke 120 mFt. Az igényelt EU-s támogatás mértéke 95%, így a támogatási forrás 114 mFt, az önerő 6 mFt.

A hazai EIT ICT Labs programban részt vesz a Cisco Systems Magyarország, valamint a General Electric Magyarország is. A mesterképzési programok célja, hogy a végzett hallgatók tudása és elsajátított kompetenciája versenyképes tudást biztosítson és a munkaerő-piaci igényeknek megfeleljen. A Bologna-konform új angol nyelvű mesterképzési tananyagok a kutatói-, oktatói- és ipari szféra szerepelőinek szorosabb bevonásával, tudásuk, igényeik aktívabb becsatornázásával készülnek el.

A tananyagfejlesztés az alábbi szakterületeken valósult meg:

  • Cloud Computing
  • Digital Media and Content Delivery
  • Embedded Systems
  • Human Computer Interaction
  • Internet Technology and Architecture
  • Service Design & Engineering
  • Trust, Security & Privacy

 

A kidolgozott tananyagok a pályázati kiírásnak megfelelően kerültek a Panem tankönyvkiadó szolgáltatásának köszönhetően az előírt fomátumba (Scorm, Docbook), valamint kerülnek feltöltésre a www.tananyag.hu weboldalra.

A tananyagok mind tartalmilag, mind minőségileg piacképes szintűek; befogadásukkal a hallgatók olyan korszerű információkra, technológiákra tesznek szert, amit a munkaerőpiacon fel tudnak használni. A kidolgozott tantárgyak beépülnek az ELTE és a BME tantervébe és a normál oktatás részévé válnak és így a későbbi finanszírozottság fenntarthatóvá válik.