Orgona nyelvsípok hangjának tervezése innovatív eszközök segítségével

A Reeddesign kutatási projekt tárgya a modern orgonaépítés számára egyre fontosabb nyelvsípok hangkeltése, ami jóval kevésbé kutatott téma az ajaksípokhoz képest. A nyelvsípok méretezése, intonálása és hangolása sokkal több problémát jelent az orgonaépítők számára, minthogy valójában még a nyelvsípok pontos működési mechanizmusai sem teljesen ismertek. A gyártás és az intonálás során ezért gyakran váratlan és bonyolult feladatok elé kerülnek az orgonaépítők, melyek megoldása sok időt igényel és pénzveszteséggel jár, hiszen nem ismertek a nyelvsípok különböző geometriai paramétereinek kölcsönhatásai és ezek hangminőségre gyakorolt hatása.

Az orgonaépítő KKV-k felismerték, hogy munkájuk minősége és hatékonysága jelentősen javítható a tudományos és technológiai újítások felhasználásával. Ezek birtokában a nyelvsípok méretezésének és intonálásának gyakorlati problémái könnyebben megoldhatók. Innovatív eljárások dolgozhatók ki, amelyek segítenek a tervezési munkában, jó minőségű hangot eredményeznek és csökkentik az orgonagyártás költségeit.

A projekt konkrét célkitűzései a következők: új ismeretek szerzése a nyelvsípok hangkeltési és hangsugárzási tulajdonságainak megértéséhez, ezen új ismeretek birtokában áttörés elérése a nyelvsípok viselkedésének számítógépes modellezésében, új méretezési eljárások kidolgozása és tervező szoftver kidolgozása, mellyel jobb hangú sípok megbízható tervezése válik lehetségessé.