Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A doktori iskola tanácsa     Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács

Kiírt doktori témák (doktori.hu, időszakokra kereshető)

Témavezetők

Doktori iskola adatlap, működési szabályzat, képzési terv, minőségbiztosítási terv

További kapcsolódó weblapok: doktoranduszoknak, doktorálóknak és habilitálóknak, Informatikai Tudományok Doktori Iskola

I. Információk a doktori iskoláról 

A Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola dokumentumai a MAB által elvégzendő "törvényességi megfelelési eljárás"-hoz:

A dokumentumok letölthetők az Országos Doktori Tanács megfelelő oldaláról is.

 

MAB értékelési szempontok:

1. A doktori iskola azonosító adatai:

1.1 Kódszám D143

1.2 Intézmény BME

1.3 Tudományági besorolás 2.2. Villamosmérnöki tudományok

1.4 A doktori iskola neve: Villamosmérnöki tudományok

1.5 A DI akkreditálásának éve: 2021.

2. A doktori iskola vezetője (név, tud. fokozat, beosztás, postacím)

Biró József egyetemi tanár, MTA doktora

1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.

3. A belső és külső alapító tag oktatók adatai   Törzstagok   Témavezetők  
 

4. A doktori iskola hallgatói a 2022-es évben

 

A doktori iskolába az adott évben felvételt nyert és beiratkozott hallgatók száma (magyar és külföldi hallgató egyaránt)

24

a korábban a DI-be felvett hallgatók közül ebben az évben abszolutóriumot szerzettek

18

a korábban a DI-be felvett hallgatók közül ebben az évben fokozatot szerzettek (EDT döntés)

10

összes megítélt fokozat az adott évben (EDT döntés)

10

ebből egyéni felkészülő

0

a felvettek (1. sor) közül nem nappali tagozatos doktoranduszok

0

 

5. A doktori képzésben most meghirdetett tantárgyak

 

6. Egyéb, a tanévben meghirdetett előadások (külföldi meghívottak)

-


7. Tudományos rendezvények a doktori  iskola szervezésében, társszervezésében

(konferencia, workshop, emlékülés stb.)

-

 

8. A doktori iskolába való felvétel feltételei, a hallgatók kiválasztásának elvei.

 

9.   A doktori iskola működésének (képzés, fokozatszerzés) szabályzati keretei

 

10. Egyéb hasznos információkhoz való hozzájutás lehetőségei: jogszabályok, ODT, MAB, honlapok

 


II. Információk a doktori iskola eddigi működéséről

1. Hallgatók adatai a képzés kezdete óta  (kumulált adatok)

A hallgatók száma Abszolutóriumot szerzett hallgatók száma Fokozatot szerzett hallgatók száma
Nappali tagozaton Levelező tagozaton Összesen
291 40 331 202 70