Egészségügyimérnök-képzés Szakbizottsága

Elnök:      Jobbágy Ákos                     MIT

Dr. Benyó Zoltán                                 társelnök

2 fő hallgató                                         HÖK

 

Ez a szakbizottság a képzés több kart és intézményt is összefogó jellege miatt egy szűkebb operatív irányító csoportot és egy jóval szélesebb körű tagcsoportot foglal magába, a tagok listája a következő:

 

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar képviselői:

Dr. Benyó Balázs (IIT)
Dr. Ender Ferenc (EET)
Dr. Forstner Bertalan (AUT)
Dr. Friedl Katalin (SZIT)
Dr. Huszák Árpád (HIT)
Dr. Jobbágy Ákos (elnök, MIT)
Dr. Sántha Hunor (ETT)
Szombathy Csaba (HVT)
Dr. Tamus Zoltán Ádám (VET)
Dr. Vicsi Klára (TMIT)

A Semmelweis Egyetem képviselői:

Dr. Benyó Zoltán (társelnök, rektori megbízott)
Dr. Csillag András
Dr. Entz László
Dr. Fidy Judit
Dr. Jávor András
Dr. Kellermayer Miklós ifj.
Dr. Mandl József
Dr. Sótonyi Péter
Dr. Szőke Éva

A Műegyetem többi karának képviselői:

Dr. Németh Róbert (ÉMK)
Dr. Kiss Rita (GPK)
Dr. Topár József (GTK)
Dr. Szarka András (VBK)
Dr. Légrády Dávid (TTK)

Külső képviselők:

Dr. Dézsi László
Dr. Kozmann György
Dr. Pesznyák Csilla