BSc + MSc integrált formában

2016. január 17.


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara (BME VIK), a világ számos vezető műszaki egyetemének sikeres gyakorlatát követve, 2016 szeptemberétől kezdődően a villamosmérnöki, és a mérnökinformatikusi képzési programjait integrált formában is meghirdeti. Az integrált program a BME-VIK által a Felvételi Tájékoztatóban meghirdetett villamosmérnöki és mérnökinformatikusi BSc és MSc képzések szakmailag egyetlen ívet képező változata, amelyet röviden integrált MSc programnak (IMSc) nevezünk.

2016-ban ehhez a programhoz csatlakozási lehetőséget biztosítunk azok számára is, akik 2015-ben nyertek felvételt, és a 2015/2016. tanév végén befejezik az első és második szemeszterre előírt tanulmányaikat.  

Felvételi létszám és bekerülési feltételek azok esetében, akik egyetemi tanulmányaikat 2015 szeptemberében kezdték meg, és 2016-ban az integrált képzési program harmadik szemeszteréhez kívánnak csatlakozni:

a. Létszámkeret mindkét szakon külön-külön 60-60 fő. 

b. A Kar azon hallgatóinak jelentkezését fogadja, akik a mintatantervben a 2. szemeszter végéig előírt valamennyi tantárgyat teljesítették, és a 2. szemeszterben a kredittel súlyozott tanulmányi átlaguk legalább 4.0. A felvételi döntés a létszámkorlát figyelembevételével meghatározott tanulmányi átlag minimum ("vonalhúzás") alapján történik.

c.  A program további szemesztereiben való részvétel (Bennmaradás/kiesés):

A program további szemesztereinek azok a hallgatók lehetnek részesei, akik – a tanulmányokhoz köthető külföldi részképzés időszakát nem számítva – tanulmányaikkal a mintatanterv szerint haladnak, és a kredittel súlyozott tanulmányi átlaguk minden szemeszterben legalább 4.0.

d. A kritériumok, a pontszámítás, a becsatlakozás, bennmaradás feltételei, valamint a tanulókörök száma a 2016 őszi félév tapasztalatai alapján 2017. januárban értékelendők, és szükség esetén a dékán javaslatot tehet azok módosítására.

Milyen célokat szolgál és kiknek ajánljuk?

Az IMSc a hazai gazdaság és tudományos kutatás élvonalbeli szegmensei által igényelt, elméletileg is jól felkészült, magas szellemi hányadú, csúcstechnológiákat alkalmazó, innovatív kutatási-fejlesztési tevékenységre képes fiatal mérnökhallgatók tehetséggondozási célú képzési programja. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik az egyetemi tanulmányaikra történő felkészülésben, és érintett szakterületek iránti elköteleződésükben a hozzánk felvettek átlagához képest előbbre járnak, és ezt mérhető eredményeik is alátámasztják. Kezdeményezésünkkel azt szeretnénk elérni, hogy a középiskolákból hozzánk átlagon felüli felkészültséggel, tanulási kedvvel és szakmai érdeklődéssel érkezők lendületüket megőrizzék, sőt fokozzák, és egyetemi tanulmányaikat olyan színvonalon végezzék, amelynek révén nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően értékes tudással és alkotókészséggel felvértezve kezdhetik meg szakmai pályafutásukat.  Ehhez egy integrált program keretében több rugalmasság, hatékonyabb haladási ütem biztosítható, így a tehetség kibontakoztatásának és a képzés eredményességének az esélyei javulnak.

Mi jellemzi a képzést?

A célkitűzésnek megfelelően a program számos eleme az egy-egy témakörhöz kapcsolódóan megszerezhető tudás mélységét és a kapcsolódó készségek szintjét illetően emelt szintű. Ezek az elemek egyrészt a kisebb csoportokban történő képzés, másrészt pedig a személyre szabottság keretei között valósulnak meg. Ez utóbbiak között külön említendők a szakmai elmélyülés és tapasztalatszerzés azon kihívásai és lehetőségei, amelyek a program részvevői számára a BME-VIK széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere, valamint egyetemi és ipari partnerei révén férhetőek hozzá. A tanulmányikat a program keretében végzők sikeres teljesítés esetén mind a BSc, mind az MSc diplomát a jogszabályok által előírt keretek között szerzik meg.