BME segítség a KKV szektornak

2015. július 5.

Fokozatváltásban a BME. Mintaszerű intézményi struktúra, KKV Kompetencia- és Tudásfejlesztési Szakemberképző Központ létrehozása a Közép-dunántúli régióban (TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0008)

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, PANNON - PÓLUS Innováció - Menedzsment és Inkubátor Szolgáltató non - profit Korlátolt Felelősségű Társaság Konzorcium tagjai a Társadalmi Megújulás Operatív Programjának „A társadalmi innováció, valamint a társadalom- és gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködésének erősítése” tárgyú pályázati felhívására TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0008 azonosító számú pályázatot nyújtottak be, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. június 25-én támogatásban részesített.

A támogatás mértéke: 258 983 387 Ft.

 A Projekt célja a KKV-k szakember utánpótlási, továbbképzési, K+F igényeinek kielégítésére alkalmas stratégiai együttműködés, mintaszerű intézményi pilot modell kialakítása, ennek keretében oktatásszervezési módszertan, képzési program kidolgozása, KKV Kompetencia- és Tudásfejlesztési Központ, valamint Kutatóműhely létrehozása a Közép-dunántúli régióban. Cél, hogy a BME ebben a régióban is fenntartható, valódi szellemi központként működjön, segítve a helyi gazdaság fejlődését.

A legfontosabb nemzeti szintű célkitűzések: az informatikai szakember hiány csökkentése, az oktatási rendszerből kikerülő fiatalok számára gyakorlati tudás biztosítása már a képzés ideje alatt. Ez később segíti a munkaerő piaci elhelyezkedést, míg a vállalatok oldaláról versenyképes munkaerőt biztosít, ami az iparág fejlődésének záloga. Mindezen túl a tudás- intenzív iparágak vidéki régiókba vonzása előremutató a területi gazdasági egyenlőtlenségek felszámolása érdekében, ezzel egy időben jelentős, pozitív társadalmi, demográfiai következményekkel jár egy ilyen folyamat. A projekt eredményeként Balatonfüred az egyetemi és az ipari szféra közvetlen összekapcsolásával kutató központi szerepet lesz képes betölteni. A központban integrálódó egyetemi tudás, valamint a vállalati igények és kompetenciák rugalmas felmérésével, összekötésével olyan új együttműködési lehetőségek nyílnak meg, melyek proaktív kezelése révén jelentős piaci, üzleti rések lefedése válik lehetővé.

 A projekt eredményeként létrejövő tovagyűrűző hatásokkal is számolhatunk. Amikor az alapcélkitűzéseknek megfelelő első sikerek láthatóvá válnak, akkor a műszaki területek régiós megerősödésével, valamint az újonnan, helyben Balatonfüreden képzett, piacképes tudással rendelkező szakemberek megjelenésével reális alternatíva nyílik ezen szakemberek számára, hogy a régióban maradva, az ide települő cégeknél dolgozva javítsák az ország gazdaságának területi kiegyenlítődését. A régióban maradó szakemberek tovább növelik a projekt célcsoportjainak körét hosszabb távon.

 

A projekt hatásai révén a régióban folyamatosan növekszik az informatikai területen képzett szakemberek száma, az őket foglalkoztató vállalkozások száma, kapacitása és potenciálja, valamint a régió vonzereje mind a befektetők, mind pedig a munkavállalók számára. A projekt egy sokat bizonyított elvre alapozza létét: az innováció a magas szintű képzést kínáló intézmények mellett, azok folyamatos támogatásával, lehetőségeik felhasználásával történik. A helyi kiszolgáló a Rendszertudományi Innovációs Központ, amely integrálja az ország kiemelkedő tudásközpontjainak képességét, koncentráltan, a helyi igényeknek megfelelően teszi elérhetővé a vállalkozások és a szakemberek számára. A projekt nyertesei a régió, a régióban tevékenykedő informatikai vállalkozások, azok munkatársai és ügyfelei. A BME szempontjából az erősödő hálózatosodás, a konkrét piaci igények megjelenése és kiszolgálása jelenti a projekt valódi értékét, jövőbe mutató K+F potenciálját.

 

A projekt fő tevékenységei:

-          A1. KKV Kompetencia- és Tudásfejlesztési Központ megalapozása és bekapcsolása a hazai és nemzetközi hálózatokba

-          A2. A Központ keretein belül működő kutatóműhely kialakítás

-          B1. Igényorientált, intenzív, „Tűszerű képzés” bevezetése

-          B2. Képzők képzése program

-          B3. A "Fokozatváltás a felsőoktatásban" c. koncepcióhoz illeszkedő gyakorlatintegrált képzési módszerek kidolgozása

-          C1. Ösztöndíj program