Díjözön a Gábor Dénes - díj átadó ünnepségen 2012. december 20.

2012. december 21.

2012.december 20-án heten vehették át a Parlamentben rendezett ünnepségen a Gábor Dénes-díjat az egyes ipari ágazatokban - IT-távközlés, gépipar, energetika, vegyészet-gyógyszeripar, mezőgazdaság-biotechnológia -, illetve az „egyéb" kategóriában, azaz az üzleti menedzsmentben, illetve oktatásban végzett kiemelkedő munkájukért.

Az egyik díjazott, Dr. Dán András okl. villamosmérnök, az MTA doktora, a BME Villamos Energetika Tanszék egyetemi tanára, a tanszék oktatási- és kutatási tevékenységének meghatározó egyénisége és a Szentgyörgyi Albert díj viselője, a villamos hálózatok zavartalan üzemét befolyásoló különféle jellegű elméleti, mérési és kiértékelési módszer kidolgozásáért és az alkalmazást biztosító műszer fejlesztéséért, az első magyar tervezésű kisszeles, háztartási méretű szélerőmű villamos berendezéseinek tervezésében és üzembe helyezésében nyújtott közreműködéséért és oktatói tevékenységéért, a "smart grid" egyetemi kutatóhely létrehozásáért fenntartásáért, a tudományos életbe való bevezetéséért vehette át az MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díjat.

Ezen alkalom keretében került sor továbbá a Gábor Dénes szakdolgozat és diplomaterv pályázatok nyerteseinek ünnepélyes köszöntésére.

A zsűri döntése alapján az első fordulóban a VIK két hallgatója, Farkas Csaba (VET) és Tóth Márió (MIT) megosztott első helyezést ért el. Míg Farkas Csaba diplomájának témája a villamos autók töltésének elosztóhálózati hatása volt, addig Tóth Márió dolgozata az elektromos motorkerékpár tervezéséről és a működéséhez szükséges elektronika kivitelezéséről szólt.
A zsűri döntése alapján ösztöndíjat érdemelt a két legjobb, BSc szintű szakdolgozat szerzője is. Karunk két hallgatója, Papp�Szabolcs (VET) és Takács Kristóf (VET) dolgozatukat az alternatív illetve megújuló energiaforrások témájában írták.

A pályázat második fordulójában�a zsűri döntése alapján a legjobb MSc szintű dolgozatot Bock Dávid (VET) nyújtotta be. A mű témája a valószínűségi alapú hálózatszámítás alkalmazása hálózattervezés során. Második helyen Orosz Tamás (VET) végzett, témája a hagyományos és szupravezetős transzformátorok összehasonlító elemzése és optimalizálása volt. A harmadik legjobb dolgozatot Polgári Beáta (VET) készítette a smart mérők alkalmazási lehetőségeiről.
�A BSc szintű�dolgozatok közül a zsűri Várgedő Lajos (VET) és Ludmán Balázs (EET) munkáját találta a legjobbnak. Míg az előbbi dolgozat témája az alternatív és megújuló erőforrások, addig a másodiké a világítástechnika fejlődése a XXI. századi autóiparban. Különdíjat kapott ebben a kategóriában Elek Norbert (VET), aki az elektromos meghajtású közlekedési eszközökről írt dolgozatot.

Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjban részesült Sik Dávid (MPT) villamosmérnök-hallgató, aki dolgozatában az új atipikus tanulást támogató elektronikus tanulási környezetek alkalmazhatóságát vizsgálta.