SiLabs diplomaterv pályázati felhívás

2012. szeptember 4.

A Silicon Laboratories Hungary Kft. diplomaterv pályázatot hirdet az alább megjelölt villamosmérnöki témakörök és az azon dolgozó tehetséges mérnökhallgatók támogatására:

��������� Analóg és digitális áramkör tervezése

��������� Nagyfrekvenciás áramkörök tervezése

��������� Nagyfrekvenciás eszközök és berendezések méréstechnikája

��������� Beágyazott rendszerek tervezése (rádiós összeköttetést használók előnyben)

Díjak

��������������������������������������������������������������������������������������� Első díj: ������������������ 150.000 Ft

��������������������������������������������������������������������������������������� Második díj:����������� 120.000 Ft

��������������������������������������������������������������������������������������� Harmadik díj:����������� 80.000 Ft

Ezen felül minden díjazott tanszéke kap 250.000 Ft szabadon felhasználható támogatást (konzulensnek, eszközökre, stb.)

Jelentkezés

A pályázaton részt vehetnek mindazon hallgatók akik a 2011/12 tavaszi szemeszter során sikeresen megvédik szakdolgazatukat és MsC vagy BsC végzettséget szereznek, valamint teljesítik az alábbi kritériumokat:

��������� Jeles diplomaterv

��������� Jó vagy Jeles összesített tanulmányi eredmény

��������� A szakdolgozatot a vizsgabizottság a pályázatra érdemesnek találja.

A pályázathoz csatolandó:

��������� Másolat a diplomatervről és annak bírálatáról (elektronikus formában is küldhető a tamas.marozsak@silabs.com címre).

��������� Az államvizsga bizottság ajánlása (a kiadott formanyomtatványon)

A pályázatokat a Silicon Laboratories Hungary Kft-hez kell személyesen, emailben vagy postai úton eljuttatni Dr. Marozsák Tamás részére.

Határidő

A pályázatok beadási határideje 2012. szeptember 15.

Az eredmények kihirdetése az érintett tanszékek hírdetőtábláján történik legkésőbb 2012. október 15-én.

A díjak átadására a Silicon Laboratories Hungary Kft. telephelyén (Graphisoft Park) kerül sor.

Értékelési szempontok

A díjak odaítéléséről a Silicon Laboratories Hungary Kft bíráló bizottsága dönt, melynek tagjai a cég megbízott szakértői. A díjak odaítélése az alábbi szempontok szerint történik:

��������� Szakmai kompetencia, a tanult ismeretek biztos használata.

��������� Megvalósított saját mérnöki alkotás bemutatása

��������� Saját munka súlya a dolgozatban, egyéni hozzájárulás.

��������� Témaválasztás. Időszerű, nehezebb témák választása előnyt jelent.

��������� Dolgozat kivitele.

��������� Angol nyelven írt diploma előnyt jelent.

�Silicion Laboratories Kft