EUNICE 2012 Fórum, Q épület 2012. augusztus 29-31.

2012. augusztus 23.

A Műegyetemen tartja 18. konferenciáját az EUNICE Fórum, amely a távközléssel és informatikával foglalkozó európai egyetemek karainak, illetve tanszékeinek hálózata .

Az EUNICE konferenciák célja, hogy fórumot biztosítson fiatal kutatóknak tudományos munkásságuk bemutatására. A konferenciasorozat hagyományai szerint nagy hangsúlyt fektet a tudományos eredményekre adott szakmai visszacsatolásra.�

A BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke (TMIT) a Fórum alapító tagja. A EUNICE Fórum 1993-es alapítása óta 17 helyszínen rendezett nemzetközi nyári iskolát, majd később konferenciákat. Magyarországra az EUNICE konferenciasorozat 2003 után 2012-ben másodszor látogat el.�

A konferencián �23 előadás és 15 poszter fog megjelenni, melynek előadói a hazaiak mellett az alábbi országokból érkeznek: Anglia , Csehország , Dánia , Finnország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Norvégia, �Németország, Olaszország, Oroszország, Spanyolország, Svájc.

Részletek: http://www.tmit.bme.hu/eunice2012