Lányok Napja a Mûegyetemen 2012. április 26.

2012. április 17.

VEDD KEZEDBE A JÖVŐD!

Lányok Napja első alkalommal Magyarországon

a Nők a Tudományban Egyesület szervezésében 2012. április 26-án

Budapest, 2012. április 17.

A Nők a Tudományban Egyesület első alkalommal 2012. április 26-án szervezi meg hazánkban a Lányok Napja rendezvényt, melynek céljait a Műegyetemen,� sajtótájékoztató keretében �ismertette Groó Dóra, az egyesület elnöke és Stépán Gábor, a BME Gépészmérnöki Karának dékánja.

A rendezvény – a külföldi példák alapján – remélhetőleg itthon is érzékelhetően és mérhetően hozzájárul ahhoz, hogy a lányok érdeklődése nőjön a biztos karriert és megélhetést jelentő műszaki és természettudományos pályák iránt.

A programban résztvevő BME tanszékek:

GPK Anyagtudomány és Technológai Tsz., Gép-és Terméktervezés Tsz., Polimertechnika Tsz.

VIK Villamos Energetika Tsz., Elektronikai Technológia Tsz., Távközlési és Médiainformatikai Tsz.

Információ: ����� http://www.nokatud.hu/nate-akcioban

��� ������� www.facebook.com/lanyoknapja

Nincs olyan, hogy női vagy férfi szakma – Te is meg tudod csinálni!

A kutatás-fejlesztés és a műszaki/informatikai terület adja a jövő munkahelyeit. A Lányok Napja a középiskolás, pályaválasztás előtt álló fiatal lányok (10-11. évfolyam) érdeklődését szeretné felkelteni a műszaki kutatások, a mérnöki karrier és az olyan, nem tipikusan női szakmák iránt, melyek irányba a lányok nem mernek, vagy nem akarnak elindulni a megszokások, a társadalmi és családi elvárások miatt.

Az akciónak az a célja, hogy megmutassa a fiatal lányoknak, hogy a kutatás-fejlesztésben, a mérnöki pályán, az informatika területén igenis lehet érvényesülni NŐként is.

Az április 26-i nyílt nap során a jelentkezők betekintést nyerhetnek egy-egy, Magyarországon vezető szerepet betöltő vállalat, cég, egyetemi laboratórium életébe. A lányoknak lehetősége nyílik új ismeretek szerzésére, tapasztalatok gyűjtésére, továbbá megismerhetnek nőket, akik már sikeres karriert futottak be a kutatásban, illetve a mérnöki pályán.

A tehetségkészlet bővítése kulcs a magyar gazdaság sikeréhez

Várhatóan – a többi, már hasonló akciókat évek óta szervező országhoz hasonlóan – a lányok érdeklődése megnő az említett területek iránt, többen jelentkeznek a műszaki és informatikai felsőoktatási szakokra (ahol jelenleg 10 %-ot sem ér el arányuk), és hosszabb távon növekszik a nők száma a kutatók és mérnökök között. A továbbiakban évente megrendezett Lányok Napja egyre erősebb hidat fog képezni a nők és a kutatás, illetve a műszaki pálya között, gyengítve a fennálló akadályokat, sztereotípiákat és megvalósítva az esélyegyenlőséget lányok és fiúk között. A program segítségével a részt vevő vállalatok nagy lépést tesznek annak érdekében, hogy élen járjanak a tehetségekért folyó versenyben, és nagy számban találjanak kiváló, szorgalmas munkatársakat a lányok köréből.

A programban részt vevő vállalatok és egyetemek:

BME, Bosch, Ericsson, Evopro, GE Lighting, GE Healthcare, Holografika, Kürt, Microsoft, MOL, Óbudai Egyetem, Siemens, Vodafone,

A Lányok Napja akció szervezője a Nők a Tudományban Egyesület, melynek alaptétele, hogy a tehetséges nők magas szintű képzése és aktív részvétele a tudományos életben közös társadalmi és gazdasági érdek. Fő célunk, hogy támogassuk, motiváljuk a női kutatókat és felkeltsük a fiatal generáció érdeklődését a tudományos és mérnöki pálya iránt.�

Munkánk célja:

��������� A női esélyegyenlőség hátterének és feltételeinek tudományos vizsgálata a kutatás-fejlesztés területén

��������� Közvélemény- és szemléletformálás

��������� A nők szerepének növelése a tudományos kutatásban

Feladataink:

��������� Növelni a női hallgatók arányát a természettudományi és műszaki felsőoktatási�szakokon

��������� Formálni a közvéleményt annak érdekében, hogy a nők arányos képviseletet kapjanak a tudományos döntéshozó, irányító és értékelő testületekben

��������� Adatokat gyűjteni és szolgáltatni a női kutatók esélyegyenlőségével kapcsolatban

��������� Nemzeti program szintjére emelni a��nők tudományos pályájának támogatását