70 éves a MIT

2024. július 1.

Új névvel ünnepelte a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék a 70. évfordulóját

 Az elmúlt évtizedek kiemelkedő sikereit és az elkövetkezendő évek új kutatási és innovációs irányait bemutatva ünnepelte alapításának 70. évfordulóját a BME VIK Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéke. A tanszék fókuszterületeinek fejlődésére reagálva a június 18-ai eseményen bejelentették a tanszék nevének megváltoztatását: a MIT rövidítését megtartva, de mostantól Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszék néven folytatják a sikeres oktató-kutató munkát.

A rendezvény első előadásában Dr. Pataricza András felidézte az elmúlt hét évtized fontos sikereit. A tanszék kezdetben az erősáramú ipar precíziós műszereinek fejlesztése kapcsán, majd az automatikus kiegyenlítésű mérőhidak és mérőrendszerek, végül az orvostechnikai ipar intelligens mérőműszereinek fejlesztésével szerzett magának hazai és nemzetközi elismerést. A tanszék élen járt az úttörő digitális technikák bevezetésében. Kiemelkedő K+F tevékenységeit az ipari igények motiválták, és a tanszék munkatársainak több innovatív újításából is spin-off cégek által nemzetközi piacon értékesített termék vált. Egy ilyen kiemelkedő fejlesztés volt az MMT rendszer, ami a korát megelőzve egy intelligens műszer termékcsaládban kapcsolta össze a méréstechnikát és a számítástechnikát. A tanszéken már a ’80-as évek végén megjelentek olyan úttörő mesterséges intelligencia (MI) fejlesztések és alkalmazások, mint például a Dunai Vasmű ipari folyamatainak ellenőrzése, valós idejű tanácsadó rendszerek vagy intelligens EEG orvosi mérőműszer.

A ’90-es években Dr. Péceli Gábor tanszékvezető irányításával a kutatási tevékenység még inkább nemzetközi beágyazottságúvá vált. A tanszék munkatársai több EU-s kutatási projektbe bekapcsolódtak belga, német vagy olasz partnerekkel együtt dolgozva. Ezen korszakban erősödtek meg a beágyazott és hibatűrő rendszerek tervezéséhez, valamint a digitális jelfeldolgozáshoz kapcsolódó kompetenciák. Alkalmazási területként megjelentek az akusztikai, továbbá az autó- és vasútipari rendszerek. Dr. Jobbágy Ákos vezetésével a tanszék fontos szerepet vállalt az egészségügyi mérnökképzésben, valamint az orvosi mérő- és döntéstámogató rendszerek továbbra is erőssége maradt a tanszéknek. A tanszékről Dr. Horváth Gábor vezetésével kidolgozott digitális tomoszintézis elvén működő radiológiai képalkotó eszköz 2016-ban BME Innovációs Díjat nyert. Előadása zárásaként Dr. Pataricza András professzor a MIT tanszék erősségeként a mély tudás, az innovatív algoritmusok, a rendszerben dolgozás és a hasznosítás kombinációját nevezte meg, amelyet a tanszék munkatársai az egyes korszakokban mindig egy-egy új irány felvirágoztatására tudtak fordítani.

A tanszék munkáját 1995 óta a Schnell László Műszer és Méréstechnika Alapítvány (link) is támogatja, amelynek munkáját a kuratórium jelenlegi elnöke, Dr. Kerese István mutatta be. Az alapítványt öt tanszéki munkatárs magán hozzájárulásával alapította, de az azóta eltelt majd három évtizedben a tanszék baráti körének tagjai és számos cég támogatta. Az alapítvány kiemelt támogatója Josef Heim, aki digitális adatrögzítőket gyártó cégével sikeresen működött együtt a tanszékkel. Váratlan halála után az alapítványt felesége, Else Heim is többször támogatta, aminek segítségével az alapítvány több ösztöndíjat, köztük a Josef Heim Orvostechnikai Tervezői és Alkotói Ösztöndíjat is rendszeresen meghirdeti.

A  tanszék aktuális oktatási és kutatási irányait a jelenlegi tanszékvezető, Dr. Dabóczi Tamás mutatta be az eseményen. A tanszék jelenleg részt vesz mind a villamosmérnök, mérnökinformatikus és egészségügyi mérnök képzésben. A mesterséges intelligencia, méréstechnika és jelfeldolgozás, beágyazott és kritikus rendszerek, valamint rendszertervezés területén számos alaptárgy, specializáció és doktori tárgy gazdája. A kutatási kompetenciák fejlődésének és aktuális súlypontjainak bemutatása után Dr. Dabóczi Tamás leleplezte az új tanszéknevet, amelyet kitörő taps kísért a hallgatóság soraiból.

Az esemény második felében a Mesterséges Intelligencia, Jelfeldolgozás, Kritikus Rendszerek és Beágyazott Rendszerek kutatócsoportok (link) vezetői ismertették az elmúlt évek friss kutatási és innovációs eredményeit. A rendezvényt állófogadás zárta, ahol a tanszék jelenlegi és volt munkatársai, hallgatói és partnerei elevenítették fel az elmúlt évtizedek kedves emlékeit.

A rendezvényen készült fényképek: MIT 70 (bme.hu)

 

A BME VIK MIT tanszékét (link) 1954-ben alapították Műszer és Finommechanikai Tanszék néven. Az elkövetkezendő időszakban a sikeres magyar műszeripar egyik fontos háttérintézményévé vált, majd 1954-ben nevét Műszer- és Méréstechnika Tanszékre (MMT) változtatták. Az informatika robbanásszerű fejlődésére reagálva a tanszék 1997-ben felvette a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék nevet és az azóta is ismert MIT rövidítését. A 2024 júniusi jubileumi eseményen a K+F kompetenciák fejlődésére reagálva nevét Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszék névre változtatta a MIT rövidítést megtartva.

Képek: https://spot.sch.bme.hu/photo/2024/20240618_mit70/