Gratulálunk!

2024. május 17.

2024. május 11-én ünnepi ülést tartott a BME Szenátusa, melyen a Kar munkatársai közül többen is elismerésben részesültek.

József nádor Emlérem:

Charaf Hassan, a BME Villamosmérnöki és Informatikai (BME VIK) dékánja javaslatára Pataricza András professzor, akinek közel 50 éves szakmai pályafutása a BME-hez kötődik. A kritikus informatikai rendszerek tervezése és fejlesztése terén nemzetközileg elismert tudományos eredményeket ért el, amelyeket számos K+F projekt alkalmazott. A formális módszerek hazai oktatásában és tananyagfejlesztésében úttörő szerepet vállalt. Kiemelkedő tehetséggondozó munkáját az Országos Tudományos Diákköri Tanács a legrangosabb kitüntetésével is elismerte.

Sztoczek József Emlérem:

Barnáné Biró Zsuzsanna, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus Eszközök Tanszékének gazdasági ügyintézője, aki 1997 óta több tucat EU-s projekt pénzügyi menedzsmentjét végezte a tanszéken, sokszor úttörő szerepet vállalva e terület jó gyakorlatainak az alakításában.

Műegyetem Kiváló Oktatója:

Wiener Gábor, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Számítástudományi és Információelméleti Tanszék egyetemi docense

Csonka Bence PhD hallgató,  Villamosmérnöki és Informatikai Kar Számítástudományi és Információelméleti Tanszék 

Doktori avatás:

A karok dékánjainak előterjesztésére a Műegyetem Doktori Tanácsa doktori (PhD) és mester (DLA) fokozatot ítélt oda a doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján. A BME ÉMK építőmérnöki tudományokban 19, földtudományokban 1, a BME GPK gépészeti tudományokban 26, a BME ÉPK építészmérnöki tudományokban 1,  építőművészetben 6, a BME VBK bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományokban 19, kémiai tudományokban 4, a BME VIK informatikai tudományokban 15, villamosmérnöki tudományokban 13, a BME KJK közlekedés- és járműtudományokban 13, míg a BME TTK fizikai tudományokban 12, matematika és számítástudományokban 1, pszichológiai tudományokban 7, és a BME GTK gazdálkodás- és szervezéstudományokban 4 fő részére tett doktori fokozat odaítélésére javaslatot.

Névsor

https://www.bme.hu/hirek/20240517/Doktoravatas_es_kituntetesek_atadasa_az_Unnepi_Szenatus_ulesen