Szóbeli BSc záróvizsga - MSc felvételi vizsga

2023. május 10.

Szóbeli BSc záróvizsga – MSc felvételi vizsga

Tájékoztató

2023. május 10.

 Cél

A szóbeli vizsga célja, hogy az alapképzésben kiváló eredményt elért hallgatók számára alternatívát biztosítson a záró- és/vagy felvételi vizsga letételére. Cél az is, hogy az integrált alap- és mesterképzésben (IMSc) részt vevő hallgatók szóban vizsgázzanak. Ezt a formát általában azoknak ajánljuk, akik egy szakmai „beszélgetés” – kollokvium – során szívesebben adnak számot tudásukról, mint egy írásbeli vizsgán. A szóbeli vizsga a kiválók számára sem kötelező, aki kedvezőbbnek ítéli az írásbeli vizsgát, továbbra is vizsgázhat írásban.

Lebonyolítás

A szóbeli vizsga az írásbeli vizsga napján zajlik, a BME VIK oktatóiból alakult háromtagú vizsgabizottság előtt. A bizottságok elnökei karunk nagy tekintélyű, tapasztalt oktatói. A hallgatóknak/jelentkezőknek az írásbeli vizsgán kijelölt anyagrészből kell kérdésekre válaszolniuk, a válaszok alapján az írásbeli vizsgadolgozatnak megfelelően maximum 45 pontot szerezhetnek. A továbbiakban ezt a pontszámot ugyanúgy kezeljük, mint az írásbeli dolgozat eredményét.

Feltételek

A jelentkezés feltételeit a VIK felvételi szabályzata rögzíti. Mielőtt döntene, feltétlenül olvassa el a közzétett tájékoztatót is.

Két feltétel teljesülése szükséges az eredményes jelentkezéshez:

  1. A jelentkezőnek az alapképzésben elért görgetett átlaga legyen legalább 4,0. Ehhez a jelentkezés időpontjáig lezárt félévei alapján kell az átlagot számítani.
  2. A szóbeli vizsgát kérelmezni kell.

A kérelem elfogadásának a megfelelő átlag nem elégséges feltétele. A kérelem elbírálása során az FB az alábbi teljesítményeket értékeli: 

  • Tudományos diákköri munka.
  • Tudományos publikációk (folyóiratcikk, konferencia-előadás stb.)
  • Demonstrátori tevékenység.
  • Szakmai tanulmányi versenyeken elért eredmény.

Jelentkezés

A kérelem beadásához ki kell tölteni az alábbi jelentkezési lapot.

Mellékelni kell továbbá az átlag igazolását, illetve a fent felsorolt eredményeket igazoló dokumentumok másolatait.

Kerüljük a felesleges dokumentumok mellékelését! Pl. ha a jelentkező eredményei alapján Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat nyert el, ennek igazolására nincs szükség, csak azon eredmények, tevékenységek igazolására, amelyek alapján az ösztöndíjat megkapta.

Kérjük a másolatok készítésénél figyelembe venni, hogy azok olvashatók és megfelelő felbontásúak legyenek! Kerüljük a dokumentumok fényképezését, használjunk szkennert!

Az összes felsorolt dokumentumot, beleértve a jelentkezési lapot is, egyetlen pdf formátumú dokumentumba kell összefűzni és a Felvételi Bizottság elnökének címezve elküldeni az alábbi címre:

Dr. Bilicz Sándor FB elnök, bilicz.sandor@vik.bme.hu

A formai követelményeknek nem megfelelő pályázatokat nem fogadjuk el!

Kérdések, problémák

Amennyiben a szóbeli vizsgával kapcsolatban kérdése van, illetve a kérvény beadásával kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája merül fel, szintén forduljon a felvételi bizottsághoz a

msc-felveteli@vik-dh.bme.hu

címen.

Határidő

A 2022/23. tanév második félévében a jelentkezési határidő: 2023. május 31. (szerda)