Gyászolunk!

2023. március 17.

Gyászolunk!

2023. március 16-án életének 74. évében   elhunyt Dr. Hetthéssy Jenő, a BME VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék címzetes egyetemi tanára

Dr. Hetthéssy Jenő 1948-ban született Budapesten. A budapesti Apáczai Csere János gimnáziumban érettségizett 1966-ban és közvetlenül felvételt nyert a BME Villamosmérnöki Karára. Egyetemi diplomáját erősáramú mérnökként 1971-ben szerezte meg. A végzést követően a Villamosenergiaipari Kutató Intézetben kezdett dolgozni, ahol előbb tudományos segédmunkatársként, majd munkatársként erőművi folyamatok számítógépes irányításával foglalkozott. Egyéves kandidatúrát követően 1978-ban „Cementgyári folyamatok számítógépes irányítása” címmel dolgozatot nyújtott be a Magyar Tudományos Akadémiára, kandidátusi értekezését ugyanebben az évben védte meg.

1978-tól a BME Automatizálási Tanszékén oktatott tanársegédként, majd adjunktusként. 1983-ban egy amerikai-magyar együttműködés keretében ösztöndíjasként végzett irányításelméleti kutatásokat a University of Minnesota Electrical Engineering Tanszékén, valamint a „Space Science Centre”-ben. Ugyanitt oktatott vendég professzorként az 1985-86-os akadémiai évben. 1986-tól az MTA SZTAKI Folyamatirányítási Főosztályán dolgozott, itt került közelebb atomerőművek számítógépes irányítási rendszereinek problematikájához. 1990-ben visszatért a Minnesotai Egyetemre, ott oktatott 1993 végéig. Hazajövetelét követően a  SZTAKI-ban  az  atomerőművi  irányítás  biztonsági  kérdéseivel  foglalkozott  és vezette a SZTAKI részéről a reaktorvédelmi rendszer nemzetközi tendereztetési és megvalósítási munkaüléseit.

1995-ben docensként csatlakozott a Műegyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékéhez. Az oktatás mellett autópálya információs rendszerek, stacionér  utastájékoztató  rendszerek  és  GPS  alapú  járműkövető  rendszerek  fejlesztésében vállalt  nemzetközi  projektekben  irányító  szerepet,  illetve  fejlesztett  mozgó járművi utastájékoztató irányító rendszereket.  2010 és 2018 között az AutSoft Kft. ügyvezető igazgatója, 2018 és 2022 között az AutSoft Zrt. igazgatósági tanács elnöke volt.

Közel 120 publikáció és három könyv társszerzője.

2013-ban címzetes egyetemi tanári címben részesült. Ugyanebben az évben a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést vehette át.

Emlékét megőrizzük!