Gratulálunk!

2022. március 15.

A BME VIK és az MTA felterjesztése alapján a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Széchenyi-díjban részesült Harsányi Gábor egyetemi tanár. Gratulálunk!

Indoklás: 

  • Harsányi Gábor villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a mikroelektronikai technológiák minőségi paramétereinek javítása, a környezetvédelmi és orvosbiológiai érzékelők, valamint a megbízható elektronikai kötési eljárások kutatása terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, továbbá példaértékű kutatói-oktatói és kutatásszervezői munkája elismeréseként.

Forrás: https://index.hu/belfold/2022/03/14/szechenyi-kossuth-dij-kituntetes-marcius-15-magyar-erdemrend-erdemkereszt/

Részlet a Kari Tanács előterjesztéséből:

Szakmai eredményei közül kiemelkedik két könyve, ami a Technomic Publishing Co., Lancaster (USA) R, Basel, (Switzerland) gondozásában jelent meg „Polymer Films in Sensor Applications – 1995, p435”, illetve „Sensors in Biomedical Applications – 2000, p350” címmel. E két könyv világsikert aratott, a mai napig kézikönyvként használják a témát kutató szakemberek. Tudományos publikációs tevékenysége nemzetközi szinten is jelentős - több, mint  háromszáz publikáció szerzője, illetve társszerzője. Független idézettsége kétezer feletti. Nevéhez tizenkét szabadalom fűződik. Számos hazai és nemzetközi projekt keretében hasznosította kutatási eredményeit, huszonnyolc hazai és EU-s projektben volt témavezető, illetve résztvevő.

Oktatásszervező munkája során vezető szerepet játszott az elektronikai technológia oktatás alap- és mesterképzésbeli szakirányainak, később specializációinak létrehozásában. Egyetemi oktatói és egyetemi tanári minőségében kidolgozója és részben előadója volt tizenhat új tantárgynak a villamosmérnöki alapszakon, mesterszakon és a posztgraduális képzésben. Az irányítása és útmutatása alapján kidolgozott „Elektronika technológia és anyagismeret” című tantárgy meghatározó alaptárgy a teljes villamosmérnöki évfolyam számára. Számos egyetemi jegyzet, oktatási segédlet, felnőttképzési és internetes tananyag létrehozása fűződik a nevéhez. Tanszékvezetése alatt a legkorszerűbb elektronikai ipari igényeknek is megfelelő laborkomplexumot hozott létre. Az általa indított és vezetett tudományos doktori műhelyben tízenötön felüli a sikeresen PhD fokozatot szerzett hallgatók száma.

Az átadás pillanatai itt!