Gyászolunk!

2021. szeptember 17.

Életének 84. évében 2021. szeptember 13-én elhunyt Dr. Járdán Kálmán, a VIK AUT c. egyetemi tanára.

Búcsúztatására 2021. október 11. hétfő 13.45-kor kerül sor a Farkasréti temető ravatalozójában.

Életútjának összefoglalóját a 2021. évi jubileumi diplomásokat köszöntő kiadvány alapján  idézzük fel:

2011-ben aranyoklevélben részesült. 1961-ben szerzett diplomát a BME Villamosmérnöki Karán. Az egyetem elvégzése után az MTA ösztöndíjasaként a BME Különleges Villamosgépek Tanszékén működő akadémiai kutató csoporthoz került tudományos gyakornokként, majd 1963-tól tudományos munkatársként, 1976-tól 1991-ig tudományos főmunkatársként és tudományos csoportvezetőként dolgozott. Az irányításával tevékenykedő kutató csoport több kutatási témában ért el jelentős eredményeket, amelyek sikeres ipari termékekben realizálódtak, pl. ívhegesztő gyártmánycsalád, szünetmentes biztonsági áramforrás rendszerek, statikus frekvenciaváltó gyártmánycsalád. Ezeket a berendezéseket a magyar ipar folyamatosan gyártotta és belőlük jelentős termelési értéket produkált. A statikus frekvenciaváltók és frekvenciaváltóról táplált villamos hajtások terén számos új tudományos eredményt ért el, pl. elsőként talált megoldást az aszimmetrikusan terhelt háromfázisú inverterek szimmetrikus kimenőfeszültségének biztosítására. 1975-ben szerezte meg a „Műszaki tudomány kandidátusa” fokozatot, és ennek alapján 1976-ban megkapta a „Dr. Techn.” és 1998-ban a „PhD” fokozatot. 1991-től 1997-ig a Deltronic Kft. ügyvezető igazgatója volt. Irányításával számos, nemzetközi sikert elért teljesítményelektronikai (TE) berendezés került kifejlesztésre és gyártásba, pl. az Európa repülőterein megtalálható 400 Hz-es AC/AC konverterek. Európai szabadalomként elfogadott találmánya alapján gyártottak Hollandiában hálózatkondicionáló berendezéseket és referencia feszültségforrásokat. 1997-től a BME AUT Tanszékén dolgozik, 2001-től docensként, 2011-ben megkapta a c. egyetemi tanár címet. A területén angol nyelven oktatott magyar és külföldi hallgatóknak életének utolsó hetéig is. A 120 publikációra 300 független hivatkozást találhatunk. Találmányainak száma 19, részben társfeltalálókkal, ezek ipari megvalósításra kerültek. Külföldi egyetemeken vett részt kutató-oktató munkában (Torontó, Manchester). Munkásságának elismeréseként megkapta az Akadémiai Díj II. fokozatát, a Kiváló Feltaláló Kitüntetés arany fokozatát (4 alkalommal), az Akadémiai Szabadalmi Nívódíjat (2003), a MEE Nívódíjat, az MTA SzTAKI Intézeti Díj I. fokozatát 3 alkalommal, a Széchenyi István Ösztöndíjat (2001). Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.

Gyémántdiplomáját szeptember 14-én már nem tudta átvenni. Emlékét megőrizzük.

https://www.vik.bme.hu/document/4318/original/VIK%20Aranydiploma%202021%2010web.pdf