IMSc program - ismét csatlakozási lehetőség !

2021. június 7.

„Integrált” villamosmérnöki és mérnökinformatikusi BSc+MSc (IMSc) program:
Figyelj, hogy bent maradhass, csatlakozz, ha csatlakozhatsz!

 Tájékoztató és felhívás
2021. június 7.

1.    Korábbi tájékoztatóinkban arra bíztattuk az IMSc programban résztvevő hallgatóinkat, hogy amennyiben – reményeink szerint – látnak fantáziát a program folytatásában, akkor ne feledjék, hogy ennek feltétele alapképzésen a mintatanterv szerinti haladás, legalább 30 IMSc pont megszerzése és legalább 4.0, kredittel súlyozott tanulmányi átlag elérése. Mesterképzésen az IMSc program hallgatóitól a teljesítményarányos haladási sebességet (legalább 4.50-es súlyozott tanulmányi átlag, és a mintatanterv szerint kumulált kreditszám) várjuk el.

2.    Azt is jeleztük, hogy a tanév lezárását követően a Kar vezetése értékeli az IMSc program hallgatóinak tanulmányi munkáját, és évfolyamonként valamint szakonként a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó öt-öt hallgatót a Kar dékánja jutalmazni fogja. Az értékelés során figyelembe veszi a program keretében IMSc pontokkal elismert többletteljesítményt, és az elért tanulmányi átlagot.

3.    A soron következő félév előkészítéséhez számba kell vennünk, hogy az IMSc program résztvevői közül kik azok, akik nem tudják, vagy nem akarják tanulmányaikat ennek keretei között folytatni.  Ennek érdekében kérjük, hogy a “Lejelentkezés” kérdőív minden pontját a 2021. június 7-e 0 órától 2021. június 27-én 24 óráig terjedő időszakban megválaszolni szíveskedjenek. Az esetleges lejelentkezés okának részletes indoklásával a program jobbítását tudják elősegíteni.

4.    Felhívjuk a műegyetemi tanulmányaikat a 2020/2021-es tanév első szemeszterében megkezdő, a második szemeszter végéig a mintatantervi előírásokat teljesítő, és a tavaszi félévben legalább 4.00 kredittel súlyozott tanulmányi átlagot elérő mérnökinformatikus és villamosmérnök hallgatóink figyelmét, hogy számukra – jelentkezésük esetén, 60-60 fős évfolyamlétszám erejéig – lehetőséget kínálunk az IMSc programhoz történő csatlakozásra. A felvételi döntés a létszámkorlát figyelembevételével meghatározott minimális tanulmányi átlag alapján („vonalhúzás”) történik.

5.    A becsatlakozással kapcsolatos döntéshez az érdeklődők szíves figyelmébe ajánljuk az IMSc program Tájékoztatóját, amely a legtöbb kérdésben kellő részletességű iránymutatást ad, valamint annak a Nyilatkozatnak a szövegét, amelynek aláírással történő elfogadása az IMSc programhoz csatlakozás, ill. a programban történő további részvétel feltétele.

6.    A program iránt érdeklődő, a fenti 4. pontban foglalt feltételeknek megfelelni, és a fenti 5. pontban szereplő Nyilatkozat aláírását vállalni tudó hallgatók a “Jelentkezés” kérdőív 2021. június 7-e 0 órától 2021. június 27-én 24 óráig terjedő időszakban történő kitöltésével jelezhetik csatlakozási szándékukat. A programban már részt vevő hallgatóknak természetesen nem kell újabb jelentkezést leadniuk. A felvételi döntésről 2021. július elején kapnak tájékoztatást.

7.    A programhoz kapcsolódókat – a felvételt nem befolyásoló – motivációs beszélgetésre hívjuk (várhatóan online), amelyre 2021. július elején kerül sor.

Dr. Sujbert László
dékánhelyettes

Dr. Charaf Hassan
dékán